slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Machorasty (Hepatophyta, Anthocerotophyta, Bryophyta) a ich cenózy v bryologicky významných biotopoch Slovenska VEGA 2/4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Machorasty (Hepatophyta, Anthocerotophyta, Bryophyta) a ich cenózy v bryologicky významných biotopoch Slovenska VEGA 2/4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Machorasty (Hepatophyta, Anthocerotophyta, Bryophyta) a ich cenózy v bryologicky významných biotopoch Slovenska VEGA 2/4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on

Machorasty (Hepatophyta, Anthocerotophyta, Bryophyta) a ich cenózy v bryologicky významných biotopoch Slovenska VEGA 2/4034/04, doba riešenia 2004-2006. riešitelia: Anna Kubinská (BÚ SAV) vedúci projektu Katarína Mišíková (PriF UK) Rudolf Šoltés (Výskumný ústav TANAPu)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Machorasty (Hepatophyta, Anthocerotophyta, Bryophyta) a ich cenózy v bryologicky významných biotopoch Slovenska VEGA 2/4' - inez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Machorasty (Hepatophyta, Anthocerotophyta, Bryophyta) a ich cenózy v bryologicky významných biotopoch SlovenskaVEGA 2/4034/04, doba riešenia 2004-2006

riešitelia: Anna Kubinská (BÚ SAV) vedúci projektu

Katarína Mišíková (PriF UK)

Rudolf Šoltés (Výskumný ústav TANAPu)

Katarína Kresáňová (externá doktorandka)

Kľúčové slová: machorasty, biodiverzita, ohrozenosť bryoflóry, bryocenózy

slide2

Ciele

 • Aktualizácia stavu bryoflóry vybraných mokraďných biotopov Záhorskej nížiny
 • Machorasty agrocenóz Slovenska
 • Machorasty biorefúgií urbánneho prostredia (park Hôrka, Veľký Krtíš)
 • Výskum bryoflóry a bryocenóz na území TANAP-u
slide3

Aktualizácia stavu bryoflóry vybraných mokraďných biotopov Záhorskej nížiny

Skúmané lokality Kotlina, Zelienka, Bahno, Jasenácke, Orlovské vŕšky, Mešterová

Ohrozené a zriedkavé druhy:Buxbaumia aphylla, Campylium polygamum, Plagiothecium ruthei, Riccia fluitans, Riccia rhenana, Sphagnum fimbriatum a Ricciocarpos natans

slide4

Foto Kresáňová

Foto Kresáňová

Machorasty agrocenóz Slovenska

slide5

Foto Kresáňová

 • Výsledky
 • 78 nájdených druhov
 • (12 zástupcov odd. Marchantiophyta,
 • 2 zástupcovia odd. Anthocerotophyta
 • a 64 zástupcov odd. Bryophyta)
 • 8 asociácií a 2 spoločenstvá triedy Barbuletea unguiculate
 • nový druh machu pre územie Slovenska – Bryum subapiculatum (Biele Karpaty, Malé Karpaty, Kremnické vrchy, Spišské kotliny, Javorníky a Západné Beskydy)
slide6

Anthoceros agrestis

(foto Kresáňová)

Vzácne a zraniteľné druhy:

Bryum demaretianum (CR)

Pyramidula tetragona (CR)

Riccia ciliata (EN)

Physcomitrium eurystomum (VU)

Ditrichum pusillum (NT)

Pottia bryoides (NT)

Pohlia lescuriana (DD) a i.

Celkovo 30 ohrozených druhov agrikolných machorastov =38,5 %z diverzity sledovaných biotopov

slide7

Foto Mišík

Machorasty biorefúgií urbánneho prostredia (park Hôrka, Veľký Krtíš)

Celkovo nájdených 37 taxónov machov (Bryophyta)

Priemerný počet druhov v parkoch poľských miest –

5 až 52 (Fudali 2005)

Priemerný počet druhov v parkoch Bratislavy –

20 (Janovicová et al. 2003)

V porovnaní s inými prácami - počet nájdených taxónov v tomto type biotopu vysoký

slide8

Výskum bryoflóry a bryocenóz na území TANAP-u

štúdium bryoflóry v rámci európsky významných biotopov:

biotop kosodreviny

alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade

aktívne vrchoviská

prechodné rašeliniská a trasoviská

geograficky významné taxóny:

glaciálne relikty a novozistené bryotaxóny s nedostatočne známym rozšírením (Racomitrium ericoides, R. macounii)

európsky významný taxón Hamatocaulis vernicosus

slide9

Foto Mišíková

Výstup pre prax:

 • konkrétne opatrenia pri záchrane machorastov (manuál k programom starostlivosti o územia NATURA)
 • aktualizácia vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.
slide10

Vybrané publikácie

Šoltés, R., - Kubinská, A., - Kliment, J.& Bernátová, D., 2004: Machorasty Veľkej Fatry. In ochrana prírody, 23: 58-95.

Kresáňová, K. – Mišíková-Janovicová, K. – Kubinská, A., 2005: Diversity of bryophytes in agro-coenoses of Slovakia. In Biologia. Vol. 60. no.1 p..9-15

Kubinská, A. - Mišíková, K. – Kresáňová, K., 2005: Bryophytes of the national nature reserve Dobročský prales (Klenovský Vepor Mts, Veporské vrchy Mts, Slovakia) – preliminare preview. In Acta facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae.Vol.42: 13-16

Šoltés, R. & Mačáková, M., 2005: The second record of Oreas martiana (Bryophyta) in the Carpathians (The Tatra Mts. Slovakia). In Thaiszia – J. Bot., Vol.15: 31-34.

Šoltés, R., 2006: Racomitrium ericoides (Bryophyta) v Tatrách. In Štúdie o Tatranskom národnom parku 8(41): 83-86. (1.0)

Šoltés, R., 2006: Glacial relic moss species in the Tatra Mts (Slovakian Part). Tatrzanski Park Narodowy na tle innych górskich terénow chronionych, Tom II, Zakopané, Kraków: 53-56. (1.0)