slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CO, GDZIE, JAK ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
CO, GDZIE, JAK ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

CO, GDZIE, JAK ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

CO, GDZIE, JAK ?. czyli przewodnik w sieci procedur dotyczących zagospodarowania przestrzennego. SPRAWDŹ CZY NA INTERESUJĄCYM CIĘ OBSZARZE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CO, GDZIE, JAK ?' - inez-logan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CO, GDZIE, JAK ?

czyli przewodnik w sieci procedur dotyczących

zagospodarowania przestrzennego

slide2

SPRAWDŹ CZY NA INTERESUJĄCYM CIĘ OBSZARZE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)!

Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) 84-55-031lub skorzystaj z wyszukiwarek: MPUlubGEOPOZ

ZGODNIE Z UZYSKANĄ INFORMACJĄ

WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI !

NIE, PROJEKT MPZP. JEST W OPRACOWANIU

NIE

TAK

slide3

SPRAWDŹ CZY NA INTERESUJĄCYM CIĘ OBSZARZE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP.)!

Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) 84-55-031lub skorzystaj z wyszukiwarek: MPUlubGEOPOZ

ZGODNIE Z UZYSKANĄ INFORMACJĄ

WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI !

NIE, PROJEKT MPZP. JEST W OPRACOWANIU

NIE

TAK

slide4

NA OBSZARZE OBOWIĄZUJE MPZP.

SPRAWDŹ PRZEZNACZENIE I USTALENIA DLA TERENU, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ TWOJA DZIAŁKA

slide5

NA OBSZARZE OBOWIĄZUJE MPZP.

SPRAWDŹ PRZEZNACZENIE I USTALENIA DLA TERENU, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ TWOJA DZIAŁKA

slide6

PRZYGOTUJ PROJEKT

BUDOWLANY

ZGODNY Z MPZP.

ZŁÓŻWNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Aby otrzymać decyzję trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

TAK

ZGODNOŚĆ ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

Z OBOWIĄZUJĄCYM MPZP.

SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH ZAMIERZEŃ

NIE

DOSTOSUJ SWÓJ PROJEKT

ZŁÓŻ WNIOSEK O ZMIANĘ MPZP.

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW

Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości.

Wniosek złóż do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Wnioski o zmianę mpzp. rozpatrywane są dwa razy w roku przez Prezydenta Miasta Poznania.

Analizy wniosków przeprowadza Miejska Pracownia Urbanistyczna.

WNIOSEK UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY

Zmiana mpzp. sporządzana jest w taki sam sposób jak mpzp.

Projekt zmiany mpzp. sporządza Prezydent, a w jego imieniu Miejska Pracownia Urbanistyczna.

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MPZP.

slide7

NA OBSZARZE OPRACOWYWANY

JEST PROJEKT MPZP.

ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI

O WARUNKACH ZABUDOWY

LUB DECYZJI

LOKALIZACJI INWESTYJI CELU PUBLICZNEGO

SPRAWDŹ NA JAKIM ETAPIE OPRACOWANIA

JEST PROJEKT

MPZP.

POCZEKAJ

NA UCHWALENIE

MPZP.

Zadzwoń do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: (61) 84-55-031lub

skorzystaj z wyszukiwarki MPU

Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości.

Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

Miejska Pracownia Urbanistyczna opiniuje ww. wnioski pod względem zgodności z projektem mpzp. !!!

PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z MPZP.

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU

PROJEKTU MPZP.

PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z DECYZJĄ

Aby otrzymać pozwolenie na budowę trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

ZŁÓŻ WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

slide8

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU MPZP.

PROCEDURASPORZĄDZANIA

PROJEKTU MPZP.

zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.i zasadami przyjętymi w Poznaniu

1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP.

2. PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE

3. ZBIERANIE WNIOSKÓW

4. Rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta

5. Sporządzanie projektu planu miejscowego

6. Opiniowanie wewnętrzne przez miejskie jednostki organizacyjne

7. DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE

8. Opiniowanie – m.in. przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną

9. Uzgadnianie

10. (Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych )

11. WYŁOŻENIE PROJEKTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

ORAZ ZBIERANIE UWAG

12. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta

13. Opiniowanie przez Komisje Rady Miasta przed uchwaleniem

14. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o uchwaleniu planu miejscowego

15. Przekazanie planu do Wojewody

16. Opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i jej uprawomocnienie

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

slide9

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU MPZP.

PROCEDURASPORZĄDZANIA

PROJEKTU MPZP.

zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.i zasadami przyjętymi w Poznaniu

1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP.

2. PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE

3. ZBIERANIE WNIOSKÓW

4. Rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta

5. Sporządzanie projektu planu miejscowego

6. Opiniowanie wewnętrzne przez miejskie jednostki organizacyjne

7. DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE

8. Opiniowanie – m.in. przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną

9. Uzgadnianie

10. (Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych )

11. WYŁOŻENIE PROJEKTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

ORAZ ZBIERANIE UWAG

12. Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta

13. Opiniowanie przez Komisje Rady Miasta przed uchwaleniem

14. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o uchwaleniu planu miejscowego

15. Przekazanie planu do Wojewody

16. Opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i jej uprawomocnienie

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ

slide10

PIERWSZE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 • Odbywają się na terenie objętym opracowaniem mpzp.
 • Organizowane są przez Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP.
 • Termin i miejsce spotkania są ogłaszane:
  • poprzez plakaty rozwieszane na terenie objętym opracowaniem mpzp.,
  • na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz na portalu Poznania.
 • Tylko w Poznaniu organizuje się konsultacje społeczne dla każdego projektu mpzp.!!!

ZAPOZNAJ SIĘ Z CELEM SPORZĄDZENIA MPZP.

WEŹ UDZIAŁ

W KONSULTACJACH

WŁĄCZ SIĘ DO DYSKUSJI

slide11

ZBIERANIE WNIOSKÓW

 • Zbieranie wniosków trwa co najmniej 21 dni.
 • O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się:
 • z ogłoszenia Prezydenta w Gazecie Wyborczej,
 • z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU),
 • z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU,
 • podczas I-wszych konsultacji społecznych.

ZŁÓŻ WNIOSEK DO PROJEKTU MPZP.!

MASZ POMYSŁY

NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU?

 • Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości.
 • Wniosek powinien zawierać:
  • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa, adres),
  • przedmiot wniosku,
  • adres lub oznaczenie geodezyjne (obręb, arkusz, nr ewidencyjny działki) nieruchomości, której dotyczy.
 • Na wniosek nie przysługuje odpowiedź pisemna, można natomiast wystąpić z prośbą pisemną o podanie sposobu rozstrzygnięcia wniosku przez Prezydenta Miasta Poznania.

SZUKAJ INNEJLOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW

WNIOSEK UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY

slide12

DRUGIE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 • Odbywają się na terenie objętym opracowaniem mpzp.
 • Organizowane są przez Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP.
 • Termin i miejsce spotkania są ogłaszane:
  • poprzez plakaty rozwieszane na terenie objętym opracowaniem mpzp.,
  • na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz na portalu Poznania.
 • Tylko w Poznaniu organizuje się konsultacje społeczne dla każdego projektu mpzp.!!!

ZAPOZNAJ SIĘ

Z PROJEKTEM MPZP. PRZEDSTAWIONYM PRZEZ MPU

WEŹ UDZIAŁ

W KONSULTACJACH

NIE ODPOWIADAJĄ CI

PRZYJĘTE W PROJEKCIE

MPZP. ROZWIĄZANIA?

WŁĄCZ SIĘ DO DYSKUSJI

ZŁÓŻ PISMO DO MPU

 • Termin składania pism zostanie podany podczas konsultacji
slide13

WYŁOŻENIE PROJEKTU MPZP.

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

 • O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się:
 • z ogłoszenia Prezydenta w Gazecie Wyborczej (ogłoszenie ukazuje się na tydzień przed rozpoczęciem wyłożenia),
 • z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU),
 • z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU,

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM MPZP.

WEŹ UDZIAŁ W DYSKUSJI PUBLICZNEJ

Spotkanie odbywa się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - ul. B. Prusa 3.

O terminie dowiesz się z ww. ogłoszenia.

slide14

ZBIERANIE UWAG

 • Zbieranie uwag trwa co najmniej 21 dni.
 • O terminie, w którym możesz złożyć wniosek dowiesz się:
 • z ogłoszenia Prezydenta w Gazecie Wyborczej (ogłoszenie ukazuje się na tydzień przed rozpoczęciem wyłożenia do publicznego wglądu),
 • z obwieszczenia Prezydenta na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania (na pl. Kolegiackim 17) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU),
 • z obwieszczenia na stronie internetowej BIP UMP i MPU,

ZŁÓŻ UWAGĘ DO PROJEKTU MPZP.

ROZPATRZENIE

UWAG

UWAGA

UWZGLĘDNIONA

UWAGA

NIEUWZGLĘDNIONA

 • Uwagę może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości.
 • Uwaga powinna zawierać:
  • dane składającego (imię i nazwisko/nazwa, adres),
  • przedmiot uwagi,
  • adres lub oznaczenie geodezyjne (obręb, arkusz, nr ewidencyjny działki) nieruchomości, której dotyczy.
 • Na uwagi nie przysługuje odpowiedź pisemna, można natomiast wystąpić z prośbą pisemną o podanie rozstrzygnięcia uwagi przez Prezydenta Miasta Poznania.

SZUKAJ INNEJLOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW

ZMIANA PROJEKTU

Jeśli zmiany są istotne,

konieczne jest ponowienie

procedury planistycznej (w tym ponowne wyłożenie projektu do publicznego wglądu).

slide15

NA OBSZARZE NIE MA MPZP.

Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości.

Wniosek złóż do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU).

Wnioski o sporządzenie mpzp. rozpatrywane są dwa razy w roku przez Prezydenta Miasta Poznania.

Analizy wniosków przeprowadza MPU.

ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

LUB

LOKALIZACJI INWESTYJI CELU PUBLICZNEGO

ZŁÓŻ WNIOSEK O SPORZĄDZENIE

MPZP.

Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, niekoniecznie właściciel danej nieruchomości.

Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW

WNIOSEK UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY

PRZYGOTUJ PROJEKT BUDOWLANY ZGODNY Z DECYZJĄ

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MPZP.

SZUKAJ INNEJ LOKALIZACJI W POZNANIU DLA REALIZACJI SWOICH PLANÓW

Aby otrzymać decyzję trzeba mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wniosek złóż do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

ZŁÓŻ WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Projekt sporządza Miejska Pracownia Urbanistyczna.

Projekt mpzp. sporządza się zgodnie z PROCEDURĄ.