KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Download
1 / 11

KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA. KULD Ī GA S NOVADA PAŠVALDĪBA BAZNĪCAS IELA 1 KULD ĪGA www.kuldiga.lv. KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA. PROGRAMMAS LOMA. APZINĀT UN NOVĒRTĒT PAŠVALDĪBAS RĪCĪBĀ ESOŠOS RESURSUS, PIEDĀVĀJOT REDZĒJUMU UN RISINĀJUMUS TO EFEKTĪVĀKAI IZMANTOŠANAI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA' - indra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

KULDĪGAS NOVADA

PAŠVALDĪBA

BAZNĪCAS IELA 1

KULDĪGA

www.kuldiga.lv

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


PROGRAMMAS LOMA

 • APZINĀT UN NOVĒRTĒT PAŠVALDĪBAS RĪCĪBĀ ESOŠOS RESURSUS, PIEDĀVĀJOT REDZĒJUMU UN RISINĀJUMUS TO EFEKTĪVĀKAI IZMANTOŠANAI

 • MĒRĶTIECĪGI PLĀNOT RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJAS

 • SEKMĒT VISA VEIDA INVESTĪCIJU PIESAISTI

 • SEKMĒT TERITORIJAS ATPAZĪSTAMĪBU

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


PROGRAMMAS SATURS

 • TERITORIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE

 • ILGTERMIŅA ‘UZSTĀDĪJUMI’

  • PRINCIPI

  • VĒRTĪBAS

  • VĪZIJA

  • PRIORITĀTES

  • MĒRĶI

 • RĪCĪBAS PLĀNS – LĪDZ 2014

 • MONITORINGS (UZRAUDZĪBA)

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


PROGRAMMAS IZSTRĀDE

 • PĒCTECĪBA – IEPRIEKŠĒJO PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZVĒRTĒJUMS UN PĀRMANTOJAMĪBA

  • KULDĪGAS RAJONA, KULDĪGAS PILSĒTAS UN PAGASTU TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

 • SITUĀCIJAS APZINĀŠANA UN IZVĒRTĒŠANA – FAKTU MATERIĀLS

 • SABIEDRĪBAS IESAISTE

  • APTAUJA

  • TEMATISKĀS (NOZARU) DARBA GRUPAS

  • DARBA GRUPAS PAGASTOS

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


NOVADA NĀKOTNES VĪZIJA

 • KULDĪGAS NOVADS –

  • VIENOTA UN DZĪVOTSPĒJĪGA ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA KURZEMES CENTRĀ

  • AR DAUDZVEIDĪGU EKONOMISKO DARBĪBU

  • AUGSTAS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS PRODUKTIEM UN PAKALPOJUMIEM

  • DZĪVEI, DARBAM UN ATPŪTAI LABVĒLĪGU VIDI

  • REĢIONAM RAKSTURĪGU, CILVĒCĪGU AINAVU TELPU

  • PIESĀTINĀTU KULTŪRAS DZĪVI.

 • KULDĪGA – STARPTAUTISKI ATPAZĪSTAMA KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMA VIETA, TŪRISMA UN RADOŠO INDUSTRIJU PILSĒTA UN REĢIONĀLAS NOZĪMES CENTRS

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


NOVADA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES

 • VEICINĀT DAUDZVEIDĪGAS SAIMNIECISKĀS AKTIVITĀTES, KAS RADA RAKSTURĪGUS UN ATPAZĪSTAMUS PRODUKTUS UN PAKALPOJUMUS UN PRIORITĀRI ATBILST ŠĀDIEM KRITĒRIJIEM:

  • VIETĒJO RESURSU EFEKTĪVS PIELIETOJUMS

  • MAZA MATERIĀLU UN ENERGOIETILPĪBA

  • AUGSTI KVALIFICĒTS DARBASPĒKS

  • KONKURĒTSPĒJĪGS GALA PRODUKTS

  • DARBA VIETAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

  • IR SASKAŅĀ AR TRADĪCIJĀM UN VĒRTĪBĀM

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


NOVADA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI

 • STIPRINĀT NOVADA LOMU REĢIONĀLĀ, NACIONĀLĀ UN STARPTAUTISKĀ KONTEKSTĀ UN VEICINĀT TĀ ATPAZĪSTAMĪBU, IEDZĪVOTĀJU, INVESTĪCIJU UN TŪRISTU PIESAISTI.

  • STIPRINĀT NOVADA UN PILSĒTAS REĢIONĀLO LOMU UN ADMINISTRATĪVO RĪCĪBSPĒJU

  • VEICINĀT PILSĒTAS UN NOVADA ATPAZĪSTAMĪBU

  • POZICIONĒT KULDĪGU KĀ STARPTAUTISKI ATPAZĪSTAMU KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMA VIETU

 • VEICINĀT DAUDZVEIDĪGAS SAIMNIECISKĀS AKTIVITĀTES, KAS RADA RAKSTURĪGUS UN ATPAZĪSTAMUS PRODUKTUS UN PAKALPOJUMUS:

  • NODROŠINĀT INFRASTRUKTŪRAS ATBALSTU UN SEKMĒT INVESTĪCIJU PIESAISTI KULDĪGAS NOVADA EKONOMIKAI

  • NODROŠINĀT INFORMATĪVO, KONSULTATĪVO UN FINANSIĀLO ATBALSTU VIETĒJIEM UZŅĒMĒJIEM

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


NOVADA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI

 • UZTURĒT UN PAAUGSTINĀT CILVĒKU POTENCIĀLU NOVADĀ:

  • SEKMĒT KVALITATĪVAS, KONKURĒTSPĒJĪGAS UN DARBA TIRGUM ATBILSTOŠAS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

  • ATTĪSTĪT DAUDZVEIDĪGUS UN KVALITATĪVUS KULTŪRAS PAKALPOJUMUS NOVADĀ

  • NODROŠINĀT KVALITATĪVUS VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMUS VISIEM NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

  • SEKMĒT SPORTA UN VESELĪGA DZĪVES VEIDA ATTĪSTĪBU

 • UZLABOT TERITORIJAS SASNIEDZAMĪBU, IZKOPT PILSĒTAS, LAUKU UN DABAS VIDI, UN SAGLABĀT TĀS VĒRTĪBAS:

  • UZLABOT TERITORIJAS SASNIEDZAMĪBU, AUTOCEĻU, IELU UN IKT INFRASTRUKTŪRU VISĀ NOVADA TERITORIJĀ

  • PAAUGSTINĀT MĀJOKĻA UN INŽENIERINFRASTRUKTŪRAS KVALITĀTI UN PIEEJAMĪBU

  • PAAUGSTINĀT PILSĒTAS UN LAUKU VIDES PIEVILCĪBU UN SEKMĒT TĀS VĒRTĪBU SAGLABĀŠANU

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


RĪCĪBAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM

 • TERITORIJU UN INFRASTRUKTŪRAS PIEDĀVĀJUMS INVESTORIEM

 • BIZNESA INKUBATORA ATTĪSTĪBA KULDĪGAS PILSĒTĀ

 • TEHNOLOĢISKĀ PARKA IZVEIDE KULDĪGĀ

 • TIRDZNIECĪBAS VIETU SAGATAVOŠANA VIETĒJĀS PRODUKCIJAS RAŽOTĀJIEM

 • INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS PAR ATBALSTA INSTRUMENTIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAI UN PIEDĀVĀJUMS E-VIDĒ

 • KONSULTĀCIJAS UZŅĒMĒJIEM, PALĪDZĪBA PROJEKTU UN BIZNESA PLĀNU IZSTRĀDĒ

 • IKT PAKALPOJUMU ATBALSTS

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


RĪCĪBAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM

 • RADOŠO INDUSTRIJU ATBALSTS UN TO IEGULDĪJUMA SEKMĒŠANA EKONOMISKAJĀ IZAUGSMĒ

 • LAUKSAIMNIECĪBAS, APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS, AMATNIECĪBAS U.C. NOZARU APVIENĪBU ATBALSTS

 • UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES NOVADĀ UN PAGASTOS

 • SARUNAS AR LIELVEIKALU TĪKLIEM PAR VIETĒJO RAŽOTĀJU STENDU IZVIETOŠANU

 • UZŅĒMĒJA ZĪMOLS (BALVA)

 • PAŠVALDĪBAS ATBALSTS DAŽĀDĀM UZŅĒMĒJU INICIATĪVĀM

 • PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NODOKĻU UN NODEVU ATLAIDĒM

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


PADIES PAR UZMANĪBU

KASPARS RASA

KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

+37163322235

+37127840580

[email protected]

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA


ad