8 a molekul k elektronszerkezete n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
8. A MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE PowerPoint Presentation
Download Presentation
8. A MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE

play fullscreen
1 / 78

8. A MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE

211 Views Download Presentation
Download Presentation

8. A MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 8. A MOLEKULÁK ELEKTRONSZERKEZETE

 2. 8.1. A független részecske modell

 3. ++ - - - - - - - - - + +++ Az elektronszerkezet leírására használt modell: rögzített magok, mozgó elektronok

 4. Schrödinger-egyenlet a modellre:

 5. az elektronok mozgási energiájának operátora

 6. a magok mozgási energiájának operátora , mivel a magok rögzítve vannak!

 7. a mag-elektron vonzás pot. E operátora Zke a k-ik mag töltése ri,k az i-ik elektron és a k-ik mag távolsága

 8. az elektron-elektron taszítás pot. E operátora ri,j az i-ik és a j-ik elektron távolsága

 9. a mag-mag taszítás pot. E operátora rk,ℓ a k-ik és a ℓ-ik mag távolsága állandó, mivel a magok rögzítve vannak!

 10. Ezt a differenciál egyenletet nem lehet analitikusan megoldani, csak közelítő módszerrel (numerikusan). És még akkor is nehéz!

 11. A feladat egyszerűbb, ha az egyes elektronok mozgását elválasztjuk: FÜGGETLEN-RÉSZECSKE MODELL

 12. - + a többi el. a magok vonzóhatását árnyékolja ++ +++

 13. A külön mozgó elektronokra külön Schrödinger-egyenletet írhatunk fel: a Fock-operátor:

 14. A független részecske modellt használva az elektronszerkezetre felírt Shrödinger-egyenleben

 15. A modell előnyei: • (számítógéppel) gyorsabb megoldás, • szemléletes eredmény: az elektronszerkezet • molekulapályákból tevődik össze, amelyeket • εi energiájuk • φi hullámfüggvényük jellemez MO (molecular orbital)

 16. Az elektronszerkezet szemléltetése: MO-energia diagram E egy MO-n 0, 1, vagy 2 elektron lehet ha 2, akkor ellentétes spinnel Multiplicitás: 2S + 1

 17. E üres pályák LUMO HOMO vegyérték pályák törzspályák

 18. MO-k alakja – a  hullámfüggvények ábrázolása Azt a felületet ábrázolják, amelyen belül a MO-n lévő elektron 90 %-os valószínűséggel található.

 19. Vegyérték pályák lokális szimmetriája • n-pálya: nem-kötő elektronpár • -pálya : hengerszimmetrikus a kötés(ek)re •  -pálya : csomósík a kötés(ek) síkjában

 20. Példa: a formaldehid MO-i

 21. A formaldehid MOED-ja

 22. Törzspályák

 23. σ-pálya

 24. π-pálya 1b1 -12,06 eV

 25. n-pálya 0 eV

 26. Kémiai kötés Két atomot köt össze kötéstávolság vegyértékrezgés Molekulapálya Az összes atom részt vesz benne elektrongerjesztés ionizáció Két különböző fogalom!!!

 27. 8.2. Elektrongerjesztések elmélete

 28. Az elektrongerjesztés az MO-elmélet szerint: LUMO HOMO

 29. Az elektrongerjesztés az MO-elmélet szerint: LUMO HOMO

 30. A gerjesztés történhet spin-megőrzéssel, vagy átfordulással

 31. Szingulett állapotok S0 S1 S2

 32. Triplett állapotok T1 T2

 33. Kiválasztási szabályok szempontjai • Pályák lokálszimmetriája • Spinállapot

 34. Kiválasztási szabály lokálszimmetriára n→* →* n→* →* →* →* megengedettek tiltottak

 35. Kiválasztási szabály spinállapotra DS = 0

 36. Elektronállapotok energia-diagramja S3 S2 T2 S1 T1 S0

 37. UV-VIS abszorpciós spektroszkópia S3 S2 T2 S1 T1 S0

 38. S3 S2 T2 S1 fluoreszcencia- spektroszkópia T1 S0

 39. 8.3. Ultraibolya- és látható abszorpciós spektroszkópia

 40. Törzspályákon levő elektronok gerjesztése: röntgensugárzással. Vegyértékpályákon levő MO-król elektronok gerjesztése: UV és látható sugárzással. l = 100-1000 nm Vákuum-ultraibolya tartomány: 100 -170 (200) nm UV-tartomány: 170 (200) - 400 nm Látható tartomány: 400 – 700 (800) nm Közeli IR tartomány: 700 (800) nm-től.

 41. Spektrum ábrázolása: Vízszintes tengelyen l [nm] (fizikában ν [1/cm]) Függőleges tengelyen intenzitás abszorbancia transzmisszió Leggyakrabban oldat mintát vizsgálnak. (Oldószerek: víz, n-hexán, etanol.)

 42. Vizsgálható vegyületek Szerves vegyületek a.) p-kötés és kötetlen elektronpárt is tartalmazó funkciós csoportot tartalmazó molekulák (CO, CN, NO2-csoport; n-p* átmenet) b.) laza n-elektronpárt tartalmazó molekulák (Cl, Br, I, Se-tartalmú vegyületek; n-s* gerjesztés, 200 nm felett) c.) konjugált kettőskötéseket tartalmazó molekulák (p-pályák felhasadása miatt p-p* gerjesztés, 200 nm felett)

 43. Szervetlen vegyületek Átmeneti fémek komplexei A fématom degenerált d vagy f pályái a ligandumok hatására felhasadnak. A felhasadt pályák között kicsi az energiakülönbség. Az ilyen elektronátmenet az UV-látható tartományba esik. Elméleti alapok: ligandumtér-elmélet.

 44. A benzol UV-VIS színképe (etanolos oldat)

 45. A benzolgőz UV-VIS színképe

 46. EGYSUGARAS UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROMÉTER

 47. UV-VIS abszorpciós spektroszkópia alkalmazása: • koncentráció meghatározása oldatban (pontos) • reakciókinetikai vizsgálatok • kémiai egyensúlyok vizsgálata

 48. Példa reakciókinetikai alkalmazásra: I2 redukciója I3- ionná antipirinnel oldatban gyulladáscsökkentő gyógyszer

 49. I3- I2 M. Hasani, Spectrochim. Acta A 65 (2006) 1093