Emberi erőforrás menedzsment - PowerPoint PPT Presentation

emberi er forr s menedzsment n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Emberi erőforrás menedzsment PowerPoint Presentation
Download Presentation
Emberi erőforrás menedzsment

play fullscreen
1 / 13
Emberi erőforrás menedzsment
122 Views
Download Presentation
ince
Download Presentation

Emberi erőforrás menedzsment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Emberi erőforrás menedzsment 1. előadás

 2. 1. Az EEM előzményei • Tudományos menedzsment - Taylor • A feladat technológiájának kidolgozása és előírása • A fizikai és a szellemi munka szétválasztása • A munkások kiválasztása pályaalkalmassági vizsgálatok alapján • Teljesítménybér rendszer • A csoportmunka eltörlése • Szabványosítás

 3. Az EEM előzményei • Emberi viszonyok tana - Mayo • A szervezetben szerepek és normák alakulnak ki, amelyek eltérhetnek a hivatalos előírásoktól • Az egyéneket nem csak pénzzel lehet motiválni • A munkások teljesítménye összefügg a megelégedettségükkel • Fontos a kommunikáció • A vezetőnek technikai és szociális képzettségre van szüksége

 4. Az EEM előzményei • McGregor X és Y elmélete X elmélet • Az átlagemberben veleszületett idegenkedés van a munkával szemben, és ha lehet, kerüli azt. A vezetésnek ezt kényszerítő eszközökkel kell ellensúlyozni. • A legtöbb embert irányítani és ellenőrizni kell, hogy megfelelően dolgozzon. Az engedékenység és a jó szándék nem vezet eredményre, csak a kényszer és a szigorú ellenőrzés. • A legtöbb ember csak a pénzért, illetve az elbocsátástól való félelem miatt hajlandó dolgozni. • Az átlagember nem szívesen vállal felelősséget, szereti, ha irányítják. Kicsi az ambíciója, mindenekelőtt biztonságot akar. • A munkás leginkább csak a lógásban leleményes.

 5. Az EEM előzményei • Y elmélet • Az átlagember számára természetes és kívánatos a munkavégzéssel járó szellemi és fizikai erőfeszítés. • A célokkal való azonosulás esetén az ember képes magát irányítani és ellenőrizni. A belső elkötelezettség erősebb, mint a külső kényszer. • Megfelelő feltételek esetén az ember vállalja, sőt keresi a felelősséget. • Az alkotóképesség legtöbb ember veleszületett sajátossága. • A munkáltatók az átlagember képességeit csak kismértékben használják ki.

 6. Emberi erőforrás menedzsment Jellemzők: • A menedzsment felismeri az emberi tőke fontosságát, mint a siker meghatározó tényezőjét. • A legértékesebb vagyona szervezetnek az emberállománya. • Az embereket költség-haszon elv alapján kezeli. • Az EEM a kihívás–teremtés és a motiválás eszközeivel hat a beosztottak teljesítményének hatékonyságára. • Az EEM a vállalati stratégia része. • Az EEM szempontjából a legfontosabb a középvezetői kategória.

 7. Az EEM célja • Magas teljesítmény • Minőségi termék • Megfelelő számú, a kívánatos szakértelemmel rendelkező alkalmazott foglalkoztatása • Kontrollált munkaerőköltség • Alacsony szintű fluktuáció és hiányzás • Versenyképes bérszint • Megfelelő munkafeltételek, amelyek elégedettséghez vezetnek • Megfelelés a törvényeknek és jogszabályoknak

 8. Mérhető mutatók • Termelékenység • Jogszerűség • Elégedettség • Hiányzás • Fluktuáció • Panaszszám • Balesetszám • A sztrájkok száma

 9. Az EEM története • A társadalmi reformer • A jótékonysággyakorló • Az emberséges bürokrata • Az egyezségteremtő tárgyaló • A szervezeti ember • A munkaerő elemző

 10. Az emberi erőforrások modellje 1. ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑

 11. Az ember erőforrás menedzsment modellje – 2. Forrás: Polónyi

 12. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma Az emberi erőforrás menedzsment (vagy személyzeti menedzsment) - angolul Personnel/Human Resource Management (HRM) definiciója: • "Az emberi erőforrás menedzsment a vezetés olyan általános funkciója, amely alapvetően az emberekkel, mint erőforrásokkal foglalkozik." (Miner) • Leggyakrabban úgy szokták definiálni, hogy az emberi erőforrás menedzsment a szervezeti és a szervezetben dolgozó egyének céljainak maximalizálását, az emberi erőforrások hatékony felhasználását célzó programok, funkciók, tevékenységek összessége.

 13. Az emberi erőforrás menedzsment funkciói E funkciók és tevékenységek a következők: • - emberi erőforrás stratégia • - emberi erőforrás tervezés • - munkakörtervezés • - munkakör-értékelés • - ösztönzésmenedzselés • - munkaerő-ellátás, -toborzás, - kiválasztás • - teljesítményértékelés • - emberi erőforrás fejlesztés • - munkaügyi kapcsolatok A fenti funkciók hatékony ellátását segíti elő • - a személyzeti információs rendszer