trestn pr vo procesn st n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trestní právo Procesní část

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Trestní právo Procesní část - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Trestní právo Procesní část. Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO. Trestní právo procesní. Veřejnoprávní odvětví Charakterizované systémem trestně právních norem upravující: Postup orgánů činných v trestním řízení vůči pachatelům trestných činů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trestní právo Procesní část' - inari


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trestn pr vo procesn st

Trestní právoProcesní část

Mgr. Pavel PETR

Katedra společenských věd

VŠB - TUO

trestn pr vo procesn
Trestní právo procesní
 • Veřejnoprávní odvětví
 • Charakterizované systémem trestně právních norem upravující:
 • Postup orgánů činných v trestním řízení vůči pachatelům trestných činů
 • Práv a povinností ostatních subjektů řízení
z sady trestn ho zen
Zásady trestního řízení
 • Stíhání jen ze zákonných důvodů a zákonným způsobem
 • Presumpce neviny (do vydání pravomocného odsuzujícího rozsudku)
 • Zásada oficiality – stíhání všech TČ, o kterých se státní zástupce dozví (jakkoliv)
 • Orgány činné v trestním řízení postupují ex offo (ex officio, tj. z úřední povinnosti)
 • Zásada hospodárnosti – povinnost projednávat věci co nejrychleji a šetřit práva a povinnosti vyplývající z LZPS
z sady trestn ho zen1
Zásady trestního řízení
 • Zásah do práv (LZPS) jen v odůvodněných případech (domovní svoboda, osobní svoboda aj.)
 • Zásada materiální pravdy – objasnění skutečného skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti
 • Doznání obviněného nezbavuje orgány povinnosti přezkoumat podstatné okolnosti případu
 • Objasňování skutečností svědčících jak v neprospěch tak ve prospěch osoby proti níž je řízení vedeno
 • Zásada volného hodnocení důkazů (samostatně i v souhrnu)
z sady trestn ho zen2
Zásady trestního řízení
 • Jen soud rozhoduje o vině a trestu
 • Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby
 • Obhajovat se smí sám; pokud zákon vyžaduje advokáta – pak si jej zvolí – pokud ne budu přidělen ex offo
 • Obviněný má právo odepřít výpověď
 • NIKDO nesmí být stíhán za čin, pro který byl již odsouzen nebo zproštěn obžaloby (vyjma mimořádných opravných prostředků)
z sady trestn ho zen3
Zásady trestního řízení
 • Spolupráce orgánů se zájmovými sdruženími občanů
 • Trestní stíhání před soudem je možné jen na základě obžaloby nebo návrhu na potrestání
 • Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje státní zástupce
 • Soudy rozhodují jako samosoudci nebo senát (v čele předseda)
 • Veřejnost veřejného projednávání – vyloučení jen při hlavním líčení nebo veřejném zasedání – a jen ze zákonných důvodů (ohrožení st.tajemství apod.)
 • Jednání před soudem je ústní
 • Přihlíží se jen k provedeným důkazům – výslech svědka aj.
z sady trestn ho zen4
Zásady trestního řízení
 • Povinnost v každém stádiu trestního řízení informovat osobu, proti níž se vede o jeho právech a umožnit mu je
 • Řízení se vede v českém jazyce
 • Ten kdo neumí je oprávněn používat svého rodného jazyka, event. ten jež uvede, že ovládá
subjekty trestn ho zen
Subjekty trestního řízení
 • Pachatel
 • Obhájce
 • Poškozený
 • Strana – ten proti němuž je řízení vedeno, zúčastněná osoba, poškozený, státní zástupce (v řízení před soudem)
org ny inn v trestn m zen
Orgány činné v trestním řízení
 • Soud
 • Státní zástupce
 • Policejní orgán
soudy
Soudy
 • Nezávislý orgán
 • Rozhoduje o vině a trestu
 • Poskytuje ochranu právům
 • Nejde o represivní prvek
podm nky na jmenov n soudcem v r
Podmínky na jmenování soudcem v ČR
 • Právní bezúhonost
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Věk minimálně 30 let
 • VŠ vzdělání právnického směru dosažené v magisterském studijním programu
 • Morální vlastnosti
 • Souhlas s výkonem funkce
pravomoc a p slu nost soud
Pravomoc a příslušnost soudů
 • Pravomoc
 • Souhrn oprávnění přiznaných soudům zákonem
 • Příslušnost
 • Vymezení okruhu působnosti mezi soudy navzájem
p slu nost soud
Příslušnost soudů
 • Obecně se koná řízení u soudu okresního
 • Krajský soud je druhostupňový
 • Krajský soud je prvostupňový když  TČ má sazbu minimálně 5 let, event. výjimečný trest
 • Taxativně uvedené TČ – vlastizrada, rozvracení republiky, teror, TČ spáchané prostřednictvím směnek, šeků, způsobující značnou škodu (500 000,- Kč)
 • Místní příslušnost – koná soud v jehož obvodu byl TČ spáchán!
 • Nelze-li zjistit v místě bydliště pachatele /práce, zdržování se/ nejde pak tam, kde TČ vyšel najevo
st tn z stupce
Státní zástupce
 • Represivní orgán – prokazování viny pachatele
 • Zastupuje veřejnou žalobu
 • Zákon 283/1993 Sb., o st.zastupitelství
st tn z stupce zp sobilost
Státní zástupce - způsobilost
 • státní občan České republiky
 • způsobilý k právním úkonům,
 • bezúhonný
 • ke dni jmenování dosáhl věku nejméně 25 let,
 • získal vysokoškolské vzdělání studiem magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice,)
 • úspěšně složil závěrečnou zkoušku,
 • jeho morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat,
 • souhlasí se svým jmenováním do funkce státního zástupce a s přidělením k určitému státnímu zastupitelství
 • funkce státního zástupce vzniká jmenováním.
 • státního zástupce jmenuje na návrh nejvyššího státního zástupceministr spravedlnosti na dobu časově neomezenou.
policejn org n
Policejní orgán
 • Zákon 283/1991 Sb., o Policii ČR
 • Vyšetřovací orgán
 • Vyšetřování – úsek trestního stíhání před podáním obžaloby, resp. zastavením trestního stíhání
 • Koná služba kriminální policie a vyšetřování PČR
koly policie
Úkoly Policie
 • chrání bezpečnost osob a majetku;
 • vede boj proti terorismu;
 • odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele;
 • koná vyšetřování o trestných činech;
 • odhaluje přestupky;
 • projednává přestupky
 • vyhlašuje celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné k identifikaci hledaných osob;
 • na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody;
ad