Konference EQUAL- 19.11.2007 Praha - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konference EQUAL- 19.11.2007 Praha PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konference EQUAL- 19.11.2007 Praha

play fullscreen
1 / 14
Konference EQUAL- 19.11.2007 Praha
87 Views
Download Presentation
inara
Download Presentation

Konference EQUAL- 19.11.2007 Praha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NTS „D“ Adaptabilita a celoživotní učení Konference EQUAL- 19.11.2007 Praha

 2. NTS „D“ – Podpora adaptability a celoživotního učení Lídři projektů a Rozvojových partnerství: • 001RPIC-ViP; 008 Free Art Records; 009 Dakol; 010 Sdružení Romů Severní Moravy; 031 Obchodní a hospodářská komora; 032 Úřad práce v Semilech; 045 Olomouc Training Centre; 047 Dopravní vzdělávací institut; 058 Expertis; 070 Otevřená společnost; 073 S-COMP Centre; 077 IQ Roma Servis; 080 Slovo 21; 111 Nadace Terezy Maxové; 117 Učiliště tradičních řemesel Experti z relevantních institucí: • MPSV, MŠMT, MPO, Národní ústav odborného vzdělávání, Ústav pro informace ve vzdělávání, úřady práce + ŘO MPSV a NPS PwC

 3. Dosavadní aktivity v NTS „D“ • 4 společná jednání – 4 a 10/2006; 3 a 10/2007 • Výměna informací a síťování • Společná mainstreamingová strategie – produkty podle: • (a) Kategorie inovace: I. Produkty využitelné pro všechny cílové skupiny; II. Produkty pro jednu až dvě specifické CS; III. Procesy; IV. Kontext neboli známé nástroje v novém použití či prostředí; • (b) Míra inovace a její uplatnění („vynálezy“ vs. „zlepšováky“): 1. Zásadní inovace použitelné všeobecně; 2.ZI použitelné specificky (region, sektor,aj.); 3. Dílčí inovace použitelné všeobecně; DI specifické • Validace produktů • Mainstreaming produktů

 4. Produkty – zásadní inovace 001 RP „Kompetence pro trh práce“ • Soubor tréninků dospělých k rozvoji 14 kompetencí pro trh práce • Soubor tréninků dětí a mládeže k rozvoji 6 kompetencí • Regionální observatoř trhu práce

 5. Produkty – zásadní inovace 008 RP „Pro plný život“ • On-line CTZR – Centrum tlumočení do znakové řeči • Akreditované rehabilitační a rekvalifikační PC kurzy pro neslyšící - obsluha, certifikát ECDL START, PC grafika • Znakový slovník z oblasti elektrotechniky – standard odborných znaků

 6. Produkty – zásadní inovace 0032 RP „S Krakonošem u počítače“ • Model vzdělávání, který ho usnadňuje občanům v odlehlých regionech

 7. Podskupina „Uplatníme se“ 045 Olomouc Training Centre 047 České dráhy 073 S-COMP Centre CZ, s.r.o.

 8. Společné cíle Cílená podpora osobám ohroženým či postiženým ztrátou zaměstnání Regionální centrum pro podporu celoživotního vzdělávání ohrožených skupin na trhu práce v Olomouckém kraji - 045 Poradenské a konzultační služby pro účastníky projektu v Centru pro podporu zaměstnanců - 047 Čtyři pilotní centra přístupu k výpočetní technice a k internetu pro zdravotně postižené osoby - 073

 9. Podskupina „Směr–povolání pro život“ • 001, 009, 077, 111, 117 – koncept nového projektu • Individuální příprava děti z dětských domovů na jejich přechod k zaměstnavatelům • Zahájena jednání s podniky v sektoru ocelářství a strojírenství

 10. Bulletin NTS - D • Rozvojová partnerství představují sebe a své produkty v bulletinu, který byl připraven a je distribuován na této konferenci EQUAL • Další informace na stánku NTS-D a RP

 11. Vertikální mainstreaming • NTS doporučila k mainstreamingu na národní úrovni produkty, které mají charakter zásadní inovace • Doporučené produkty jsou již validované, či připravované k validaci • Prezentace tvůrcům politik a potenciálním uživatelům na konferenci EQUAL – 19.11.2007 • Mainstreaming s podporou ŘO MPSV – od ledna 2008

 12. Učící se člověk Učící se organizace Učící se region Učící se stát