Download
ncsszi szmi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NCSSZI - SZMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
NCSSZI - SZMI

NCSSZI - SZMI

102 Views Download Presentation
Download Presentation

NCSSZI - SZMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NCSSZI - SZMI Intézményi átalakulás - Új kihívásokSzalóki Mihály

 2. A szociális és munkaügyi miniszter utasítása • A Szociális és Munkaügyi Minisztérium tevékenységét segítő háttérintézmények rendszerének átalakításáról

 3. A szervezetrendszer kialakításának elvei és a kialakításra került intézmények Az átalakítás során a következő – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium – felügyelete alá tartozó intézmények jöttek létre • Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, foglalkoztatási és munkaügyi, gyermek- és ifjúsági hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó hivatal >>> FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NCSSZI-ből - Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék - Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék - hivatásos gondnokok nyilvántartása

 4. A szervezetrendszer kialakításának elvei és a kialakításra került intézmények • Szakképzési, felnőttképzési és továbbképzési feladatokat ellátó háttérintézmény >>> NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET NCSSZI-ből - Képzési Központ (Salgótarján)

 5. A szervezetrendszer kialakításának elvei és a kialakításra került intézmények - Egységes pályázatkezelői feladatokat ellátó háttérintézmény >>> ESZA Kht. NCSSZI-ből - projektigazgatóság pályázati és közreműködő szervi feladatok

 6. A szervezetrendszer kialakításának elvei és a kialakításra került intézmények • Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, foglalkoztatási, munkaügyi, esélyegyenlőségi, ifjúsági, és kábítószerügyi kutatási, módszertani és fejlesztési feladatok ellátására Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet bázisán >>> >>> Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 2007. 01. 01.

 7. A szervezetrendszer kialakításának elvei és a kialakításra került intézmények Új feladatok: Foglalkoztatási Hivatal Kutatási Főosztály ifjúságkutatás Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

 8. A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Kutatás és módszertani fejlesztés a munkaügyek, a szociálpolitika, a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások, a drogmegelőzés területein és e területek összefüggéseit, egymásra hatását illetően

 9. Munkaügyi kutatások • A foglalkoztatáspolitika aktív eszközeinek hatáselemzése (2001-2006) • Munkaügyi kutatási adatbázis kialakítása • Az országos társadalmi párbeszéd intézményeinek (OÉT-GSZT) összehasonlító vizsgálata • A foglalkozási rehabilitáció területén

 10. Szociális szolgáltatások elemzése és fejlesztése • Európai szociális minimumok nemzetközi kutatása • A foglalkoztatási és szociális szolgáltatások közötti együttműködés lehetőségei, keretei – szakmai elemzések és modellprogram (2.2, 3SZ, …) • A szociális szolgáltatások modernizációja („Sztenderdizáció”, „Ti hogyan csináljátok”, részvétel a fokozott ellenőrzési programban, elemzések az ITKR, a szükségletfeltárás és a rászorultság meghatározás SZMM munkálataihoz)

 11. Gyermekvédelem, gyermekjólét 10 éves a Gyermekvédelmi törvény Indul a Gyermekesély program • Szakmai elemzések, jó gyakorlatok • Országos rendezvények • Kutatások (napközbeni gyermekellátás, gyermekotthonból kikerültek…,) • Szakmai előkészületek a Gyermekesély programban való közreműködésre

 12. Ifjúságkutatás • „Ifjúság 2004” kutatás elemzése és publikálása • „Mozaik 2007 - Magyar fiatalok a Kárpát-medencében” kutatás indítása (4 ország, 7000 fő) • Folyamatos adatszolgáltatás az Európai Ifjúságpolitikai Tudásközpont (EKC) számára • „Jelentés 2006” (dokumentum összeállítás) • „Ifjúság 2008” kutatás előkészítése

 13. Kábítószer ügyek • Prevenciós szakmai fejlesztés, elterelés • Módszertani tanácsadás – KEF-ek (kb. 90) támogatása • Kutatások alapján hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség (európai drogmonitorozási kp., alkohol és drogepidemiológiai vizsgálat) • Tárcaközi és szakmapolitikai koordináció (Szakmai Információs Portál)

 14. Kihívások (1) • Adatbázisok létrehozása (KSH-val közösen OSAP felülvizsgálata, FSZH-val a férőhelyfigyelő rendszer elemzésével, a munkaügyi és az ifjúságkutatás területén) • Szociális ágazati informatika (tevékenység adminisztráció, minőségbiztosítási lehetőségek – ehhez protokollok és jogi szabályozás vizsgálata • Kapacitások, ráfordítások, eredmények és mérhetővé tételük a szociális és gyerekvédelmi szolgáltatások területein

 15. Kihívások (2) • Információs fórumok és eszközök az UMFT lehetőségeinek felhasználására • Projekt generálás • Országos szakértői hálózat kialakítása a szociális fejlesztéseket megvalósító programok érdekében

 16. Lehetőségek, erőforrások • Belső együttműködés kialakítása a különböző szakterületek között • Együttműködés az SZMM-mel és háttérintézményeivel (FSZH, NSZFI, OMMF…) • Együttműködés hazai kutatóhelyekkel • Nemzetközi együttműködés • Közvetlen és közvetett részvétel az UMFT forrásainak felhasználásában

 17. Köszönöm a figyelmüket!