slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SLOH – 3 cvičenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
SLOH – 3 cvičenia

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation

SLOH – 3 cvičenia - PowerPoint PPT Presentation

iman
150 Views
Download Presentation

SLOH – 3 cvičenia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SLOH – 3 cvičenia PaedDr. Eva Dzurková

  2. Slohovéukážky Triedenie znakov Druhy komunikácie Po skončení stlač ESC