80 lat Oddziału Łódzkiego PTH - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
80 lat Oddziału Łódzkiego PTH PowerPoint Presentation
Download Presentation
80 lat Oddziału Łódzkiego PTH

play fullscreen
1 / 98
80 lat Oddziału Łódzkiego PTH
134 Views
Download Presentation
iman
Download Presentation

80 lat Oddziału Łódzkiego PTH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 80 lat Oddziału Łódzkiego PTH

 2. W służbie historiii społeczeństwa Z dziejów Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1927-2007

 3. „niebywała w warunkach europejskich, ale i polskich,osobliwość rozwoju dziejowego Łodzi”

 4. „ jest niewątpliwie, co stwierdzić można z góry,wkładem w tworzywo nauki zarówno polskiej, jak i powszechnej, wręcz bezcennym”

 5. Jan Korwin Kochanowski – przedmowa do t. I „Rocznika Łódzkiego” z 1928 roku

 6. Prezesi Oddziału Łódzkiego PTH 1927-2007

 7. Uroczysta inauguracja działalności Oddziału Łódzkiego PTH odbyła się 27 XI 1927 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Łodzi. Pierwszym prezesemzostał wybrany 30 września 1927 r. Zygmunt Lorentz (1894-1943)

 8. Zygmunt Lorentz,pierwszy prezes Oddziału Łódzkiego PTH (1927-1943)

 9. Zygmunt Lorentz,pierwszy prezes Oddziału Łódzkiego PTH (1927-1943)

 10. Zygmunt Lorentz,pierwszy prezes Oddziału Łódzkiego PTH (1927-1943)

 11. Dokumenty obrazujące działalność zawodową Zygmunta Lorentza

 12. Dokumenty obrazujące działalność Zygmunta Lorentza

 13. Dokumenty obrazujące działalność Zygmunta Lorentza

 14. Nagrobek Zygmunta Lorentza

 15. Aleksander Hoefig i Ludwik Waszkiewicz, pracownicy Archiwum Państwowegow Łodzi. L. Waszkiewicz był prezesem Oddziału Ł ódzkiego PTH w latach 1945-1951

 16. prof. Natalia Gąsiorowska – Grabowska3. prezes Oddziału Łódzkiego PTH (1951-1953)

 17. prof. Marian Henryk Serejski4. prezes Oddziału Łódzkiego PTH (1953-1958)

 18. prof. Józef Dutkiewicz - 5. prezes Oddziału ŁódzkiegoPTH (1958-1960) i członek honorowy PTH

 19. prof. Gryzelda Missalowa - 6. prezes Oddziału ŁódzkiegoPTH (1960-1964) i członek honorowy PTH

 20. prof. Zofia Libiszowska - 7. prezes Oddziału ŁódzkiegoPTH (1964-1977) i członek honorowy PTH

 21. doc. Ryszard Rosin - 8. prezes Oddziału ŁódzkiegoPTH (1977-1984) i członek honorowy PTH

 22. prof. Józef Śmiałowski9. prezes Oddziału Łódzkiego PTH (1984-1990)

 23. prof. Wiesław Puś - 10. prezes Oddziału ŁódzkiegoPTH (1990-1991), członek honorowy PTH

 24. prof. Jan Szymczak – 11. prezes Oddziału ŁódzkiegoPTH (1991-1997), wiceprezes Zarządu Głównego PTH

 25. prof. Stefan Pytlas12. prezes Oddziału Łódzkiego PTH (1997-2003)

 26. prof. Alicja Szymczak -aktualny prezes Oddziału Łódzkiego PTHwznosi toast jubileuszowy

 27. Członkowiehonorowi PTH z Oddziału Łódzkiego

 28. doc. dr hab. Mieczysław Bandurka i prof. Helena Brodowska-Kubicz

 29. prof. Barbara Wachowska i prof. Stanisław F. Zajączkowski

 30. prof. Stanisław Marian Zajączkowski

 31. Publikacje Oddziału Łódzkiego PTH wybór

 32. Periodyki wydawane przez Oddział Łódzki PTH – „Rocznik OŁ PTH” i „Rocznik Łódzki” (przy współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi)

 33. Periodyki wydawane przez koła Oddziału Łódzkiego PTH – „Pabianiciana” i „Tomaszowski Słownik Biograficzny”

 34. Książki wydane przez Oddział Łódzki PTH

 35. Książki wydane przez Oddział Łódzki PTH

 36. Książki wydane przez Oddział Łódzki PTH

 37. Książki wydane przez Oddział Łódzki PTH

 38. Książki wydane przez Oddział Łódzki PTH

 39. Powszechne Zjazdy Historyków Polskich 1989-2004

 40. Otwarcie obrad XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskichw sali Teatru Wielkiego w Łodzi (7 IX 1989)

 41. Fragment programu XIV Powszechnego Zjazdu HistorykówPolskich w Łodzi i Pamiętnik XIV Zjazdu (1989)

 42. Obrady XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskichw Krakowie (15-18 IX 2004)

 43. Olimpiadyhistoryczne eliminacje okręgowe w Łodzi

 44. Eliminacje okręgowe XIV Olimpiady Historycznej w siedzibie Instytutu Historii UŁ (1988)

 45. Eliminacje okręgowe XIV Olimpiady Historycznej w siedzibie Instytutu Historii UŁ (1988)

 46. Eliminacje okręgowe XIV Olimpiady Historycznej w siedzibie Instytutu Historii UŁ (1988)

 47. Eliminacje okręgowe XXIII Olimpiady Historycznej w Łodzi,egzamin pisemny (1997)

 48. Eliminacje okręgowe XXIII Olimpiady Historycznej w Łodzi,egzamin ustny (1997)

 49. Eliminacje okręgowe XXIII Olimpiady Historycznej w Łodzi,posiłek po trudach olimpiady (1997)