Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
80+ PowerPoint Presentation

80+

147 Views Download Presentation
Download Presentation

80+

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Verksamhetsplan 2013, antagen av styrgruppen 2012-12-07 Samverkan/dialog Metod- och kunskapsstöd Bokslut Långsiktighet Uppföljning och utvärdering Samhällsplanering Folkhälsobeskrivningar Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Jämlik hälsa Projekt barn-konvention och barnfattigdom (1,0 tjänst i 1 år) Barns och ung- domars livs- villkor och levnadsvanor Äldres hälsa ÖLIF/SISUIntegra tion LjusnarsbergsprojektetFramtidstro, hälsa, delaktighet 0 20 80+ Folkhälsoteamet, norra Örebro län

  2. Barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor Likabehandling/trygg miljö Sexuell hälsa Socialt och emotionellt lärande SEL Elevhälsan Familjecentraler Plan- och policyarbete Föräldrastödsprogram Hälsofrämjande förskola och skola NÄTVERK Föräldrastöd Samarbete skola-föräldrar ÖPP/Effekt Gårdar Föreningar Fritid Drop-outs Tillgänglighets- begränsningANDT(Lindesberg) ANTD Rörelseglädje Måltid VIKT-iga barn Delaktighet och inflytande ÖLIF Ungdomsdialog Folkhälsoteamet, norra Örebro län

  3. Projekt barn-konvention och barnfattigdom (1,0 tjänst i 1 år) • Inventering • Kunskapsinhämtning • Förslag åtgärder • Implementering Folkhälsoteamet, norra Örebro län

  4. Äldres hälsa Delaktighet/meningsfullhet- känna sig behövd Goda matvanor Social gemenskap Fysisk aktivitet Folkhälsoteamet, norra Örebro län