stavanger
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stavanger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Stavanger - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Stavanger. Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal. Status og utviklingstrekk for Stavanger-regionen. Regionene.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stavanger' - ilyssa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stavanger

Stavanger

Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal

regionene
Regionene

Stavanger: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal

Dalane/Lister:Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal

Sørlandet:Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnadal, Audnedal, Lindesnes

Haugalandet:Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Ølen, Etne, Sauda, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar

regionenes innbyggerantall 2005
Regionenes innbyggerantall (2005)

Sørlandet: 208.337

Dalane/Lister: 55.252

Stavanger: 278.407

Haugalandet: 131.205

SUM 673.201

n ringssammensetning
Næringssammensetning

Andel sysselsatte etter hovednæring 2004

beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlag

Utgangspunkt for denne beregningen er de fire regioner med tilhørende kommuner samt befolkning 16-74 år (arbeidsdyktig alder). Ved hjelp av SSB og en egen modell for befolkningsfremskrivning defineres region og tidsintervall. Her er det lagt til grunn Alternativ MMMM som står for middels nasjonal vekst med forutsetninger om middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels netto innvandring.

Dernest tar en utgangspunkt i dagens sysselsettingsfrekvens (antall sysselsatte/befolkning 16-74 år) for i neste omgang beregne behovet for arbeidsplasser fremover i den enkelte region. Det er lagt til grunn at dagens sysselsettingsfrekvens representerer en middels god konjunktursituasjon (alle disse data er fra 1993). Dette innebærer at denne frekvensen er lagt til grunn i middelalternativet, men sysselsettingsfrekvensen er økt/redusert ved de to andre alternativ.

behov for antall arbeidsplasser i region stavanger 2005 2020
Behov for antall arbeidsplasser i region Stavanger 2005-2020

Beregnet av Aetat ut fra befolkningsfremskrivinger, sysselsettingsprognoser

og arbeidsledighetsprognoser

andel foretak st rre enn 250 mill
Andel foretak større enn 250 mill.

Viser andel foretak lokalisert i regionen etter totalt antall foretak. Lokaliseringskvotient = 1. Det vil si at Stavanger har en samling storforetak i overkant av det samlede antall aktive registrerte foretak skulle tilsi

slide9

Nyskapingsevne:Antall nyetableringerEndring i antall sysselsatteFou-investeringerOffentlig tilrettelegging

antall nyetableringer
Antall nyetableringer

pr 1000 innbyggere

nyetablerte bedrifter 2003
Nyetablerte bedrifter 2003

Andel nyetablerte bedrifter etter hovednæringer 2003

n ringslivets fou
Næringslivets FoU

Kroner pr innbygger 2001

brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for n ringslivet pr 1000 innbygger
Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for næringslivet pr. 1000 innbygger

Tilrettelegging og bistand for næringslivet: Utarbeide områder for næringsvirksomhet, Drift/tilskudd til utleielokaler for næringsvirksomhet, Direkte næringsstøtte (bl.a næringsfond, konsesjonsstøtte, tiltaksarbeid), Råd, veiledning og servicetjenester for næringsliv (Tiltaksarbeid, turistinfo, landbrukskontor, landbruksvikar)

slide18

Befolkning:Befolkningsutvikling og framskriving 2020Andel arbeidsføre, status og 2020HusholdningssammensetningFamiliestrukturFlytting

befolkningsframskriving 2020
Befolkningsframskriving 2020

Beregnet ut fra 4xM modell

alderssammensetning 2020
Alderssammensetning 2020

Beregnet ut fra 4XM modell: middels nasjonal vekst med forutsetning om middels fruktbarhet, levealder, innlands mobilitet og netto innvandring

familiestruktur 2005
Familiestruktur 2005

Andel familier uten barn øker, mens andel familier med barn blir mindre

drivkrefter
Drivkrefter

Kompetanse: utdanningsnivå, kunnskapsnæringer

Globalisering, internasjonal orientering

Innovasjons-

drevet regional nærings-

utvikling

Nyskaping: Gründere, eierskap, FoU, nyetableringer

Livskvalitet, oppvekstvilkår, kulturtilbud

Nærings-klynge A

Nærings-klynge B

ad