Verder studeren aan de K.U.Leuven - PowerPoint PPT Presentation

illiana-kaufman
dienst studieadvies k u leuven karel joos jan herpelinck n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verder studeren aan de K.U.Leuven PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verder studeren aan de K.U.Leuven

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Verder studeren aan de K.U.Leuven
240 Views
Download Presentation

Verder studeren aan de K.U.Leuven

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dienst Studieadvies K.U.Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Verder studeren aan de K.U.Leuven

 2. Leuven

 3. K.U.Leuven • bama-hervorming • waar vind ik informatie • toelatingsvoorwaarden • praktisch

 4. Bachelor / Master postgraduaat getuigschrift(min. 20 SP) www.kuleuven.be/permanentevorming/ doctoraat (min. 2 jaar) www.kuleuven.be/doctoreren Master na Master(min. 60 SP) www.mastersinleuven.be (initiële) Mastermin. 60 SP academische Bachelormin. 180 SP

 5. Godgeleerdheid en godsdienstwet. Theology and Religious Studies Wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie Gespecialiseerde studies godgeleerdheid en godsdienstweten-schappen Advanced Studies in Theology and Religion Fac. Godgeleerdheid www.mastersinleuven.be

 6. Wijsbegeerte Philosophy Applied Ethics Philosophy (MPhil) Hoger Instituut voor Wijsbegeerte www.mastersinleuven.be

 7. www.mastersinleuven.be Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht • Law, Religion and Society • Recht, religie en samenleving

 8. Criminologische wetenschappen Criminology Rechten Fiscaliteit Intellectuele rechten Notariaat Vennootschapsrecht European Social Security Laws Laws in Energy and Environmental Law Laws in European and International Taxation Rechtsgeleerdheid www.mastersinleuven.be

 9. Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Accountancy en revisoraat Beleidseconomie Information management Management Verzekeringen Master of Business Economics Advanced Business Studies Advanced Studies in Economics Financial Economics International Business Economics Economie en bedrijfswetenschappen www.mastersinleuven.be

 10. Vergelijkende en internationale politiek Overheidsmanagement en -beleid Sociologie Communicatiewetenschappen Sociale en culturele antropologie Sociaal werk Cultures and Development Studies European Politics and Policies Quantitative Analysis in the Social Sciences Social Policy Analysis Sociale wetenschappen www.mastersinleuven.be

 11. Archeologie (N/E) Bedrijfscommunicatie Culturele studies Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven (N/E) Geschiedenis Geschiedenis van de oudheid Kunstwetenschappen Langue et littérature françaises Linguistics and Literature: English Musicologie Taalkunde Taal- en letterkunde Taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde Taal- en regiostudies: japanologie Taal- en regiostudies: oude Nabije Oosten Taal- en regiostudies: sinologie Taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde Westerse literatuur (N/E/F) American studies Advanced Studies in Linguistics Archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer Estudios Ibéricos e Iberoamericanos Europe and the World 1500-2000 Studies Literatuurwetenschappen (E) Medieval and Renaissance Studies Letteren www.mastersinleuven.be

 12. www.mastersinleuven.be Psych. en pedagogische wet. • Psychologie • Pedagogische wetenschappen • Educatieve studies • Educational Studies

 13. www.mastersinleuven.be Wetenschappen • Aardobservatie (E) • Biochemie en biotechnologie • Biologie (E) • Bio-informatica (E) • Chemie (E) • Fysica (E) • Geografie (E) ( interuniversitair) • Geologie • Informatica • Milieutechnologie en milieuwetenschappen • Molecular and Cellular Biophysics • Nanoscience and Nanotechnology (Erasmus Mundus) • Nanowetenschappen en Nanotechnologie (E) • Statistiek (E) • Sterrenkunde (E) • Toegepaste informatica • Toerisme • Wiskunde (E)

 14. Bio-informatica (E) Engineering: Chemical Technology (Engineering Rheology) Ingenieurswetenschappen: architectuur Ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Ingenieurswetenschappen: bouwkunde Ingenieurswetenschappen: chemische technologie Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (E) Ingenieurswetenschappen: energie Ingenieurswetenschappen: geotechniek en mijnbouwkunde Ingenieurswetenschappen: materiaalkunde (E) Ingenieurswetenschappen: werktuigkunde Ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken Milieutechnologie en milieuwetenschappen Nanoscience and Nanotechnology (Erasmus Mundus) Nanowetenschappen en Nanotechnologie (E) Theoretical Chemistry and Computational Modelling (Erasmus Mundus) Artificial Intelligence Conservation of Monuments and Sites Human Settlements Studies Nuclear Engineering Urbanism and Strategic Planning Veiligheidstechniek Ingenieurswetenschappen www.mastersinleuven.be

 15. www.mastersinleuven.be Bio-ingenieurswetenschappen • Bio-ingenieurswetenschappen: biosysteemtechniek • Bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie • Bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie • Bio-ingenieurswetenschappen: land- en bosbeheer • Bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde • Bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelentechnologie • Aardobservatie (E) • Food Technology • Milieutechnologie en milieuwetenschappen • Molecular Biology • Nanoscience and Nanotechnology (Erasmus Mundus) • Nanowetenschappen en Nanotechnologie (E) • Tropical Natural Resources Management • Water Resources Engineering (interuniversitair)

 16. Geneeskunde Biomedische wetenschappen Tandheelkunde Human Sexuality Studies Logopedische en audiologische wetenschappen Management en beleid van de gezondheidszorg Seksuologie Verpleegkunde en vroedkunde Arbeidsgeneeskunde Bioethics Endodontics Forensic Odontology Huisartsgeneeskunde Jeugdgezondheidszorg Oral Health Research Orthodontics Paediatric Dentistry and Special Dental Care Periodontology Restorative Dentistry Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise Ziekenhuishygiëne Geneeskunde www.mastersinleuven.be

 17. Farmaceutische zorg Geneesmiddelen-ontwikkeling Industriële farmacie Klinische biologie Ziekenhuisfarmacie Farmaceutische wetenschappen www.mastersinleuven.be

 18. Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen Master in Adapted Physical Activity (Erasmus Mundus) Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Rehabilitation Sciences and Physiotherapy Exercise and Sport Psychology Bewegings- en revalidatiewetensch. www.mastersinleuven.be

 19. Bedrijfscommunicatie Bio-informatica Bio-informatics Economie, recht en bedrijfskunde Earth Observation Milieutechnologie en milieuwetenschappen Nanoscience and Nanotechnology (Erasmus Mundus) Toerisme Water Resources Engineering Financial and Actuarial Engineering Medische stralingsfysica Milieutechnologie en milieuwetenschappen Interfacultaire masters www.mastersinleuven.be

 20. toelatingsvoorwaarden www.kuleuven.be/ilt www.cnavt.org • Diplomavereisten • Taalvoorwaarden: • nederlandstalig programma: • niveau 5 – ILT • CNAVT hoger onderwijs • proficiency test ILT • 3de maandag van september en januari • individuele toelating • engelstalige programma: TOEFL 550 pt

 21. Niveau C1 – European Language Portfolio www.europeestaalportfolio.nl • Luisteren:Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma's en films begrijpen. • Lezen:Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein. • Gesprekken voeren / interactie: Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren. • Schrijven:Ik kan me in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief, een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de voor mij belangrijke punten benadrukken. Ik kan schrijven in een stijl die is aangepast aan de lezer die ik in gedachten heb.

 22. praktisch • Inschrijvingsgeld:www.kuleuven.be/inschrijvingsgeld • 564,3 € • verhoogde inschrijvingsgelden • Huisvestingwww.kuleuven.be/huisvesting • Residenties • Private markt www.kotwijs.be

 23. Aanvraag / inschrijving www.kuleuven.be/application/www.kuleuven.be/application/instructiesnederlands

 24. Verdere informatie

 25. Verdere informatie • www.mastersinleuven.be 1 maart 2011 • dienst StudieadviesNaamsestraat 80, 3000 Leuvenwww.kuleuven.be/studieadviesstudieadvies@kuleuven.be