HENKILÖKOHTAISEN AVUN KEHITTÄMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ
Download
1 / 18

Jaana Viemerö - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

HENKILÖKOHTAISEN AVUN KEHITTÄMINEN JÄRVENPÄÄSSÄ Vammaisneuvosto 14.11.2013. Jaana Viemerö. 18.9.2013. Vammaisia henkilöitä koskevat erityislait. Vammaisia henkilöitä koskevia erityislakeja kaksi: Laki kehitysvammaisten erityishuollosta sekä vammaispalvelulaki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jaana Viemerö' - ilar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

HENKILÖKOHTAISEN AVUN KEHITTÄMINEN JÄRVENPÄÄSSÄVammaisneuvosto 14.11.2013

Jaana Viemerö

18.9.2013


Vammaisia henkilöitä koskevat erityislait

 • Vammaisia henkilöitä koskevia erityislakeja kaksi: Laki kehitysvammaisten erityishuollosta sekä vammaispalvelulaki

 • Vammaispalvelulaki ensisijainen kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin nähden

  - lakien asteittainen yhteensovittaminen etenee, työryhmä aloittanut tehtävänsä keväällä 2013 ja laki tulee todennäköisesti voimaan 2017

 • Vammaispalvelulaissa pyritty vahvistamaan asiakkaan oikeuksia

  - asiakkaan yksilöllisen tarpeen huomioon ottaminen palveluja ja tukitoimia järjestettäessä

  - palvelutarpeen selvittäminen määräajassa

  - yksilöllisen palvelusuunnitelman laatimisvelvoite

  - viivytyksetön päätöksenteko

18.9.2013

2


Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380, Vammaispalvelulaki

Laissa kahdenlaisia järjestämisvastuita:

 • subjektiiviset oikeudet, jotka kunnan järjestettävä varatuista määrärahoista riippumatta

 • kuljetuspalvelut

 • palveluasuminen

 • päivätoiminta

 • henkilökohtainen apu

 • asunnon muutostyöt

 • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

18.9.2013

3


Vammaispalvelulaki palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380,

2) määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet, joita kunta järjestää varaamiensa määrärahojen puitteissa. Kuntalaisia tulee kuitenkin kohdella tasavertaisesti.

 • kuntoutusohjaus

 • sopeutumisvalmennus

 • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

  -> auto

18.9.2013

4


Henkilökohtainen apu palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380,

8 c § Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella

 • Päivittäisissä toimissa

 • Työssä ja opiskelussa

 • Harrastuksissa

 • Yhteiskunnallisessa osallistumisessa

 • Sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

18.9.2013

5


Henkilökohtainen apu, jatkuu palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380,

 • Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee

 • Muita toimintoja varten apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa

 • Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa

 • Jos avun tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulisi siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla

18.9.2013

6


Vaikeavammainen henkilö palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380,

 • Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista

18.9.2013

7


Henkilökohtaisen avun järjestämistavat palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380,

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua

 • korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, ns. työnantajamalli

 • antamalla vaikeavammaiselle henkilölle palvelusetelin avustajapalveluiden hankkimista varten

 • omana toimintanaan, ostopalveluna tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa

18.9.2013

8


Henkilökohtaisen avustajan kelpoisuus palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380,

 • Henkilökohtaisilla avustajilla ei ole kelpoisuusvaatimuksia

 • Avustajina toimii paljon eri alojen opiskelijoita sekä eläkeläisiä

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla tulevaisuudessa työvoimapula

 • Työtehtävät hyvin yksilöllisiä

 • Työtehtävät painottuvat pitkälti kodinhoidollisiin tehtäviin kuten siivoukseen ja ruuanlaittoon -> lähenevät majoitus-, ravitsemus- ja talousalan koulutussisältöjä

18.9.2013

9


Henkilökohtaisten avustajien työn sisältö palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380,

MOL:n sivuilla 261 avointa työpaikkaa 14.11.2013

 • ”Etsimme näkövammaiselle arabiankieliselle asiakkaallemme henkilökohtaista avustajaa, lähihoitajan koulutus suotava”

 • ”Ajokortti ja auto täytyy olla”

 • ”Tulet lasten kanssa toimeen, etkä vierasta monipuolisia kotitöitä”

 • ”Olethan savuton, lemmikkieläimetön, vähintään 165cm pitkä ja sinulla on ajokortti”

 • …”hyvän fyysisen kunnon omaava täysikäinen nainen”

 • …”kodinhoito että ruoanlaitto, pyykkihuolto”

 • ”Haen hoitorinkiini työntekijää, jolla ei ole muita töitä”

 • ”Työn kuvaan kuuluu kotityöt/kaupassa käynti ja seuran pitäminen. Virikkeitäkin voisi keksiä”

18.9.2013

10


…jatkuu palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380,

 • …”eläinrakkautta, koska avustettavalla on kaksi kissaa sekä akvaario. Hakijan tehtäviin kuuluu myös runsaasti tietokoneenkäyttöä”

 • ”Viikonloppuvuoroihin…työaika la -su klo 8 – 21”

 • ”…perushoidollisia tehtäviä (mm. pukeminen, wc, henk.koht.hygienia)”

 • ”avustus bändien keikoilla ym. baareissa ja työpaikkahaastattelut ”

 • ”Työ soveltuu hyvin n. 20-40 -vuotiaalle”

 • ”Tehtävänäsi olisi kuljettaa ja olla seuranani esim. elokuvissa, teatterissa, oopperassa, urheilutilaisuuksissa ja ravintolassa jne.

 • …”myös joustavuutta työajoissa, mahdollisuutta olla mukana 1-2 päivän työmatkoilla”

 • ”käsityötuotteiden myynti erilaisissa tapahtumissa ja markkinoilla ”

 • Haetaan elämänmyönteiselle, näkövammaiselle liikuntarajoitteiselle e(rollaattori, kuljetuspalvelu) naiselle henkilökohtaista avustajaa asiointiin, postin lukemiseen sekä pieniin kotitöihin.

18.9.2013

11


…jatkuu palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380,

 • ”Henkilön tulee hallita windows- pohjaiset ohjelmistot, kokemus äänikäsittelyohjelmistojen käytöstä on eduksi (luontoäänituotantoa). Eduksi katsotaan myös valmius lähteä muutaman päivän tai muutaman viikon luontoäänitysretkille sekä datanomin tutkinto ja englannin kielen taito. Toivotaan omatoimisuutta sekä selkeää puheilmaisua. Tuntimäärä sopimuksen mukaan, vaihtelee 130-180 tunnin välillä, keskimäärin noin 160 tuntia kuukaudessa. Tehtävään saattaa kuulua myös ulkomaille ulottuvia retkiä autolla. Tehtävään toivotaan luonnosta kiinnostunutta, hyväkuntoista henkilöä, jolla on myös henkilöautonajokortti”

18.9.2013

12


”Liikun sähköpyörätuolilla. Olen huumorintajuinen, joskus hyvinkin temperamenttinen. Toivon, että olet henkisesti vahvaa tekoa! Asun Validian palvelutalossa Hervannassa. Tarvitsen apuasi kodinhoidossa sekä perushoidollisissa toimissa. Minä kyllä osaan neuvoa, mutta sinun pitäisi toimia käsinäni! Tarvitsen apua päivittäisissäni toimissani, hygienianhoidossa, suihkussa, saunassa, ruokailussa, kaupassa käynnissä, ruoanlaitossa ja reissuilla. Haluan, että sinulla on kokemusta terveydenhoitoalasta ja mielellään vammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä. Toivon, että henkilönostin ja sähköpyörätuoli ovat sinulle tuttuja välineitä. Toivon hakijalta äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa. Puheeni on hieman epäselvää, joten tarvittaessa käytän Bliss-symboleja puheeni tukena. Minulla on myös tulkkipalvelu käytössäni”

18.9.2013

13


Yhteenveto joskus hyvinkin temperamenttinen. Toivon, että olet henkisesti vahvaa tekoa! Asun Validian palvelutalossa Hervannassa. Tarvitsen apuasi kodinhoidossa sekä perushoidollisissa toimissa. Minä kyllä osaan neuvoa, mutta sinun pitäisi toimia käsinäni! Tarvitsen apua päivittäisissäni toimissani, hygienianhoidossa, suihkussa, saunassa, ruokailussa, kaupassa käynnissä, ruoanlaitossa ja reissuilla. Haluan, että sinulla on kokemusta terveydenhoitoalasta ja mielellään vammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä. Toivon, että henkilönostin ja sähköpyörätuoli ovat sinulle tuttuja välineitä. Toivon hakijalta äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa. Puheeni on hieman epäselvää, joten tarvittaessa käytän Bliss-symboleja puheeni tukena. Minulla on myös tulkkipalvelu käytössäni”

Avustajiin liittyvät toiveet vaihtelevat suuresti. Ne voidaan karkeasti jaotella viiteen ryhmään:

 • Henkilökohtaiset ominaisuudet: sukupuoli, ikä, koko, terveydentila, luonne jne

 • Päivittäisiin toimintoihin liittyvät taidot: kielitaito, ajokortti, ATK-valmiudet, taloustyöt

 • Harrastuksiin liittyvät erityistaidot: sukututkimuksen teko, golfin pelaaminen, musikaalisuus jne

 • Koulutus: lähihoitaja, hoitoala

 • Työkokemus

18.9.2013

14


Henkilökohtaisten avustajien palkkaus joskus hyvinkin temperamenttinen. Toivon, että olet henkisesti vahvaa tekoa! Asun Validian palvelutalossa Hervannassa. Tarvitsen apuasi kodinhoidossa sekä perushoidollisissa toimissa. Minä kyllä osaan neuvoa, mutta sinun pitäisi toimia käsinäni! Tarvitsen apua päivittäisissäni toimissani, hygienianhoidossa, suihkussa, saunassa, ruokailussa, kaupassa käynnissä, ruoanlaitossa ja reissuilla. Haluan, että sinulla on kokemusta terveydenhoitoalasta ja mielellään vammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä. Toivon, että henkilönostin ja sähköpyörätuoli ovat sinulle tuttuja välineitä. Toivon hakijalta äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa. Puheeni on hieman epäselvää, joten tarvittaessa käytän Bliss-symboleja puheeni tukena. Minulla on myös tulkkipalvelu käytössäni”

 • Palkkauksesta ei ole sitovaa palkkataulukkoa tai muuta ohjetta, mutta palkan tulee olla kohtuullinen

 • Henkilökohtainen avustaja on työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa vammaiseen henkilöön, ei kuntaan

 • Henkilökohtaisten avustajien palkat vaihtelevat kunnittain ja työnantajittain

 • Honkalampi –säätiöllä avustajan peruspalkka on 9,50 €/tunti

 • Keravalla avustajan peruspalkka on 9,11 €/tunti

 • Tuusulassa peruspalkka on 9,56 €/tunti

 • Järvenpäässä peruspalkka on 11, 17 €/tunti

18.9.2013

15


Kehittämistarpeita joskus hyvinkin temperamenttinen. Toivon, että olet henkisesti vahvaa tekoa! Asun Validian palvelutalossa Hervannassa. Tarvitsen apuasi kodinhoidossa sekä perushoidollisissa toimissa. Minä kyllä osaan neuvoa, mutta sinun pitäisi toimia käsinäni! Tarvitsen apua päivittäisissäni toimissani, hygienianhoidossa, suihkussa, saunassa, ruokailussa, kaupassa käynnissä, ruoanlaitossa ja reissuilla. Haluan, että sinulla on kokemusta terveydenhoitoalasta ja mielellään vammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä. Toivon, että henkilönostin ja sähköpyörätuoli ovat sinulle tuttuja välineitä. Toivon hakijalta äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa. Puheeni on hieman epäselvää, joten tarvittaessa käytän Bliss-symboleja puheeni tukena. Minulla on myös tulkkipalvelu käytössäni”

Heta –liiton Klara-projekti: mukana invalidiliitto ry, Kehitysvammaisten tukiliitto ry, Kynnys ry, Me itse ry, Suomen MS-liitto ry, Näkövammaisten keskusliitto ry ja Suomen CP-liitto ry:

 • Samalla nimikkeellä tehdään hyvin erilaisia tehtäviä -> työtehtävien edellyttämä koulutus ja työkokemus sekä työn vaativuus tulisi huomioida nimikkeessä ja palkkauksessa

 • Tulisi luoda uusi palvelumuoto tilanteisiin, joissa henkilön avustaminen vaatii erityistä ammattitaitoa

 • Nimikkeen tulisi tällöin olla joku muu kuin henkilökohtainen avustaja

18.9.2013

16


Ehdotus Järvenpään toimintamalliksi joskus hyvinkin temperamenttinen. Toivon, että olet henkisesti vahvaa tekoa! Asun Validian palvelutalossa Hervannassa. Tarvitsen apuasi kodinhoidossa sekä perushoidollisissa toimissa. Minä kyllä osaan neuvoa, mutta sinun pitäisi toimia käsinäni! Tarvitsen apua päivittäisissäni toimissani, hygienianhoidossa, suihkussa, saunassa, ruokailussa, kaupassa käynnissä, ruoanlaitossa ja reissuilla. Haluan, että sinulla on kokemusta terveydenhoitoalasta ja mielellään vammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä. Toivon, että henkilönostin ja sähköpyörätuoli ovat sinulle tuttuja välineitä. Toivon hakijalta äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa. Puheeni on hieman epäselvää, joten tarvittaessa käytän Bliss-symboleja puheeni tukena. Minulla on myös tulkkipalvelu käytössäni”

Perustetaan 1.1.2014 alkaen uusi hoiva-avustajan nimike, jossa kelpoisuusehtona on hoiva-alan koulutus tai riittävä työkokemus

Tämän jälkeen henkilökohtaista apua tuottavat

1) Hoiva-avustajat, mikäli avustaminen vaatii erityistä ammattitaitoa jaavustamiseen sisältyy vamman tai sairauden perusteella vaativaa ja jatkuvaa asiakkaan omahoidossa avustamista

2) Henkilökohtaiset avustajat, mikäli avustaminen vaatii normaalia alan ammattitaitoa

18.9.2013

17


…jatkuu joskus hyvinkin temperamenttinen. Toivon, että olet henkisesti vahvaa tekoa! Asun Validian palvelutalossa Hervannassa. Tarvitsen apuasi kodinhoidossa sekä perushoidollisissa toimissa. Minä kyllä osaan neuvoa, mutta sinun pitäisi toimia käsinäni! Tarvitsen apua päivittäisissäni toimissani, hygienianhoidossa, suihkussa, saunassa, ruokailussa, kaupassa käynnissä, ruoanlaitossa ja reissuilla. Haluan, että sinulla on kokemusta terveydenhoitoalasta ja mielellään vammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä. Toivon, että henkilönostin ja sähköpyörätuoli ovat sinulle tuttuja välineitä. Toivon hakijalta äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa. Puheeni on hieman epäselvää, joten tarvittaessa käytän Bliss-symboleja puheeni tukena. Minulla on myös tulkkipalvelu käytössäni”

 • Kaikkien 1.1.2014 työsuhteessa olevien henkilökohtaisten avustajien nimike muutetaan hoiva-avustajan nimikkeeksi.

 • 1.1.2014 alkaen kunkin avustettavan kohdalla tehdään erikseen päätös siitä, tarvitseeko hän hoiva-avustajan vai henkilökohtaisen avustajan. Samalla henkilöllä voi myös olla molempia työn sisällöstä riippuen.

18.9.2013

18