slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DYNAMIKA 4 Zákon akce a reakce PowerPoint Presentation
Download Presentation
DYNAMIKA 4 Zákon akce a reakce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

DYNAMIKA 4 Zákon akce a reakce - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

16. září 2012. VY_32_INOVACE_170108_Dynamika_4_DUM. DYNAMIKA 4 Zákon akce a reakce. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DYNAMIKA 4 Zákon akce a reakce' - ilana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

16. září 2012

VY_32_INOVACE_170108_Dynamika_4_DUM

DYNAMIKA 4

Zákon akce a reakce

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

slide3

Zákon akce a reakce

Jak na sebe působí tělesa na obrázcích?

Obr.1

Obr.2

Obr.3

Ve všech případech je působení těles vzájemné. (například: ruka x míč, vzpěrač x činka, Big Ben x podloží)

odpověď

dále

slide4

Zákon akce a reakce

Co můžeme říct o působících silách?

Jedná se o síly, které působí opačným směrem a každá na jiné těleso.

odpověď

dále

slide5

Zákon akce a reakce

Jak jsou tyto síly velké, ukazuje následující pokus se siloměry.

Siloměry ukazují, že síly jsou stejně velké.

dále

slide6

Zákon akce a reakce

Z předchozích poznatků lze odvodit zákon akce a reakce.

Působí-li jedno těleso na těleso druhé silou, působí druhé těleso na první silou stejně velkou opačného směru. Tyto síly současně vznikají a zanikají.

Pokud označíme jednu sílu akce a druhou reakce, můžeme i zákon vyslovit jinak.

Každá akce vyvolá stejně velkou reakci opačného směru.

dále

slide7

Zákon akce a reakce

  • tyto síly:
  • mají stejnou velikost
  • mají opačný směr
  • každá z nich působí na jiné těleso (proto se nemůžou navzájem vyrušit)
  • současně vznikají a zanikají

Obr.4

dále

slide8

Zákon akce a reakce

Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe.

Obr.5

odpověď

dále

slide9

Zákon akce a reakce

Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe.

Obr.6

odpověď

dále

slide10

Zákon akce a reakce

Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe.

Obr.7

odpověď

dále

slide11

Zákon akce a reakce

Uveďte další příklady působení těchto sil, které znáte z praxe.

Obr.8

odpověď

další kapitola

zpět na obsah

slide12

Hybnost tělesa

Pohybové účinky tělesa nezávisí pouze na rychlosti, ale také na jeho hmotnosti.

Ze zkušeností lze říci, že náraz těžšího tělesa malou rychlostí může mít stejný účinek jako náraz lehčího tělesa velkou rychlostí. Pro vyjádření pohybového stavu tělesa používáme fyzikální veličinu hybnost.

Hybnost se značí p. Je to vektor, který má stejný směr jako rychlost.

[kg.m.s-1] - kilogrammetr za sekundu

Hybnost charakterizuje pohybový stav těles.

dále

slide13

Hybnost tělesa

V soustavě těles, v níž každé má svoji hybnost, se celková hybnost rovná součtu hybností těles.

V izolované soustavě se potom celková hybnost těles nemění a platí zákon zachování hybnosti celé soustavy.

Lze jej formulovat:

Celková hybnost všech těles v izolované soustavě se zachovává, nemění se.

dále

slide14

Hybnost tělesa

K vysvětlení můžeme použít pokus s vozíčky.

Dva stojící vozíčky jsou spojeny stlačenou pružinkou a vláknem.

Pokud vlákno přestřihneme, rozjedou se vozíčky na opačné strany různými rychlostmi. Hybnosti, které vozíčky nabudou při silovém působení, jsou stejně velké.

p1 = p2 = m1. v1 = m2. v2jestliže platí m1< m2, pak platí v1> v2

Hmotnější vozíček se bude pohybovat pomaleji.

dále

slide15

Hybnost tělesa

Na principu zákona zachování hybnosti je založen reaktivní motor.

Tyto poznatky využil už řecký učenec Heron z Alexandrie, když sestrojil rotující kouli poháněnou parními tryskami, která se nazývala aeolipila.

Obr.9

dále

slide16

Hybnost tělesa

Na principu akce a reakce pracují proudové motory. Spalováním paliva vznikají plyny, které unikají tryskami z motoru ven. Letadlo se potom pohybuje na opačnou stranu.

Do přední části motoru je kompresorem vháněn vzduch, který je stlačován, zahřívá se a putuje do spalovací komory. Zde se vstřikuje palivo. Spálením směsi se uvolní plyny, které pohání turbínu v zadní části motoru. Za turbínou ve výstupní trysce se tepelná energie mění na kinetickou.

dále

slide17

Hybnost tělesa

Obr.11

Obr.10

dále

slide18

Hybnost tělesa

Raketový motor pracuje též na principu akce a reakce. Není závislý na atmosférickém kyslíku.

Může být poháněn tuhými nebo kapalnými palivy.

Palivo je vstřikováno s okysličovadlem do spalovací komory, kde je zapáleno. Spálené plyny unikají tryskou ven. Jako paliva se používají naftové produkty, vodík a další.

Okysličovadlem může být tekutý kyslík, fluor, kyselina dusičná a jiné látky.

dále

slide19

Hybnost tělesa

Obr.12

Obr.13

další kapitola

zpět na obsah

slide20

Odstředivá a dostředivá síla

Při rovnoměrném pohybu po kružnici vzniká dostředivé zrychlení. Příčina zrychlení tělesa, které se pohybuje po kružnici, je dostředivá síla.

Fd – dostředivá síla ad – dostředivé zrychlení

v – rychlost tělesa po kružnici r – poloměr kružnice

ω2 – úhlová rychlost pohybu

Směr dostředivé síly je do středu kružnice. Jako reakce vzniká stejně velká odstředivá síla, která má opačný směr.

dále

slide21

Odstředivá a dostředivá síla

Odstředivá síla se projevuje např.

Obr.14

odpověď

dále

slide22

Odstředivá a dostředivá síla

Obr.15

Odstředivá síla se projevuje např.

odpověď

dále

slide23

Odstředivá a dostředivá síla

Odstředivá síla se projevuje např.

Obr.16

odpověď

konec

zpět na obsah

citace zdroj
CITACE ZDROJŮ

ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

Obr. 1 KARRACKOO. File:Bigben.jpg: WikimediaCommons [online]. 15 February 2005 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Bigben.jpg

Obr. 2 SUPERBEX. File:Gritlehmann.jpg: WikimediaCommons [online]. 28 September 2008 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Gritlehmann.jpg

Obr. 3 WANDINGER, Sebastina. File:Jürgen-Spieß.JPG: WikimediaCommons [online]. 17 August 2008 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/J%C3%BCrgen-Spie%C3%9F.JPG

Obr. 4 BÄRLOCHER, Markus. File:Milena Duchkova Aufsatzsprung-2.jpg: WikimediaCommons [online]. 1970 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Milena_Duchkova_Aufsatzsprung-2.jpg

citace zdroj1
CITACE ZDROJŮ

Obr. 5 LIPPERT, Rainier.File:Frauenwald, Hundeschlittenrennen, 6.jpg</i>: <i>WikimediaCommons</i> [online]. 12 February 2012 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Frauenwald%2C_Hundeschlittenrennen%2C_6.jpg

Obr. 6S ARMY. File:Flickr - The U.S. Army - www.Army.mil (350).jpg: Wikimedia Commons [online]. 14 October 2008 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Flickr_-_The_U.S._Army_-_www.Army.mil_%28350%29.jpg

Obr. 7 US NAVY. <i>File:US Navy 070627-N-1189B-109 A firing detail firesthefirst salvo of a 21-gun salute during a burialatseaheld on boardmulti-purposeamphibiousassaultship USS WASP (LHD 1).jpg : WikimediaCommons[online]. 27 June 2007 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/US_Navy_070627-N-1189B-109_A_firing_detail_fires_the_first_salvo_of_a_21-gun_salute_during_a_burial_at_sea_held_on_board_multi-purpose_amphibious_assault_ship_USS

citace zdroj2
CITACE ZDROJŮ

Obr. 8 ROEDER, Phil. File:400m hurdleswomen - 2010 Outdoors.jpg: WikimediaCommons [online]. 27 June 2010 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/400m_hurdles_women_-_2010_Outdoors.jpg

Obr. 9 DAZB. File:Aeolipile illustration.JPG: WikimediaCommons [online]. 20 November 2009 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/3/3e/20091120112602%21Aeolipile_illustration.JPG

Obr. 10 EMOSCOPES. Soubor:Turbojetoperation- centrifugal flow.png: WikimediaCommons [online]. 14 December 2005 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Turbojet_operation-_centrifugal_flow.png

Obr. 11 SASCHAPORSCHE. File:Airbus A380 Singapore Airlines.JPG: WikimediaCommons [online]. 17 January 2012 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Airbus_A380_Singapore_Airlines.JPG

citace zdroj3
CITACE ZDROJŮ

Obr. 12 NASA. File:STS-124 Liftoff.jpg: WikimediaCommons [online]. 31 May 2008 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/STS-124_Liftoff.jpg

Obr. 13 US NAVY. File:USS Cape St. George (CG 71) fires a tomahawk missile in support of OIF.jpg: Wikimedia Commons [online]. 23 March 2003 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencíCreative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/USS_Cape_St._George_%28CG_71%29_fires_a_tomahawk_missile_in_support_of_OIF.jpg

Obr. 14 UNKNOWN. File:Swings abovethe boardwalk.jpg: WikimediaCommons [online]. 9 August 2008 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Swings_above_the_boardwalk.jpg

citace zdroj4
CITACE ZDROJŮ

Obr. 15 FOXYPAR4. File:Hammer throw.jpg: WikimediaCommons [online]. 3 August 2007 [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Hammer_throw.jpg

Obr. 16 BASSIL, Stuart. File:Jimmy Hill - BSB Snetterton 2009.jpg: WikimediaCommons [online]. humancentrifuge [cit. 2012-09-16]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Jimmy_Hill_-_BSB_Snetterton_2009.jpg

Neoznačené obrázky, pochází z vlastního archivu.

Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010

slide29

Děkuji za pozornost.

Miroslava Víchová