slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013. Ingress: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013. Ingress:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013. Ingress: - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Updated on

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Virksomhetsrapport per april 2013. Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013. Ingress: Saken presenterer resultater per april 2013. Forslag til vedtak: Styret er bekymret for det negative avviket etter april 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013. Ingress:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

  • Virksomhetsrapport per april 2013

Trykte vedlegg:

  • Utvidede kommentarer per april 2013.

Ingress:

Saken presenterer resultater per april 2013.

Forslag til vedtak:

  • Styret er bekymret for det negative avviket etter april 2013.
  • Styret forutsetter at administrasjonen arbeider aktivt med kostnadsreduserende tiltak for å oppnå et resultat i balanse i 2013.

Skien, den 14. mai 2013

Bess Margrethe Frøyshov

Administrerende direktør

innhold
Innhold

1. Oppsummering

2. Hovedmål

3. Pasient

4. Bemanning

5. Aktivitet

6. Økonomi

7. Klinikker

slide6

3. Pasient

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dagerPasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede
slide11

3. Pasient

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredningtil vurdering av henvisningen er fullført.
antall pne dokumenter i epj som er mer enn 14 dager gamle totalt

3. Kvalitet

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt)

DIPS

  • Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS.

Ikke oppdatert

andel legedokumenter av pne dokumenter i epj som er mer enn 14 dager gamle
Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle

DIPS

  • Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS.

Ikke oppdatert

andel sykepleiedokumenter av pne dokumenter i epj som er mer enn 14 dager gamle
Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle

DIPS

  • Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS.

Ikke oppdatert

antall pasienter med pen henvisningsperiode uten ny kontakt
Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt

DIPS

  • Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS.

Ikke oppdatert

slide17

4. Bemanning

Utvikling i antall årsverk 2011 -2013

deltid

4. Bemanning

Deltid

Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

drg poeng s rge for uten biologiske

5. Aktivitet

DRG poeng«sørge for»(Uten biologiske)

Total DRG-poeng dag-, poliklinikk og døgnbehandling: Per 4 måneder utgjør til sammen 458 DRG- under periodisert budsjett, som tilsvarer 3,2 %. Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten per 4 måneder i h.h.t. ”sørge for”-ansvaret 785 poeng (5 %) lavere.

slide26

5. Aktivitet

Aktivitet psykiatri