Reflexné prvky - PowerPoint PPT Presentation

ifama
reflexn prvky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reflexné prvky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reflexné prvky

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
144 Views
Download Presentation

Reflexné prvky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reflexné prvky 1

 2. Reflexné prvky pre chodcov Chodci na krajnici či okraji vozovky sú povinní za zníženej viditeľnosti nosiť reflexné prvky alebo reflexný odev už nie len mimo obce, ale aj v nej. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá je účinná od 1. januára 2014 a ktorá prináša viacero zmien v dopravných pravidlách a ďalších predpisoch. 2

 3. Treba si uvedomiť, že len v minulom roku došlo k úmrtiu 75 chodcov, 350 bolo ťažko a ďalších viacej ako 500 ľahko zranených!!! 3

 4. Ako ma vidí vodič!!! 4

 5. Aké reflexné prvky poznáme? 5


 6. Čo to je? Ako sa to nosí? 6

 7. Správne nosenie reflexnýchprvkov ti môže zachrániť život!!! 7

 8. Čo to je? Ako sa to nosí? 8

 9. Prečo máme používať • reflexné prvky? 9

 10. Aké ďalšie ochranné prvky poznáte? 10

 11. Ochranné prvky 11

 12. Budem nosiť reflexné prvky, aby som si chránil život  12

 13. NadáciaRenáty Zmajkovičovej ĎAKUJE ZA POZORNOSŤ 13