Download
licht verstandelijk beperkt hoezo licht n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Licht verstandelijk beperkt: Hoezo licht? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Licht verstandelijk beperkt: Hoezo licht?

Licht verstandelijk beperkt: Hoezo licht?

106 Views Download Presentation
Download Presentation

Licht verstandelijk beperkt: Hoezo licht?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Licht verstandelijk beperkt: Hoezo licht? Waarom deze training? • Weet je hoe diep een licht verstandelijke beperking ingrijpt op álle levensgebieden? • Weet je waarom het zo lastig is dat je aan de buitenkant niet altijd kan zien, wat er aan de binnenkant gebeurt? • Realiseer je je dat het dagelijks leven voor sommige mensen een voortdurende bron van stress is? Het Expertisecentrum William Schrikker wordt regelmatig gevraagd om voorlichting en trainingen te verzorgen op het gebied van herkennen van en communiceren en samenwerken met mensen met een LVB De training gaat in op • het ontwikkelingsverloop bij kinderen/jongeren met een LVB en de invloed hiervan op verschillende leefgebieden; • de samenhang tussen een LVB en opvoedingsaspecten, zowel voor kinderen/jongeren met een beperking als voor ouders met een beperking; • ‘wat werkt’ bij het communiceren en samenwerken met mensen met een LVB; • wat een cliënt met een LVB betekent voor je houding als hulpverlener. In de training werken we met diverse en actieve werkvormen waarmee je kunt oefenen in het communiceren met mensen met een LVB: hoe leg je moeilijke begrippen uit, welke tips en handreikingen zijn er waarmee je je communicatie kunt vormgeven en hoe pas je die in je eigen gesprekken toe? Uitgangspunt De training sluit aan bij de persoonlijke leerwensen van de deelnemers, de kennis en ervaring die zij al hebben en het samen en van elkaar leren. De training wordt afgesloten met een ‘Proeve van bekwaamheid’.

  2. Opzet van de training De training bestaat uit 2 dagen. Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers een cursusmap met literatuur. De training wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid en als deze voldoende beoordeeld wordt, ontvangt de deelnemer een certificaat. Voor wie? Deze training is bedoeld voor: - mensen die in hun werk regelmatig en soms zonder het te weten in contact komen met kinderen en/of hun ouder(s) met een LVB, zoals werkers in de jeugdzorg, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, politieagenten, (kinder)rechters, mensen uit het onderwijs, werkers in de Centra voor Jeugd en Gezin - mensen die werken met mensen met een LVB en hun kennis en vaardigheden hierover willen opfrissen en verdiepen. Kosten Voor de uitvoering van bovenstaand programma bedragen de kosten ca € 3.500. Dit is exclusief reis- en materiaalkosten. Expertisecentrum William Schrikker is geen BTW verschuldigd. We hanteren hiervoor een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers. Op maat De training wordt op maat aangeboden, zodat deze optimaal aansluit bij de werkpraktijk van de deelnemers. Graag gaan wij met u in gesprek over uw specifieke wensen. Meer informatie Wilt u meer weten over deze opleiding en de mogelijkheden om deze bij uw organisatie uit te voeren? Neem dan contact op met Petra Stienstra, staffunctionaris Leren & Opleiden, tel. 06 46057059, of stuur een mail aan: opleidingscentrum@wsg.nu