Bine ați venit ! - PowerPoint PPT Presentation

bine a i venit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bine ați venit ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bine ați venit !

play fullscreen
1 / 33
Bine ați venit !
132 Views
Download Presentation
idola-swanson
Download Presentation

Bine ați venit !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bine ați venit !

 2. crede în puterea copiilor de a transforma viitorul • crede în dorința tinerilor de a schimba prezentul • crede în capacitatea comunităților de a redefini trecutul

 3. Să ne cunoaștem 

 4. Ed.Ho.C – EducationalHolidayCentresProiect GrundtvigCentre Educaționale de VacanțăGRU-12-P-LP-115-B-IT August 2012 – August 2014

 5. PROCESUL • Graţie celor 2 ani de întâlniri şi schimburi, atât la nivel local cât şi la nivel internaţional, în care s-a pus accent pe diverse dimensiuni ale unui Centru Educaţional de Vacanţă, organizaţiileşiparticipanţii au învăţat din părerile comune cum anume pot îmbunătăţi munca lor şi serviciile oferite. • Mai mult de 50 de oameni la nivel național implicați (părinți, profesori, coordonatori de centre, voluntari, lucrători de tineret, monitori, formatori, reprezentanți ai instituțiilor locale, specialiști Chance for Life) • Un total de 10 adulți participanți la mobilitățile transnaționale • 30 de întâlniri la nivel național cu grupul de lucru din proiect

 6. CALENDARUL PROIECTULUI • Întâlnirea preliminară OrioloRomano, Italia – 27 – 30 noiembrie 2012 • Cursul de formare pentru monitori centre de vacanță OrioloRomano, Italia – 27 februarie – 4 martie 2013 • Vizita de Studiu București, România – 8 -11 Mai 2013, tema abordată : Structura centrelor educaționale • Vizita de Studiu Peniche, Portugalia - 24- 27 iulie 2013, tema abordată : Acțiunea în cadrul centrelor educaționale • Vizita de Studiu Makov, Slovacia – 19 -22 august 2013, tema abordată: Competențe ale lucrătorilor din centrele educaționale • Vizita de Studiu Ayerbe, Spania – 12 – 15 septembrie 2013, tema abordată: Valorizarea centrelor educaționale • Întâlnire de evaluare intermediară Peniche, Portugalia – 7 -10 februarie 2014 • Faza de experimentare – local – februarie – iunie 2014 • Întâlnirea de sfârșit de proiect Roma, Italia - 26 – 29 iunie 2014

 7. STRUCTURAÎnscopulrealizăriiunui context care să se pretezedimensiuniieducaţionaleestenecesăalegereaunorelemetespecificeînceeacepriveştestructuracentrului de vacanţă

 8. ACŢIUNEActivităţiletrebuiesă fie recreativ-educative, iarjocurileşiviaţaîncolectivitatesuntutilizate ca instrumentepentru a răspundenevoilorcopiilorşipentru a-I susţineînprocesullor de creştere.

 9. COMPETENŢEA şticeînseamnăsătrăieştiîntr-un grupşi a ştisădefineştistategiile de care ainevoiepentru a organizamuncaindividualăsauceaînechipă – iatăcompetenţenecesare, de ordinpsihologic, pedagogic, metodologic.

 10. VALORIZAREA da valoareserviciiloreducaţionale de calitateprintr-o bunăcomunicareşiprincreareaunor instrumente de identificare a acestora de cătrepărinţisaualtepersoaneinteresate.

 11. Întâlnire intermediarăÎn urma acestei întâlniri deevaluare intermediară a rezultatelor s-au stabilit direcțiile care vor fi urmărite în faza de experimentare. Această fază de experimentare are rolul de a susține, confirma și nuanța elementele teoretice elaborate anterior în cadrul vizitelor de studiu.

 12. FAZA DE EXPERIMENTAREfebruarie – iunie 2014Evaluare și inovație în cadrul programului Bursa Chance for Life Vodafone

 13. Plaza Romania: film Rio 2 (10 aprilie2014) 500 m Librăria Cărtureștila AFI Cotroceni atelier de citit (8 mai 2014) 1km Respectpentru mediul înconjurător, activități pentru a promova consumul responsabil Public event Excursie Sinaia& Predeal28 Febr15 copii, 2 coordonatori, 20 voluntari Tabără la Sibiu30 iunie – 4 iulie 18 copii, 2 coordonatori, 7 voluntari Lasă TV și hai la joacă! 14 iunie 200 copii, 100 părinți/bunici, 3 coordonatori, 12 voluntari

 14. Elaborarea de proceduri interne

 15. Training 19-20 Martie 2014 • Procedura pentru selecția voluntarilor: • Lansarea apelului de voluntariat • Stabilirea unei întâlniri preliminare • Training oferit de Chance for Life • Semnarea contractului de voluntariat • Munca efectivă cu beneficiarii CFL • Conținutul training-ului: • Caracteristici și nevoi ale copiilor în funcție de vârstă • Metode de educație non-formală • Planificarea unei activități pentru copii • Activități de echipă • Timp de reflecție • Norme de securitate și regulament interior • Acordarea primului ajutor • Gestionarea situațiilor de criză 30 voluntari, 2 traineri CFL

 16. Chestionar – 60 respondenți

 17. Structura

 18. Competențe

 19. Acțiune

 20. Rezultate și impact • Conștientizarea importanței standardelor elaborate și utilizarea lor în planificarea zilnică a activităților • Construirea unor parteneriate puternice în cadrul comunității • Elaborarea unor proceduri interne noi și eficientizarea celor vechi • Îmbunătățirea calității serviciilor oferite • Creșterea gradului de conștientizare a importanței alegerii unui centru de vacanță (pentru părinți, profesori) • Schimbul de bune practici și îmbogățirea know-how-ului organizațional

 21. Vizibilitate și diseminare:

 22. Eveniment final (Italia - iunie 2014) • Implicarea în proiect • Cooperarea între parteneri • Procesul de învățare • Carta Standardelor – ca rezultat al proiectului • Valoarea adăugată pentru organizație

 23. REZULTATUL • Colaborarea dintre aceste organizaţii, care desfăşoarăactivităţieducaţionale de vacanţă în fiecare din cele 5 ţări partenere, a dat naştere la acest ghid calitativ adresat instituţilorşi familiilor cu scopul de a-i ajuta în înţelegereaşi evaluarea dimensiunii educaţionaleşi în luarea corectă a deciziilor în ceea ce priveşte timpul liber al copiilor şiadolescenţilor. • O cartă a standardelor de calitate • O cheie de lectură • O referință europeană • Un punct de plecare

 24. Ana Maria Gaborasistent socialTatiana Duțăcoordonator Voluntariat și formare profesională

 25. Marian StoicanPreședinteOlimpicTriumf

 26. Procesul Standardelor de calitateTrebuie sau nu să existe o cartă comună a standardelor de calitate pentru centrele educaționale de vacanță? • Apărarea : prezintă interpretarea temei și aduc argumente • Acuzarea: prezintă poziția față de temă și resping argumentele apărării • Jurații: iau o decizie comună și o motivează Timp de pregătire – 10 minute Apărarea – argumente: 5 minute Acuzarea – contraargumente: 5 minute Apărarea – pledoarie: 3 minute Acuzarea – pledoarie: 3 minute Juriul – deliberare: 10 minute Juriul – prezentarea deciziei: 5 minute

 27. Open space Reguli: • Fiecare participant rămâne la discuția la care s-a înscris atâta vreme cât are ceva de învățat sau de contribuit! • Orice persoană care vine, este persoana cea mai importantă! • Orice se discută e un subiect bun de discuție! • Oricând se începe, atunci este momentul favorabil! • Atunci când se termină, se termină!