slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KRAJOBRAZY POLSKI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KRAJOBRAZY POLSKI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

KRAJOBRAZY POLSKI - PowerPoint PPT Presentation

efrat
242 Views
Download Presentation

KRAJOBRAZY POLSKI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KRAJOBRAZY POLSKI

 2. W części północnej i środkowej naszego kraju znajdują się wielkie obszary nizinne. Ku południowi teren się wznosi, pojawiają się wyżyny, a następnie góry. Stało się to podstawą do wydzielenia tzw. pasów krajobrazowych.

 3. NIZINY NADMORSKIE

 4. łagodnie nachylone ku morzu, lekko faliste równiny, poniżej 50 m n.p.m. • niszcząca i budująca praca fal morskich, kształtująca wybrzeże • delty dużych rzek uchodzących do morza - Odry i Wisły • jedyna w Polsce depresja - Żuławy Wiślane (1,8 m p.p.m.).

 5. POJEZIERZA

 6. obszary pagórkowate i równinne z licznymi wzgórzami, sięgającymi 300 m n.p.m. • obniżenia między wzniesieniami z dużą liczbą jezior • największe polskie jeziora - Śniardwy i Mamry • dużo lasów iglastych, rosnących na piaszczystym podłożu

 7. NIZINY

 8. najbardziej rozległy pas krajobrazowy Polski • teren równinny i falisty, porozcinany szerokimi dolinami rzecznymi • wysokości względne nie przekraczają 300 m n.p.m.

 9. WYŻYNY

 10. ponad 300 m n.p.m., duże zróżnicowanie wysokości • różne formy rzeźby terenu, zależne od rodzaju skał – skały wapienne, wąwozy lessowe • duży obszar krajobrazu mocno przekształconego przez człowieka na Wyżynie Śląskiej

 11. GÓRY NISKIE

 12. Góry Świętokrzyskie (Łysica 612 m n.p.m.) • pasma górskie o zaokrąglonych kształtach i łagodnych stokach • lasy jodłowo - bukowe

 13. GÓRY ŚREDNIE

 14. Sudety (Śnieżka 1602 m n.p.m.) i Beskidy (Babia Góra 1725 m n.p.m.) • stoki gór łagodne • piętra roślinności

 15. GÓRY WYSOKIE

 16. Tatry (Rysy 2499 m n.p.m.) • ostre grzbiety, głęboko wcięte doliny, jeziora górskie • wyraźna piętrowość klimatu i roślinności

 17. W każdym z pasów żyją i pracują ludzie, dlatego w każdym z nich są widoczne efekty ich działalności gospodarczej. Na niektórych obszarach składniki krajobrazu przekształconego dominują nad naturalnymi. Obecnie większe fragmenty naturalnych krajobrazów zachowano jedynie w parkach narodowych oraz rezerwatach.