Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Broodkruimels en kiezelstenen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Broodkruimels en kiezelstenen

Broodkruimels en kiezelstenen

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Broodkruimels en kiezelstenen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. /#

 2. Broodkruimels en kiezelstenen Hogeschool INHOLLAND Karin Houkes

 3. Er was eens…

 4. Even voorstellen: IR Opgestart september 2005 Nu: 6 personen, 4,9 fte Plaats in organisatie:

 5. Dienstverlening Kernactiviteiten: • Analyse externe publicaties • Evaluatieonderzoek • Analyse studentgegevens en overige bestanden • Ontwikkelen indicatoren en streefgetallen • Stroomlijnen gegevensverzameling in- en extern • Monitoren ontwikkelingen Incidenteel, bijvoorbeeld: • Haalbaarheidsstudies • Verkennende studies

 6. Creatief spoorzoeken Bronnen (o.a.): • Peoplesoft SA (studentregistratie) • Peoplesoft SV (studieresultaten) • HBO-monitor • 1CHO • INHOLLAND accreditatiedatabase • losse excelsheets • eigen kennis ;-)

 7. Creatief spoorzoeken Achilleshiel: betrouwbaarheid van informatie (garbage in – garbage out) Voorbeelden: • Terugkoppeling studieresultaten • Nulmeting Talenten op het spoor • Doorstroomminors IR heeft belang bij het oplossen van dit probleem!

 8. Hobbels en kuilen… Operationele systemen worden gebruikt voor genereren managementinformatie Veel berekeningen nodig om van ruwe data stuurinformatie te maken; standaardisatie nodig Verband tussen procesinrichting en data-output niet helder voor informatievragers Afstemming tussen verschillende bronnen van informatie nodig, maar: eilandjescultuur

 9. Discussie Moet IR zich wel bemoeien met de administratieve processen? Zo ja: Hoe krijg je het belang van consequente registratie tussen de oren bij afdelingen die daar zelf geen direct belang bij hebben? (Oftewel: hoe maak je van broodkruimels kiezelstenen?) Zo nee: Wat kan IR dan wel doen?

 10. Discussie Welke rol kiest IR? Opvoeder: Informatievrager zelf antwoord laten vinden Processen duidelijk maken Collega’s dragen dezelfde filosofie uit Tabellenboer: Gevaar van garbage in, garbage out blijft bestaan Teveel garbage out  IR out …. Of is er een derde (vierde / vijfde) optie?

 11. Discussie Standaardisatie metadata: hoe doorbreek je eilandjescultuur? Het voortouw nemen? Problemen signaleren? Het hogerop neerleggen? Verbonden smeden op de werkvloer?

 12. Bedankt!