participia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Participia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Participia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Participia - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Participia. Autor: Romana Nováková Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Prosinec 2013. Participia − opakování. Participium prézentu aktiva Participium perfekta pasiva Participium futura aktiva. Participium prézentu aktiva. od slovesného kmene přítomného

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Participia' - ianthe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
participia

Participia

Autor: Romana Nováková

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Prosinec 2013

participia opakov n
Participia − opakování
 • Participium prézentu aktiva
 • Participium perfekta pasiva
 • Participium futura aktiva
participium pr zentu aktiva
Participium prézentu aktiva
 • od slovesného kmene přítomného
 • nom. sg. je tvořen příponou -ns
 • skloňuje se jako adjektivum III. deklinace
  • laud-ans, laudantis
  • mon-ens, monentis
  • leg-ens, legentis
  • audi-ens, audientis
participium perfekta pasiva
Participium perfekta pasiva
 • ze supinového kmene
 • příponou –us, -a, -um
 • s tvary slovesa esse tvoří pasivní perfektum, plusquamperfektum a futurum II.
  • laudatus, -a, -um
  • monitus, -a, -um
  • lectus, -a, -um
  • auditus, -a, -um
participium futura aktiva
Participium futura aktiva
 • ze supinového kmene
 • příponou –urus, -ura, -urum
 • s tvary slovesa essetvoří opisné časování činné
  • laudaturus, -ura, -urum
  • moniturus, -ura, -urum
  • lecturus, -ura, -urum
  • auditurus, -ura, -urum
kol 1
Úkol č. 1
 • Vyhledejte ve slovníku stupnice latinských sloves.
slide7

dormire

 • manere
 • crescere
 • navigare
 • dormio, -ire,-ivi,- itum
 • maneo, -ere, mansi, mansum
 • cresco, -ere, crevi, cretum
 • navigo, -are, -avi, -tum

Určete prézentní kmen

Určete kmen supinový

kol 2
Úkol č. 2
 • Utvořte k daným infinitivům participia.
slide10

narrans

scribens

respondens

narratus

scriptus

responsus

narraturus

scripturus

responsurus

kol 3
Úkol č. 3
 • Přeložte.
 • Skloňujte spojení.
slide12

urbsdefensa

 • vicusoccupatus
 • restitutum oppidum
 • magister deletus
 • puerilaudentes
 • magistra narrans
 • scriptorscripturus
 • discipuliresponsuri
 • domina punitura
 • ubráněné město
 • obsazená vesnice
 • obnovené město
 • zničený učitel
 • smějící se chlapci
 • vyprávějící učitelka
 • spisovatel hodlající psát
 • žáci chtějící odpovídat
 • paní chtějící potrestat

Určete deklinaci

Určete rod

kol 4
Úkol č. 4
 • Přeložte věty.
slide14

Přátelé přicházejí, aby přátelům pomohli.

 • Amiciveniuntamicosadiutum. ____________________________
 • Venite omnia nobisnarratum. ____________________________
 • Puella bene respondens a magistra laudatur. ____________________________
 • Carmina a Homero skripta iterumleguntur. ____________________________
 • Magistra fabulamnarratura silentium petit. ____________________________
 • RomanisvictisGermanicastraexpugnaverunt. ____________________________
 • Patrialiberatacivesfeliceserant. ____________________________

Přijďte, abyste nám vše vyprávěli.

Dívka dobře odpovídající je chválena učitelkou.

Básně napsané Homérem jsou znovu čteny.

Učitelka, chtějíc vyprávět příběh, vyžaduje ticho.

Když byli Římané v boji přemoženi, Germáni dobyli tábor.

 • Po osvobození vlasti byli občané šťastni.
kol 5
Úkol č. 5
 • Přeložte věty.
 • Převeďte do pasiva.
discipuli magistro pulchram epistulam scripserunt
Discipulimagistro pulchramepistulamscripserunt.
 • Žáci napsali učiteli krásný dopis.
 • Pulchraepistula a discipulis magistro scriptaest.
bella multas urbes deleverunt et delebunt
Bella multasurbesdeleverunt et delebunt.
 • Války zničily a zničí mnohá města.
 • Multaeurbesbellisdeletaesunt et erunt.
kol 6
Úkol č. 6
 • Co je ablativ absolutní?
 • Uveďte příklad.
 • Spojení participia prézentu aktiva nebo participia perfekta pasiva s ablativem podstatného jména.
pou it zdroje
Použité zdroje:
 • BLAŽEK, František. Latinská cvičebnice. 1. vyd. Plzeň: VESET, 1992. ISBN neuvedeno.
 • PIHLÍK, Petr. Latinská gramatika. 1. vyd. Plzeň: Veset, 1992, 113 s. ISBN neuvedeno.
 • Galerie MS Office