Bd tr vn kova 1767 1771
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

BD Trávníčkova 1767-1771. Členská schůze 1.11.2009 Spolkový dům Stodůlky. Agenda. Volba členů představenstva (1768 a 1771) Přehled za uplynulý rok Výsledky hospodaření 10/08 – 9/09 Aktuální problémy Prodej uvolněných nájemních bytů Splátky bytů a pozemků

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ianna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bd tr vn kova 1767 1771

BD Trávníčkova 1767-1771

Členská schůze 1.11.2009

Spolkový dům Stodůlky


Agenda
Agenda

 • Volba členů představenstva (1768 a 1771)

 • Přehled za uplynulý rok

 • Výsledky hospodaření 10/08 – 9/09

 • Aktuální problémy

 • Prodej uvolněných nájemních bytů

 • Splátky bytů a pozemků

 • Investice na další období

 • Kontrolní komise


Volba len p edstavenstva
Volbačlenů představenstva

 • Za vchod 1768 navržena pí Lukavská Miloslava, byt č.11

 • Za vchod 1771 navržen p. Zdeněk Kolář, byt č. 27

  Návrh usnesení: členská schůze souhlasí s dovolbou členů představenstva, a to pí. Lukavskou Miloslavou za vchod 1768 a p. Zdeňkem Kolářem za vchod 1771


P ehled za uplynul rok
Přehled za uplynulý rok

 • Vyměněna okna v bytech i na chodbách

 • Renovovány sklepní chodby

 • Vyměněny schránky v 1771

 • Prodány 2 volné byty

 • Digitální signál do STA

 • Nakoupeno nové protipožární vybavení

 • Neukončená jednání s MPSS

 • Renovace sušáren


Bd tr vn kova 1767 1771

Výsledky hospodaření

říjen 2008 – září 2009


P jmy
Příjmy

Příjmy celkem 11 084 487,- Kč

 • Dle předpisů plateb 10 605 685,- Kč

 • Pronájem nebytových prostor 92 890,- Kč

 • Doplatky za služby 235 466,- Kč

 • Úroky 100 194,- Kč

 • Pokuty – sankce 50 252,- Kč


Mimo dn p jmy
Mimořádné příjmy

Příjmy celkem 7 522 502,- Kč

 • Mimořádné splátky bytů 3 926 757,- Kč

 • Mimořádné splátky pozemků 134 895,- Kč

 • Prodej bytů 3 460 850,- Kč


V daje i
Výdaje I

 • Splátky úroků MP - 2 595 849,- Kč

 • Splátky na spořící účet MP -1 680 000,- Kč

 • Mimořádné splátky na účet MP - 3 535 000,- Kč

 • Vrácení přeplatků za služby a postoupení pohledávek - 535 455,- Kč

 • Správa družstva - 504 174,- Kč

 • Daně - 109 276,- Kč

 • Pojistné - 47 631,- Kč


V daje ii
Výdaje II

 • Investice I - 628 000,- Kč

 • Investice II - 467 050,- Kč

 • Služby a energie - 4 488 000,- Kč

 • Úklid, běžná údržba a domovník - 342 898,- Kč

 • Opravy - 61 528,- Kč

 • Popelnice a odpad - 216 268,- Kč

 • Výtah - 143 151,- Kč


Investice i okna
Investice I - okna

Očekávali jsme investici ve výši

Etapa I - Strana do rondelu

Etapa II - Strana k metru

Podle uzavřené smlouvy očekáváme fakturaci ve výši 4.134.482,-Kč a dalších cca 300.000,-Kč bude vyplaceno za individuální výměny

3.460.850,-Kč použito z prodeje volných bytů, zbytek bude uhrazen z fondu oprav. Nyní je uhrazena 1. záloha ve výši 628.000,-Kč


Investice ii
Investice II

 • Práce naelektrické instalacia zvonky BD - 30 522,- Kč

 • Renovace vchodů (malování)- 187 677,- Kč

 • Společná anténa - 74 244,- Kč

 • Požární servis - 72 429,- Kč

 • Poštovní schránky 1771 - 24 067,- Kč

 • Zvýšení bezpečnosti - 78 110,- Kč


Opravy
Opravy

 • Zámků a dveří - 4 830,- Kč

 • Zatékání - 53 104,- Kč

 • Následků vandalství - 3 593,- Kč


Odpad
Odpad

 • Platby za popelnice -212 544,- Kč

 • Mimořádné odvozy - 3 723,- Kč


V tah
Výtah

 • Servisní poplatky - 87 635,- Kč

 • Mimořádné opravy - 55 516,- Kč

  Od 1.11. 2008 převzala naše výtahy firma Bříza


Bd tr vn kova 1767 1771


Stav finan n ch prost edk ke 30 9 2009
Stav finančních prostředků (ke 30.9.2009)

 • Na účtu v ČSOB 10 690 972,22 - Kč

 • V pokladně 13 162,50 – KčP ehled probl m
Přehled problémů

 • Feťáci a sprejeři, exkrementy

 • Odpad (popelnice, společné prostory)

 • Nehlášené osoby (využívání návštěv. čipů)

 • Neplatiči

 • Kouření, otevřená okna na chodbách


Fe ci spreje i klid
Feťáci, sprejeři, úklid

 • Mimořádné úklidy 11.444,-Kč

 • Opravy vandalství 3.593,-Kč

  Protiopatření:

  Čipový systém, nepouštět do domu cizí osoby, všímat si co se v domě děje, standardní používání výtahů, neházet čipy z oken


Odpad nepo dek u popelnic spole n prostory
Odpad (nepořádek u popelnic, společné prostory)

 • Velký kontejner 0,- Kč

 • Jednorázové odvozy 3.723,-Kč

  Protiopatření:

  Všímat si, kdo odkládá odpad u popelnic i uvnitř domu a hlásit představenstvu

  - Uplatnění sankčního řádu

  ? Využití kamer?


Nehl en osoby
Nehlášené osoby

Funkce čipového systému

- zamezit vstup neoprávněným osobám

- získat kontrolu nad tím, zda všechny osoby obývající dům jsou zde hlášeny ke službám

Trvající problém:

 • Neodhlášená trvalá bydliště

 • Neodhlášené firmy


Neplati i
Neplatiči

K 30.9.2008 evidovány pohledávky ve výši

- za byty 412.517 Kč (170.814 Kč)

- za nebytové prostory 12.633,- Kč (17.470,-Kč)

4 největší neplatiči dluží dohromady 282.524,-Kč, tedy 68,5%

1 z toho bude vyřešeno převodem, ubude cca 40.000,-Kč dluh

Protiopatření:

 • každý měsíc upomínkové dopisy

 • při neplacení ukončení členství (2), případně nájmu (3)

 • při nedodržení splátkového kalendáře ztráta výhody splátek

 • zveřejňování neplatičů na nástěnceOstatn probl my
Ostatní problémy

 • Kouření v domě (výtahy, chodby)

 • Otevřená okna na chodbách

 • Ukládání věcí na chodbách v rozporu s požárními předpisy

 • Neidentifikovatelné platby docházející na účet BD


Sm rnice bd
Směrnice BD

Výše uvedené problémy se snaží řešit domovní řád a směrnice BD:

 • Směrnice BD 2008/01 o aktualizaci evidence osob

 • Směrnice BD 2008/02 sankční řád

 • Směrnice BD 2008/03 práce s dlužníky

  Všechny závazné dokumenty jsou dostupné v platném znění na webových stránkách BD Trávníčkova, nebo v úředních hodinách v kanceláři BD


Bd tr vn kova 1767 1771

Prodej uvolněných

nájemních bytů


Prodan byty
Prodané byty

 • Byt 1768/12 Karel a Iva Davidovi

  1+1+L, velikost 56,16 m2

 • Byt 1768/10 Jiří Zíka

  2+kk, velikost 44,39 m2

Potenciálně volné byty

 • Byt 1767/16 dosud Hončová

 • 2+kk, velikost 44,39 m2

 • čekáme na exekuční vyklizení


N vrh usnesen
Návrh usnesení

Členská schůze souhlasí s prodejem neobsazených nájemních bytů a ukládá představenstvu, aby podniklo k tomu potřebné kroky. Byty budou prodány formou přijetí nových nájemníků za řádné členy BD.

Způsob prodeje musí odsouhlasit Kontrolní komise, pokud nedojde mezi představenstvem a kontrolní komisí ke shodě, bude rozhodovat členská schůze.

Obsazené nájemní byty zatím nebudou prodávány a to ani stávajícím nájemníkům.Spl tky byt
Splátky bytů

Korunové odchylky jsou způsobeny zaokrouhlením na celé Kč


Spl tky pozemk
Splátky pozemků

Korunové odchylky jsou způsobeny zaokrouhlením na celé Kč


Zp sob p epo tu spl tek a jejich zm na
Způsob přepočtu splátek a jejich změna

Pokud člen zaplatí celou výši členského podílu, je mu od následujícího měsíce tato platba z předpisu plateb zrušena.

Při částečném splacení nebude měsíční splátka snížena automaticky, člen BD musí písemně sdělit představenstvu, jakou částku chce od příštího období platit, stanovená částka však nesmí být nižší než minimální stanovená mez.

Představenstvo bytového družstva navrhuje zvýšit výši dosud splácených pravidelných měsíčních splátek o 15 %.

Výši pravidelných měsíčních splátek lze rovněž individuálně zvýšit. Změny bude možno provádět ve stejných termínech jako mimořádné splátky.

Změna režimu splácení proběhne k 1. lednu 2010, další možná individuální změna výše měsíční splátky bude možná až od 1.října 2010.
N vrh usnesen1
Návrh usnesení

Členská schůze souhlasí, že s platností od 1.1.2010 budou měsíční splátky (bytů i pozemků) zvýšeny pro všechny nesplacené členské podíly plošně o 15%. Jednotliví členové si mohou s představenstvem dohodnout měsíční splátku vyšší, nikdy však pod stanovenou minimální mezí. Měsíční splátka členského podílu bude na žádost příslušného člena BD změněna maximálně 2x ročně a to vždy od 1.4. a 1.10., pokud o to člen písemně požádá nejméně 30 kalendářních dní před uvedenými daty. Změnu je možno provést jak směrem nahoru, tak dolu.

První nastavení splátek proběhne od 1.1.2010, nejbližší možná změna pak bude až od 1.10.2010


Jedn n s mpss
Jednání s MPSS

První jednání s MPSS zahájena v květnu 2008 schůzkou s regionální ředitelkou po neúspěšných jednáních s nástupcem pana Urbáška, panem Staňkem. Jednání s regionální ředitelkou neúspěšná proto problém eskalován k obchodnímu řediteli MPSS – jednání 20.3.2009. Od té doby příprava dodatku ke smlouvě. Dodatek do dnešního dne, přes opakované urgence, nepředložen ve finálním znění, neboť jsme průkopníky v rozsahu našich požadavků a tyto musí být projednány přímo představenstvem MPSS.Program zelen spor m a nov panel
Program „Zelená úsporám“ a „Nový panel“

Odhadovaná cena zateplení vnějších stěn 8 000 000 Kč

Odhadovaná výše dotace zelená úsporám 14 000 000 Kč

Současná spotřeba na vytápění 1 m2 0.278 GJ

V cenách roku 2009 148 Kč

Odhadovaná spotřeba na vytápění po zateplení 1 m2 0.16 GJ

V cenách roku 2009 85 Kč


Program nov panel a zelen spor m
Program Nový Panel a Zelená úsporám

 • Návrh usnesení:

  • členská schůze souhlasí s tím, aby představenstvo jednalo o zapojení BD Trávníčkova do programu Nový Panel a Zelená úsporám.

  • členská schůze souhlasí, že finální odsouhlasení realizace zateplení v rámci těchto programů může být odsouhlaseno v rámci 2 domovních schůzí, pokud se jich dohromady zúčastní více než polovina členů družstva


Regulace topen
Regulace topení

ENERGIE ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o

Dobrovodská 81,370 06 České Budějovice,

IČ: 490 23 977

Nabízí komplexní služby ve smyslu vyhlášky číslo 272/2001 Sb. o hospodaření s teplem, tj.: projekt včetně výpočtu hydraulické stability topné sítě, dodávku a montáž měřící a regulační techniky, hydraulické vyvážení topných sítí.

Etapa 1. - Řízení a regulace vratné otopné vody zpět do systému

Systém ELESTA (Švýcarsko)

Pokud vratná voda může ještě předat teplo, vrací se zpět do radiátorů a tím se ušetří měřená vratná voda, která odtéká zpět do výměníku.

Cena cca 100 000 Kč návratnost za 1,5 roku

Etapa 2. - Regulace diferenciálního tlaku.

V systému jsou sice termoventily, ale nebyla řešena regulace tlaku. Proto pokud se uzavírají ventily na stoupačce ostatní pískají, protože čerpadla Pražské teplárenské pracuji na stále stejný výkon.

Na každou stoupačku se namontuje diferenciální ventil, který reguluje tlak ve stoupačce podle stavu jednotlivých termoventilů v návaznosti na venkovní teplotu a zajišťuje, aby i v nejvyšších patrech tělesa topila na nastavený výkon.

Pro cca 560 termoventilů cena 400 000 Kč, návratnost do 1,5 roku.

Udává se, že 32 bytů ušetří na nákladech cca 200tis./rok


Zm ny v katastru nemovitost
Změny v katastru nemovitostí

Představenstvo se zavazuje zahájit práce vedoucí k rozdělení našeho technologického celku na jednotlivé byty v katastru nemovitostí a zahájit jednání s MPSS o vyvázání splacených bytů ze zástavy.

Do této doby je potřeba rozhodnout o tom, zda sklepní kóje předěláme na sklepy a budou tak součástí členského podílu (investice cca 800.000,-Kč)

Představenstvo vyzývá všechny členy BD / nájemníky bytů „za výtahy“, aby zvážili nabídku odkupu části chodby a jejího připojení k bytu. Po rozpadu na bytové jednotky předpokládáme, že dodatečné žádosti o odkup nebudou akceptovány. Cena za 1m2 plochy chodby je do odvolání stanovena na 6.500,-Kč

Pro převod bytů do osobního vlastnictví bude potřeba rozhodnout, zda vzniknou 2 či 5 společenství vlastníkůInnost kk
Činnost KK

Činnost kontrolní komise probíhá, dle předaného plánu činnosti.

Závěrečná zpráva Kontrolní komise pro tuto členskou schůzi je dostupná na webových stránkách BD www.bdtravnickova.czv záložce Členská schůze

„Po provedených kontrolách KK konstatuje, že s finančními prostředky družstva je představenstvem nakládáno účelně, hospodárně a v zájmu jeho členů a finanční prostředky nejsou zneužity k jiným účelům.“