Download
1 / 32

Co to jest TeX? - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Nazwa pochodzi od greckiego - „sztuka”. Co to jest TeX?. Profesjonalny system do składania tekstów. Skąd wziął się TeX? Kiedy to było?. Z niezadowolenia Donalda E. Knutha... W latach siedemdziesiątych. Ciekawostka:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Co to jest TeX?' - iain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nazwa pochodzi od greckiego - „sztuka”.

Co to jest TeX?

Profesjonalny system do składania tekstów


Skąd wziął się TeX? „sztuka”.

Kiedy to było?

Z niezadowolenia Donalda E. Knutha...

W latach siedemdziesiątych

Ciekawostka:

numery wersji TeXa zbiegają do liczby a jego obecna

wersja to 3.14159


– zbiór poleceń, makrodefinicji i makr do TeXa, stworzony przez Lesliego Lamporta


Polecenia: stworzony przez Lesliego Lamporta

\polecenie[argumenty opcjonalne]{argument}

\znak

Znaki specjalne

(takie jak %, $, {, })

Składnia


Preambuła stworzony przez Lesliego Lamporta

Dokument główny

\documentclass[12pt, a4]{article}

\begin{document}

Witaj \'swiecie!

\end{document}

Podstawowa struktura dokumentu –

czyli „Witaj świecie” w TeXu


”a stworzony przez Lesliego Lamporta

ą

”s

ś

”o

ó

”l

ł

”r

ż

”z

ź

Kompilowanie:

latexnazwa.tex

Powstanie (między innymi):

nazwa.dvi

Generowanie pdf:

dvipdfmnazwa.dvi

Generowanie ps:

dvipsnazwa.dvi

Lub prościej:

pdflatex nazwa.tex

Powstanie nazwa.pdf

Polskie literki:

\usepackage[polish]{babel}

Porady


\documentclass stworzony przez Lesliego Lamporta

[options]

{classname}

 • Opcje

 • 10 pt, 11pt lub 12 pt

 • onecolumn / twocolumn

 • notitlepage / titlepage

 • leqno

 • Klasy dokumentów

 • article / book / letter / report / slides

Preambuła

Klasy dokumentów


Białe znaki (spacje) i tabulacje są traktowane przez stworzony przez Lesliego Lamporta

jako pojedynczy odstęp

Wymuszenie wstawienia spacji:

\

Znaki specjalne (są elementami składni a ):

$ & % # _ { } ~ ^ \

Znaki specjalne


% stworzony przez Lesliego Lamporta Komentarz

\\lub\newline przejście do nowego wiersza

\nobreak zakazanie łamania wiersza

\newpage przejście do nowej strony

wyraz1~wyraz2 twarda spacja

Edycja tekstu


Rozmiar czcionki stworzony przez Lesliego Lamporta


Odstępy między liniami: stworzony przez Lesliego Lamporta

\smallskip %szerokość¼ linii

\medskip %szerokość½ linii

\bigskip %szerokość1 linii

Odstępy między

liniami

\vspace{10pt} % odstęp 10 pktów


\textup{ stworzony przez Lesliego LamportaWitaj \’swiecie!}

\textit{Witaj \’swiecie!}

\textsl{Witaj \’swiecie!}

\textsc{Witaj \’swiecie!}

\textmd{Witaj \’swiecie!}

\textbf{Witaj \’swiecie!}

\textrm{Witaj \’swiecie!}

\textsf{Witaj \’swiecie!}

\texttt{Witaj \’swiecie!}

Czcionki


\parshape stworzony przez Lesliego Lamporta n wcięcie1 długość1 ... wcięcien długośćn

\noindent bez wcięć

Formatowanie tekstu


\bf stworzony przez Lesliego Lamporta Style\\

\it Style\\

\rm Style\\

\sl Style\\

\tt Style\\

Formatowanie tekstu


\begin{ stworzony przez Lesliego Lamportaflushleft}

To jest wyr\'ownane \\do lewej strony

\end{flushleft}

\begin{flushright}

To jest tekst\\

wyr\'ownany do prawej

\end{flushright}

\begin{center}

A to jest tekst\\ wy\'srodkowany

\end{center}

Wyrównywanie tekstu


Definiowanie zasad przenoszenia wyrazów: stworzony przez Lesliego Lamporta

\hyphenation{ćwierć-litrów-ka ku-ku-ruź-nik}

\mbox{Tegoniemożnaprzenosić}

Przenoszenie wyrazów


\title{ stworzony przez Lesliego Lamporta\LaTeX \ - prezentacja}

\author{mgr Rafał \

Wawrzyńczyk}

\date{\today}

...

\begin{document}

\maketitle

tekst dokumentu

...

\end{document}

Tytuł


\begin{ stworzony przez Lesliego Lamportaenumerate}

\item Witaj \'swiecie!

\begin{enumerate}

\item Witaj drugi \'swiecie!

\begin{itemize}

\item Witaj trzeci \'swiecie!

\end{itemize}

\item Witaj ...

\end{enumerate}

\end{enumerate}

Wyliczenia


Sekcja: stworzony przez Lesliego Lamporta

\section{tytuł_sekcji}

Podsekcja:

\subsection{tytuł}

Przypis:

\footnote{treść}

Spis treści:

\makeatother

\tableofcontents{}

Podział logiczny tekstu


Tworzenie: stworzony przez Lesliego Lamporta

\begin{thebibliography}

\bibitem {nazwa}

autor, wydawnictwo ...

\end{thebibliography}

Cytowanie:

\cite{nazwa}

Uwaga:

Konieczna dwuprzebiegowa kompilacja!

Bibliografia


Na przykład: stworzony przez Lesliego Lamporta

{|||l|| p{1.5in}|c|||l|}

\begin{tabular}{opis kolumn}

\hline

Nazwisko & Funkcja & Ocena z ZPP & Zesp”o”l \\ \hline \hline

mgr Wawrzy”nczyk & Kierownik & 5,5 & Sumery \\

\cline{1 - 3} % w nawiasach numery kolumn

...

\end{tabular}

Podpis tabeli:

\caption{nazwa_tabeli}

Tabele


\usepackage{ stworzony przez Lesliego Lamportagraphicx}

\begin {document}

\begin{figure}

\begin{center}

A teraz rysunek:

\includegraphics{nazwa.eps}

\end{center}

\end{figure}

Osadzanie grafiki


$ stworzony przez Lesliego Lamporta wyrażenie $

Przykład:

$x^{n} + y^{n} = z^{n}$

Prosty tryb

matematyczny


Symbole stworzony przez Lesliego Lamporta

matematyczne


\begin{ stworzony przez Lesliego Lamportaequation}

e^{i\pi}+1=0

\label{wzorSiekluckiego}

\end{equation}

Odnośnik:

\ref{wzorSiekluckiego}

Eksponowany tryb

matematyczny


Definiowanie: stworzony przez Lesliego Lamporta

\newenvironment{nazwa_środowiska}

{\begin{flushright}\bf \tt \sc}{\end{flushright}}

Używanie:

\begin{nazwa_środowiska}

Tekst

\end{nazwa_środowiska}

Środowiska


Notka na marginesie: stworzony przez Lesliego Lamporta

\marginpar{Tekst notki}

Definicja przykładowego makra:

\def\margines#1 #2 #3{\vspace{#1}\marginpar{#2 #3}}

Użycie:

\margines {15pt}{\bf}{To jest przypis na marginesie}

Makra


Dołączanie pakietów: stworzony przez Lesliego Lamporta

\usepackage[opcje]{nazwa_pakietu}

 • Grafy:

 • np. pakiet graphtex

 • Polskie literki:

 • pakiet polish

Pakiety


Narzędzia stworzony przez Lesliego Lamporta


 • Zmiany wprowadzane do dokumentu nie są widoczne natychmiast

 • Trudno stworzyć własny układ graficzny

 • Trudno stworzyć dokument o nieuporządkowanej strukturze

LaTeX – za i przeciw


Linki: profesjonalny wygląd

http://www.gust.org.pl

http://www.astro.ku.dk/help/LaTeX

http://www.lyx.org

http://www.texmacs.org

Linki


ad