str lefysikk str levern radioaktivitet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRÅLEFYSIKK - STRÅLEVERN RADIOAKTIVITET PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRÅLEFYSIKK - STRÅLEVERN RADIOAKTIVITET

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 48
hyun-chong

STRÅLEFYSIKK - STRÅLEVERN RADIOAKTIVITET - PowerPoint PPT Presentation

192 Views
Download Presentation
STRÅLEFYSIKK - STRÅLEVERN RADIOAKTIVITET
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STRÅLEFYSIKK - STRÅLEVERNRADIOAKTIVITET Medisinsk fysiker RUNE HAFSLUND Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Haukeland Universitetssykehus 2003

 2. HVA SKAL VI SNAKKE OM? HER SKJER/ ER DET MANGE MISFORSTÅELSER! Blir pasienten radioaktiv? Brukes det radioaktiv stråling på en røntgenavdeling?

 3. (En desintegrasjon) (Pb)

 4. = 2.22 x 1012 des/ min 37 GBq 2220 mrd. des/min

 5. NOEN INTERESANTE LIGNINGER: ΔN = -λNΔt veldig lik utgangspunkt for svekking N = N0 e- λΔt A = A0 e- λΔt λ = 0.693 / th tilsvarende som for halvverdilag λ

 6. ? 198Au 108 atomer Log- skala

 7. HVORFOR STARTER VI PÅ 300? A0 = N0 λ = N0 x 0.693/th = 300 des./ sec

 8. th

 9. Sort - stabile kjerner kryss - ustabile kjerner Z even - vanligvis flere stabile kjerner Z odd - vanligvis bare en stabil kjerne Isobar - stoff med samme massetall A, dvs. 45° linjer - langs isobar linje vanligvis kun en stabil kjerne

 10. FORSTØRRELSE: Z even - vanligvis flere stabile kjerner Z odd - vanligvis bare en stabil kjerne Isobar - stoff med samme massetall A, dvs. 45° linjer - langs isobar linje vanligvis kun en stabil kjerne

 11. DET PERIODISKE SYSTEM

 12. DET PERIODISKE SYSTEM GRUPPE: LIKE FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER PERIODE: ENERGINIVÅ TIL KJERNEPARTIKLENE

 13. Den mest vanlige desintegrasjon - skjer langs isobarlinjer

 14. (ca 1/2000)

 15. HVORFOR ER DE TO KURVENE FORSKJØVET?

 16. HVORFOR ER DE TO KURVENE FORSKJØVET? β- blir tiltrukket kjernen, mens β+ blir avist fra den positive kjernen

 17. Nettopp for å slå løs nøytronet slik at det blir overskudd av ett proton p n + β+ + ν

 18. 13N 13C + β+ + ν 7 7 Nøytrinoet sees ikke

 19. Overskudd av nøytroner, for eksempel ved bombardement i en reaktor n p + β- + ν

 20. Eksempel på desintegrasjonskjema-1:

 21. Eksempel på desintegrasjonskjema-2:

 22. Eksempel på desintegrasjonskjema-3: Lang th Isomer tilstand Intern konvertering; elektronet får kinetisk energi

 23. Eksempel på desintegrasjonskjema-4:

 24. Enten 1 eller 2 Ustabil kjerne Stabil kjerne

 25. Ek - diskrete energier, betegnes ikke for β-partikler γ1 - tilgjengelig fotonenergi EB - bindingsenergi γγ

 26. 198-Au Gull (412-83)keV= I.C. 1.371 - 0.961 =0.410

 27. Elektroner går i faste baner (skall), MEN de kan være hvor som helst, også nær kjernen: Isobar overgang (samme massetall)

 28. 131Cs (9.7d) Eksempel: E.C. + ν ut med energi 131Xe (stabil)

 29. Resultat: Nøytrino Karakteristisk stråling Gammastråling Eν = (0.862-Bk)MeV

 30. E > 1.02MeV: Her vil E.C. og β+ konkurrere Hvor mye stråling har vi her?

 31. E > 1.02MeV: Her vil E.C. og β+ konkurrere 100 natriumkjerner: 100 γ 1.27 MeV 10 kar.str. (k-skall Ne 90 β+ (energi delt mell. β+ og ν 180 fotoner 0.511 MeV 10 ν ser vi ikke (datter)

 32. I BIOLOGISK MATERIALE

 33. give rise