Ražošanas iespēju robeža - PowerPoint PPT Presentation

ra o anas iesp ju robe a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ražošanas iespēju robeža PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ražošanas iespēju robeža

play fullscreen
1 / 10
Ražošanas iespēju robeža
431 Views
Download Presentation
hye
Download Presentation

Ražošanas iespēju robeža

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ražošanas iespēju robeža

  2. Mērķis – analizēt, izprast ražošanas iespēju robežu, veidojot ekonomisko modeli. Uzdevumi: • Attēlot ražošanas iespēju robežu; • Noskaidrot, kad ražošana ir efektīva; • Izzināt kā sabiedrība var palielināt savas ražošanas iespējas; • Veidot, analizēt budžeta līniju; • Risināt uzdevumus par ražošanas iespēju robežu.

  3. Sabiedrība nekad nespēj apmierināt visas vajadzības, jo ir ierobežoti resursi un sabiedrības rīcībā ir noteikta ražošanas tehnoloģija

  4. Ko ražo Latvijā: • pārtikas produktu ražošana; • tekstilizstrādājumu ražošana; • apģērbu ražošana; • koksnes, koka un korķa izstrādājuma ražošana; • ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana; • farmaceitisko preparātu ražošana; • gatavo metālizstrādājumu ražošana; • elektrisko iekārtu ražošana; • u.c.

  5. Ražošanas iespēju robeža parāda maksimālo produkcijas daudzumu, ko sabiedrība var iegūt ar esošo tehnoloģiju, efektīvi un pilnīgi izmantojot visus resursu.

  6. Ražošanas iespēju robežas modelis ir izveidots, pieņemot, ka: • sabiedrība ražo tikai divas preces – piemēram, krējumu (attēlosim uz vertikālās ass) un dīvānus (attēlosim uz horizontālās ass); • sabiedrība šo preču ražošanai izmanto tās rīcībā visus esošos resursus; • sabiedrība uzreiz nevar uzlabot esošās tehnoloģijas.

  7. Piemērs: • Tiek izmantoti visi resursi, sabiedrība var saražot 45 vienības (tonnas) krējuma (A), tad sabiedrība pilnīgi atsakās no dīvāna ražošanas (ražos 0 vienību), jo resursi ir ierobežoti • Ražojot 18 dīvānus (F), sabiedrībai nāksies atteikties no krējuma ražošanas (ražos 0 vienības) Pastāv kompromisa izvēla - ražot gan vienu gan otru • Ražot 35 tonnas krējuma un 12 dīvānus (D) vai 15 t krējuma un 17 dīvānus (E)

  8. Ražošanas iespēju robeža parāda: • Maksimālo preču daudzumu, ko var saražot ar esošiem resursiem (A, D, E, F) • Esošo ražošanas apjomu, pieņemsim punkts C • Ražošana ir efektīva vai neefektīva Ja punkts atrodas zemražošanas iespēju robežas, tad ražošanas ir neefektīva, netiek pilnīgi izmantoti sabiedrības rīcībā esošie resursi. Efektīva ražošana – vienas preces ražošanu var palielināt, tikai samzinot kādas citas preces ražošanu.

  9. Ražošanas iespēju robeža parāda: • Iespēju noteikt alternatīvas izmakas, kuras radīsies, ja sabiedrība gribēs pārorientēt savu ražošanu (no punkta D pārorientēt savu ražošanu uz puntu E) • Sabiedrības vēlmi sasniegt ražošanu punktā B. Pašlaik šādu preču daudzumu ar esošo tehnoloģiju un esošiem resursiem nevar sasniegt.

  10. Budžeta līnija Piemērs: Vecāki dēlam iedeva 3 LVL. Viņa alternatīvas ir tos izlietot, vai nu ejot uz slidotavu, vai iztērējot, pērkot šokolādi par 0.50 LVL. Noteikt patēriņa iespējas.