souvisl p klady na tov n dhm n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Souvislé příklady na účtování DHM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Souvislé příklady na účtování DHM

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation

Souvislé příklady na účtování DHM - PowerPoint PPT Presentation

huyen
134 Views
Download Presentation

Souvislé příklady na účtování DHM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Souvislé příklady na účtování DHM Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marie Vašíčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

 2. Charakteristika DUM 1

 3. Náplň učiva Souvislé příklady na účtování DHM Dva příklady k procvičení kompletního účtování DHM

 4. Příklad č. 1 Firmě došla faktura za stroj na částku 750.000 Kč + 20% DPH, doprava stroje byla zaplacena hotově 10.000 Kč + 20% DPH, montáž byla provedena ve vlastní režii za 40.000 Kč. Stroj byl uveden do užívání, faktura dodavateli zaplacena bezhotovostně. Stroj byl zařazen do 3. odpisové skupiny a 2 roky odepisován degresívně (zrychleně). Po 2. roce užívání byl stroj při povodni poškozen a bylo nutné ho vyřadit z evidence. Pojišťovna škodu ve výši zůstatkové ceny uhradila převodem.

 5. Řešení: (částky jsou v Kč) 1. Faktura: 750.000 + 150.000 042,343/321

 6. 1. Faktura: 750.000 + 150.000 042,343/3212. Doprava stroje hotově 10.000 + 2.000 042,343/211

 7. 1. Faktura: 750.000 + 150.000 042,343/3212. Doprava stroje hotově 10.000 + 2.000 042,343/2113. Montáž ve vlastní režii 40.000 042/622

 8. 1. Faktura: 750.000 + 150.000 042,343/321 2. Doprava stroje hotově 10.000 + 2.000 042,343/2113. Montáž ve vlastní režii 40.000 042/622 4. Převod stroje do užívání 800.000 022/042

 9. 1. Faktura: 750.000 + 150.000 042,343/321 2. Doprava stroje hotově 10.000 + 2.000 042,343/211 3. Montáž ve vlastní režii 40.000 042/622 4. Převod stroje do užívání 800.000 022/0425. Faktura uhrazena z BÚ 800.000 321/221

 10. Výpočet odpisů: Od1= Od1= = 80.000 Od2= Od2= = 144.000

 11. 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80.000 551/082

 12. 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80.000 551/0827. Řádný odpis za 2. rok užívání 144.000 551/082

 13. 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80.000 551/0827. Řádný odpis za 2. rok užívání 144.000 551/0828. Doúčtování oprávek 576.000 582/082 (ZC=800.000-80.000-144.000)

 14. 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80.000 551/0827. Řádný odpis za 2. rok užívání 144.000 551/0828. Doúčtování oprávek 576.000 582/082 (ZC=800.000-80.000-144.000) 9. Vyřazení stroje z evidence 800.000 082/022

 15. 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80.000 551/0827. Řádný odpis za 2. rok užívání 144.000 551/0828. Doúčtování oprávek 576.000 582/082 (ZC=800.000-80.000-144.000) 9. Vyřazení stroje z evidence 800.000 082/02210. Předpis škody pojišťovně 576.000 378/688

 16. 6. Řádný odpis za 1. rok užívání 80.000 551/0827. Řádný odpis za 2. rok užívání 144.000 551/0828. Doúčtování oprávek 576.000 582/082 (ZC=800.000-80.000-144.000) 9. Vyřazení stroje z evidence 800.000 082/02210. Předpis škody pojišťovně 576.000 378/68811.Úhrada škody pojišťovnou 576.000 221/378

 17. Příklad č. 2 Firma obdržela fakturu za osobní auto v ceně 190.000 + 20% DPH. Fakturu uhradila z bankovního účtu. Za montáž autoalarmu zaplatila hotově 10.000 + 20% DPH. Auto bylo převedeno do užívání ve vstupní ceně. Bylo zařazeno do 2. odpisové skupiny a odepisováno lineárně. Po 1. roce užívání přestalo auto firmě kapacitně vyhovovat, proto ho prodala za zůstatkovou cenu zvýšenou o 20 % DPH. Kupujícímu vystavila fakturu, kterou tento odběratel uhradil převodem.

 18. Řešení: (Částky jsou v Kč)1. Faktura za auto 190.000 + 38.000 042,343/321

 19. 1. Faktura za auto 190.000 + 38.000 042,343/3212. Úhrada faktury bezhotovostně 228.000 321/221

 20. 1. Faktura za auto 190.000 + 38.000 042,343/3212. Úhrada faktury bezhotovostně 228.000 321/2213. Hotově za autoalarm 10.000 + 2.000 042,343/211

 21. 1. Faktura za auto 190.000 + 38.000 042,343/3212. Úhrada faktury bezhotovostně 228.000 321/2213. Hotově za autoalarm 10.000 + 2.000 042,343/2114. Převod auto do užívání 200.000 022/042

 22. Výpočet odpisů: Od1= x od1 Od1= x 11 = 22.000

 23. 5. Řádný odpis za 1. rok užívání 22.000 551/082

 24. 5. Řádný odpis za 1. rok užívání 22.000 551/0826. Doúčtování oprávek 178.000 541/082

 25. 5. Řádný odpis za 1. rok užívání 22.000 551/0826. Doúčtování oprávek 178.000 541/0827. Vyřazení auta z evidence 200.000 082/022

 26. 5. Řádný odpis za 1. rok užívání 22.000 551/0826. Doúčtování oprávek 178.000 541/0827. Vyřazení auta z evidence 200.000 082/022 8. Vydaná faktura 178.000 + 35.600 311/641,343

 27. 5. Řádný odpis za 1. rok užívání 22.000 551/0826. Doúčtování oprávek 178.000 541/0827. Vyřazení auta z evidence 200.000 082/022 8. Vydaná faktura 178.000 + 35.600 311/641,3439. Úhrada faktury na BÚ 213.600221/311

 28. Kontrolní otázky: • Jaký účetní úkon je třeba provést vždy před vyřazením DHM z evidence? • Jakým způsobem byl odepisován DHM v příkladu č. 1 a jak u příkladu č. 2? • Mohl by kupující za auto zaplatit i jiným způsobem?

 29. Seznam obrázků:

 30. Seznam použité literatury: [1] Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví [2] České účetní standardy (ČUS) pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek