Download
samenwerkend leren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samenwerkend leren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samenwerkend leren

Samenwerkend leren

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Samenwerkend leren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samenwerkend leren Opdracht: Experts

 2. Wat gaan we doen? • Uitleg opdracht. • In groepjes van twee werken. • Opdracht presenteren. • Enquête invullen.

 3. Uitleg opdracht: de rondes • Ronde 1 • Je analyseert individueel de prent en maakt de bijbehorende vragen. • Vervolgens lees je zelfstandig de bijbehorende tekst. • Ieder lid van het groepje heeft een eigen prent met een eigen tekst. • Jullie hebben hier 10 minuten de tijd voor.

 4. Ronde 2 Iedere leerling krijgt vijf minuten om de eigen spotprent aan de andere leerlingen uit te leggen. Wat gebeurt er op de prent? Hierbij gebruik je ook de informatie uit de tekst. Deze informatie helpt je namelijk de prent beter te begrijpen. Deze ronde duurt 10 minuten. Uitleg opdracht: de rondes

 5. Ronde 3 Tijdens deze ronde worden er vier leerlingen uitgekozen. Iedere leerling moet één van de twee prenten toelichten. Dat kan dus ook de prent zijn die je niet zelf hebt geanalyseerd! Bespreking van verhaal achter de prent en de bijbehorende vragen. Deze ronde duurt 10 minuten. Experts

 6. Aan het eind van de drie rondes moet je de volgende vraag kunnen beantwoorden: Welke ‘dubbele houding’ nam Nederland tijdens Eerste Wereldoorlog aan? Hoofdvraag

 7. Presentatie

 8. Presentatie

 9. Welke ‘dubbele houding’ nam Nederland tijdens Eerste Wereldoorlog aan? Hoofdvraag beantwoorden

 10. Samenwerkingsenquête • Vul rustig en zelfstandig de enquête in. • Je mag niet praten of overleggen. • Aan het einde van de les lever je de enquête in.

 11. Indien nodig: extra tekst. • Lees de tekst over bombardementen op Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog rustig en zelfstandig door.