januari 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Januari 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Januari 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Januari 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Januari 2014. Innehåll. Kontakt. www.excalfond.se E-mail: admin @excalfond.se Försäljning: Thomas Pohjanen, Verkställande Direktör Investerarrelationer: Louise Möllander Julie Bonde, Adminstrativt Ansvarig Telefon: +46 8 599 295 10 Besöksadress: Birger Jarlsgatan 15, 2tr

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Januari 2014' - huong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inneh ll
Innehåll

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

kontakt
Kontakt

www.excalfond.se

E-mail: admin@excalfond.se

Försäljning: Thomas Pohjanen, Verkställande Direktör

Investerarrelationer: Louise Möllander

Julie Bonde, Adminstrativt Ansvarig

Telefon: +46 8 599 295 10

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 15, 2tr

Postadress: Birger Jarlsgatan 15, 2tr, SE-111 45 Stockholm, Sweden

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

vilka r vi
Vilka är vi?

Excalibur

 • Svensk Specialfond (enligt lagen 2004:46) startad 2001 av nuvarande förvaltarteam: Thomas Pohjanen & Björn Suurwee.
 • Excalibur är en FixedIncomeMacro Fond. En aktivt förvaltad absolutavkastande fond inriktad på räntebärande instrument.
 • Fondförvaltarna skapar värde genom att handla marknadsfundamenta utefter en konsekvent och välbeprövad investeringsprocess.
 • Räntepositioner (90-95%) i Sverige, Euroland, USA och UK. Valutapositioner (5-10%) i SEK, EUR, USD, GBP, NOK & JPY.
 • Fonden tar riktnings- och relativvärderingspositioner i marknaden. Fondens kassa är delvis investerad i svenska kreditpapper.

Excalibur Värdepappersfond AB

 • En oberoende fondförvaltare etablerad 1 januari 2006. Ersatte då Lancelot AM.
 • Bolaget ägs av portföljförvaltarna 60% och Mellby Gård AB (Rune Andersson) 40%.
 • Excalibur Värdepappersfond har 5 heltidsanställda och förvaltar en fond; Excalibur med ett AUM på ca 5,5 miljarder kr.
 • Bolaget är reglerat av Finansinspektionen och har huvudkontor i Stockholm.

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

avkastning
Avkastning

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

varf r excalibur
Varför Excalibur
 • Aktiv förvaltning.
 • Att bevara fondens kapital har högsta prioritet.
 • Kontinuitet - Fonden har förvaltats på samma sätt, av samma förvaltare och visat positiv avkastning varje år sedan 2001. Förvaltarna arbetat tillsammans sedan 1997.
 • Okorrelerad avkastning gentemot räntemarknaden.
 • Tradingpositioner tas i ränteinstrument med absolut högsta likviditet.
 • Erfarenhet från många marknadssituationer och kriser - Resulterat i en disciplinerad och strukturerad metodik.
 • Avkastningsprofil där fonden tjänar pengar 2/3 av tiden med vinstmånader typiskt dubbelt så stora som förlustmånader.

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

m jligheter
Möjligheter
 • Kraftigt minskad konkurrens: Konkurrentfonder utslagna och bankers riskallokering till handel i eget lager reducerad till ett minimum.
 • Hög marknadsvolatilitet, makroekonomisk instabilitet och stora utmaningar för penningpolitiken är jungfrulig mark för Excalibur.

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

f rvaltarteamet
Förvaltarteamet

Team Approach - Cementerat Samarbete

Björn Suurwee

Portföljförvaltare

Fundamental och teknisk analys

I räntemarknaden sedan 1989

Thomas Pohjanen

Portföljansvarig

Expertis Fundamentalanalys

I räntemarknaden sedan 1986

Snitt 22 års erfarenhet av räntemarknaden från market making,

proprietarytrading och hedgefondförvaltning

Kontinuitet - Tagit positioner tillsammans sedan 1997. Förvaltat Excalibur sedan 2001

- Förvaltar gemensam portfölj -

Båda förvaltarna har mandat att initiera, bygga, minska och stänga positioner.

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

excalibur strategi filosofi
Excalibur Strategi & Filosofi

Strategi - Fixed Income Macro

Mål - Att skydda investerarnas kapital och ge en långsiktig avkastning i nivå med aktiemarknaden men med avsevärt lägre risk

Metod - “Trading the Fundamentals”

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

investeringsprocess
Investeringsprocess

“Trading the fundamentals”

Makro / Fundamentalanalys

Robusta, relevanta indikatorer

Scenariobaserad - Multipla, långa scenarios

Konjunkturcykelutveckling 3-12 mån

Timing av händelser

Mikro / Marknadsanalys

Avkastningskurvans utseende

Spreadar / basis inom och mellan kurvor

Volatilitet

Kredit- och bostadsspreadar

Marknadspåverkan

Nästa steg i processen?

Centralbanksräntor och andra åtgärder?

Marknadens riktning?

Marknad/land/region bäst/sämst?

Positionsmöjligheter

Felprissättningar längs kurvan

Spreadar / basis

Volatilitet Krediter

Valutor

Teknisk analys

Entry / exit punkt och timing Övertygelse / Positionsstorlek Trendstyrka

Investerings- / tradingbeslut Portföljkonstruktion

Aktiv portföljförvaltning

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

investeringsprocess fundamentala indikatorer
Investeringsprocess - Fundamentala indikatorer

Fundamentala indikatorer:

 • Inköpschefsindex inklusive delindex,regionala och nationella
 • Industriorder data
 • Ledande indikatorer
 • Inflationsdata inklusive delkomponenter konsumentpriser
 • Arbetsmarknadsdata
 • Inflationsdata inklusive delkomponenter producentpriser
 • Utveckling av kreditstockar, hushåll och företag

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

investeringsprocess fyra c n
Investeringsprocess - Fyra C:n

Cycle– Makroekonomisk regim? Var i konjunkturcykeln befinner vi oss?

Consensus – Marknadskonsensus? Var tror övriga marknadsaktörer vi befinner oss?

Conviction– Övertygelse/Price action? Hur reagerar markanden på inkommande data och nyheter?

Contrarian – Gå emot marknadsrörelsen i köp- och säljklimax. Ger positionsmöjligheter i tradingranger.

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

investeringsprocess centralbanksbevakning
Investeringsprocess - Centralbanksbevakning

≈65-70% av Excaliburs intjäning från trading i 1-24 månadersräntor

 • Centralbanker exponeras mot exakt samma verklighet som övriga marknadsaktörer men har andra bivillkor
 • All information är fritt tillgänglig
 • Centralbanker är naturligt tröga eftersom deras beslut är viktiga och behöver större säkerhet
 • Genom grundlig och metodisk analys kan nästa centralbankssteg förutses med en stor grad av säkerhet prognostiseras

Skapar robusta och återkommande risk / avkastningsmöjligheter.

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

portf ljkonstruktion
Portföljkonstruktion

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

portf ljstruktur
Portföljstruktur

5-10 Teman: Varje tema ofta flera ben. Enskilt tema max ≈50% av totalrisk

Geografisk exponering (snitt % av VaR): 30% Sverige, 30% Euroland, 30% USA, 10% UK.

Instrument (snitt % av VaR): 90-95% Fixed Income (Statsobl, Svenska bostadsobl, futures och optioner, IRS, FRAs, Swaptions), 5-10% FX (spot, termin, optioner)

Portföljlikviditet: Mycket hög. Endast de mest likvida instrumenten. Svenska bostadsobl har likviditet lika statsobl. OTC Derivat - Bara instrument som är omedelbart omsättningsbara och med flera prisställare. Avvecklingstid < 1 timme. Avvecklingskostnad = Låg/Noll.

Omsättning: 7-8 affärer per dag. Portföljen omsätter 10-20% av nominella värdet (10-årsekvivalenter) per dag.

Investeringshorisont: Kärnpositioner har en 3-12 månaders horisont.

Aktiv Portfölj: Handlar aktivt runt kärnpositionerna. Hedging, positionsskalning samt kortfristig handel på tekniska signaler och inkommande data.

Kassa: Investerat på konto/deposits hos Prime Broker (SEB) eller kreditpapper inkl FRNs

Kreditrisk: Enbart den svenska hemmamarknaden. Inte ratingdrivet utan egen kritisk analys. Förutom svenska bostäder, bara för kassahanteringen. 20-30% av portföljens kassa normalt investerat i krediter (exkl bostäder).

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

portf ljriskhantering
Portföljriskhantering
 • Riskhantering är en hörnsten i och utgör en integrerad del av fondens investeringsprocess. Portföljförvaltarnas simulering och test av portföljens risk utgör en fortlöpande del av förvaltningsarbetet
 • Thomas Pohjanen i egenskap av ansvarig förvaltare och VD också ytterst ansvarig för fondens riskhantering.
 • Julie Bonde är riskansvarig för fonden (funktion för riskkontroll).
 • Fonden har en månatlig riskreduceringsnivå på -1,5% med mål på total riskimmunisering vid -3%
 • VaR limit (99% CI, 1 dag): Risklimit 5%, Snitt 1-1,5%, Historiska toppar 2,6%-3%.
 • Risksystem: Egenutvecklat system som förvaltarteamet använt och successivt utvecklat i över 10 år.
 • Riskrapportering: Daglig VaR rapport internt. Positionsrisksystem av banktradingbord-modell. Ränterisk per räntepunkt över löptider i realtid. Månatlig stresstest till Finansinspektionen .

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

likviditet kassa
Likviditet/Kassa
 • Policy: Minst 20% av portföljen i kassa.
 • Kassan investeras normalt på konto hos SEB, fondens PrimeBroker/Depåbank eller om ekonomiskt fördelaktigt kortfristiga, riskfria räntepapper tex. SSVX.
 • Belåningsmöjlighet: Fondens stora innehav av stats- och bostadspapper kan omedelbart repofinansieras och frigöra kontanter.
 • Margin-to-equity genomsnitt 20-25% (limit 80%) genom ställda översäkerheter s.k. Independent Amount under ISDA samt Futuresmargins.
 • Flera och stabila motparter: Repoavtal och limiter med 5 nordiska storbanker. ISDA och derivatlimiter med dessa samt 5 globala storbanker

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

avkastningsanalys
Avkastningsanalys

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

genomsnittlig avkastning
Genomsnittlig avkastning

Genomsnittligavkastning 2008 – 2014 6,7%

Genomsnittligavkastning 2001 – 2008 5,9%

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

operationell kontroll
Operationell Kontroll
 • Fondens prissättning/värdering
 • Daglig värdering
 • Ränte- och valutainstrument: Snitt marknadsgaranters köp- & säljkurser
 • Ränteswappar och optioner: Enligt Twin:s modell (Bootstrapresp Black-76). Avvikelseanalys mot motpartsvärdering
 • Kreditinstrument: Motpartskvotering
 • PrimeBroker/Depåbank
 • Skandinaviska Enskilda Banken är både PB och depåbank
 • Banken fyller även rollen som Förvaringsinstitut = Regelbunden, oberoende kontroll av tillgångar
 • Alla tillgångar hålls i Excaliburs namn och på segregerade konton/depåer
 • Banken kan inte återpantsätta fondens tillgångar (s.k. rehypothecation)
 • Compliance
 • Funktionen för regelefterlevnad (Compliance) är utlagd på advokatfirman Magnusson med ansvarig compliance officer advokat Björn Wendleby
 • System
 • Front-, mid- och backoffice: Twin (Logica)
 • Fondbokföring: Twin (Logica)
 • Andelsägarsystem: Van Pelt Consulting

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

fondfakta fondvillkor
Fondfakta - Fondvillkor

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

meritf rteckning
Meritförteckning

Thomas Pohjanen (Verkställande Direktör, Ansvarig portföljförvaltare)

(f. 1961) Utbildad vid Tulane University, New Orleans, Louisiana USA, samt examinerad (Bachelor Sc.) vid Uppsala Universitet med inriktning på nationalekonomi. Thomas Pohjanen har varit yrkesverksam inom finansmarknaden sedan 1986 då han började på PKBanken. 1989-1993 var Thomas ansvarig för Nordbankens proprietary trading i räntebärande instrument i USA. Han har varit ansvarig för MeritaNordbankens globala räntebärande handel fram till år 2000 då han grundade Excalibur tillsammans med Björn.

Björn Suurwee (Portföljförvaltare)

(f. 1965) Bachelor Sc. i matematik vid University of New Hampshire, USA. Björn har varit yrkesverksam inom finansmarknaden sedan 1989 då han började på SEB som market maker på den svenska penningmarknaden. 1991-1997 var han interbankchef på Aragon Fondkommission. 1997-2000 var Björn Money Market chef vid MeritaNordbanken i Stockholm. Sedan år 2000 har han varit portföljförvaltare på Excalibur.

Julie Bonde (Administrativ chef)

(f. 1975) Magisterexamen 2001 från Uppsala Universitet med inriktning mot Finansiell Ekonomi & Ekonometri. 2001-2006 jobbade Julie först på Deloitte & Touche som Investment Consultant inom FinancialAdvisory/Mpir och sedan på SCB där hon var chef för gruppen finansiella företag inom Finansmarknad/Finansräkenskaperna. 2006-2008 arbetade hon på Wahlstedt Sageryd som specialist på värderingar, avkastning, risk och rapportering. April 2008 började Julie på Excalibur där hon är ansvarig för alla icke trading-relaterade funktioner inklusive mid- och backoffice, redovisning och avkastningsanalys. Julie är även Riskansvarig.

Rune Andersson (Styrelseordförande)

www.mellby-gaard.se

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

friskrivning disclaimer
Friskrivning / Disclaimer

Fonden Excalibur förvaltas av Excalibur Värdepappersfond AB och är en specialfond enligt Lagen om investeringsfonder (2004:46) . Excalibur är således inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond och omfattas inte av UCITS-direktivet.

Information contained herein is complemented by the information set out in the information memorandum and the Fund regulations. This information can be obtained from Excalibur Värdepappersfond AB .

There are no guarantees that an investment in Excalibur will not result in a loss, despite positive returns in other financial assets. Past performance is no guarantee of future returns. An investment in Excalibur should be regarded as long term in nature.

The units of Excalibur have not been registered in the United States, Canada or elsewhere and may not be offered or sold to or within the United States, Canada or in such countries where such offer or sale would be in conflict with applicable laws or regulations.Foreign law may prohibit an investment to made by investors outside of Sweden. Excalibur Värdepappersfond AB has no responsibility whatsoever for determining that an investment from a country outside Sweden is being made in accordance with the laws of such country. Excalibur Värdepappersfond AB has not in any other country than Sweden taken the measures necessary to ensure that purchase of units may take place according to applicable law.

Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with information regarding the fund or the fund management company shall be settled in accordance with Swedish law exclusively by Swedish courts.

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB