מקורות המימון בפירמה
Download
1 / 12

, - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

מקורות המימון בפירמה. ד"ר שמואל כהן, מימון. על מה נדבר?. הון עצמי מול הון זר. סוגים שונים של הלוואות. שיקולים של בנק במתן הלוואה. שיקולים של לקוח בבחירת סוג ההלוואה. סוגים שונים של אגרות חוב. הבורסה- שוק ראשוני מול שוק משני. מקורות מימון בינלאומיים. הון עצמי.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' , ' - huong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

מקורות המימון בפירמה

ד"ר שמואל כהן, מימון

ד"ר שמואל כהן, מימון


על מה נדבר?

 • הון עצמי מול הון זר.

 • סוגים שונים של הלוואות.

 • שיקולים של בנק במתן הלוואה.

 • שיקולים של לקוח בבחירת סוג ההלוואה.

 • סוגים שונים של אגרות חוב.

 • הבורסה- שוק ראשוני מול שוק משני.

 • מקורות מימון בינלאומיים.

ד"ר שמואל כהן, מימון


הון עצמי

 • ההון העצמי הוא ההון המייצג בעלות. בעלי המניות משקיעים בחברה תמורת מניות. המניות הן תעודות בעלות לפי אחוז החזקה. המניה מקנה לבעליה זכויות להשתתף ברווחי החברה וזכויות הצבעה.

 • הכנסת שותף חדש נעשית על ידי הנפקת מניות לאותו שותף. בכך מדוללים בעלי המניות הקיימים.

 • הנפקת מניות יכולה להיות פרטית (עד 35 משקיעים) או ציבורית במסגרת הבורסה.

 • חברה הנסחרת בבורסה חייבת להיות חברה בע"מ- יש הפרדה בין החברה לבין הרכוש הפרטי של בעליה. במקרה של פשיטת רגל- בעל המניות מפסיד במקסימום את גובה השקעתו במניות.

ד"ר שמואל כהן, מימון


הון זר

 • הון זר שייך למלווים ועל החברה להחזירו לפי תנאים שנקבעו מראש (כולל ריבית).

 • סוגים של הון זר: הלוואות מבנקים, אגרות חוב שהחברה גייסה ממוסדיים.

 • גיוס הון זר אינו מדלל את בעלי המניות הנוכחיים.

 • סיכון- המנוף הפיננסי.

ד"ר שמואל כהן, מימון


הלוואות- סוגים

 • טווח קצר מול טווח ארוך.

 • בסיס הצמדה- לא צמוד, צמוד מדד, צמוד מט"ח, במט"ח.

 • ריבית קבועה מול ריבית משתנה- לא צמודה וצמודה.

 • ריבית פריים.

 • מה השיקולים בקביעת הריבית ע"י בנק ישראל?

ד"ר שמואל כהן, מימון


שיקולים של לווים בבחירת הלוואות

 • ציפייה לעליית מדד- צמוד או לא צמוד?

 • ציפייה לירידת מדד- צמוד או לא צמוד?

 • ציפייה לתיסוף השקל מול הדולר- דולרי או לא דולרי?

 • ציפייה שבנק ישראל יעלה את הריבית- ריבית קבועה או משתנה?

 • שיקולי גידור וניהול סיכונים פיננסיים.

ד"ר שמואל כהן, מימון


שיקולים של בנק במתן הלוואה

 • מי הם הבעלים- אמינות, ניסיון עבר, יכולת ניהולית, משקיע אסטרטגי או פיננסי, עושר, מומחיות ועוד.

 • ניתוח כלכלי- ניתוח מקרו, ענף וסביבה עסקית, חברה.

 • ניתוח דוחות כספיים וניהוליים- יכולת החזר.

 • ניתוח ביטחונות- הרכב הביטחונות, התאמה, הערכת שמאי במידת הצורך ותקינות משפטית.

 • ארבעת ה-:C’sCHARACTER,CAPITAL,CAPACITY,COLLETRAL

 • היקף הבדיקה בהתאם לגודל ההלוואה ובהתאם לסמכויות (מנכ"ל, מנהל חטיבה, מנהל אזור, מנהל סניף, פקיד).

 • אמות מידה פיננסיות- Covenants

 • תימחור סיכון אשראי על ידי הבנק- בטחונות וריבית.

ד"ר שמואל כהן, מימון


אגרות חוב- סוגים כלליים

 • אגרות חוב ממשלתיות- מונפקות על ידי המדינה.

  דוגמאות: מק"מ, שחר, גילון, שגיא, כפיר.

 • אגרות חוב קונצרניות- אגרות חוב המונפקות על ידי הפירמות.

 • מדוע כדאי לפירמה להנפיק אג"ח קונצרניות?

 • תשובה: חיסכון בריבית לעומת האלטרנטיבה.

 • כיצד נקבעת הריבית על אג"ח קונצרניות?

 • תשובה: עוגן אג"ח ממשלתי+ פרמיית סיכון.

 • מי קובע את פרמיית הסיכון?

 • השוק הנעזר בחברות דירוג שקובעות את רמת הסיכון של האיגרת על סמך חוסנה של החברה ויכולתה לפרוע קרן וריבית.

 • אגרת חוב להמרה- אגרת חוב עם אופציית המרה למניות הניתנת למחזיק האיגרת בהתאם לתנאים מוגדרים.

ד"ר שמואל כהן, מימון


הבורסה לניירות ערך

 • שוק של ניירות ערך המפגיש בין קונים ומוכרים. המחיר נקבע בנקודת שיווי משקל בין היצע וביקוש בזמן ביצוע העסקה.

 • תרומה לצמיחה ולהקצאת המשאבים.

 • השוק הראשוני- שוק ההנפקות. החברות מגייסות הון מהציבור על ידי גיוס הון עצמי (מניות) או הון זר (אג"ח). התנועה של כסף היא בין המשקיעים (פרטיים, מוסדיים) לבין החברה.

 • השוק המשני- המסחר בבורסה בניירות הערך (מניות ואג"ח) לאחר ההנפקה. התנועה של הכסף היא בין קונים ומוכרים. מחזורי המסחר משקפים את מידת סחירותם ונזילותם של ניירות הערך. ת"א 25 מול מניות היתר.

ד"ר שמואל כהן, מימון


מאפייני הבורסה

 • חברה פרטית ולא ממשלתית.

 • פועלת על פי חוק ניירות ערך ובפיקוח רשות ניירות ערך.

 • הבעלים של הבורסה הם הבנקים והברוקרים.

 • המסחר נערך בין חברי הבורסה המקבלים את הוראות הקניה והמכירה.

 • הבורסה היא גוף מפקח- על חבריה, על ניירות הערך והמסחר.

 • הבורסה מממנת את פעילותה מעמלות מחברי הבורסה, ממגייסי ההון ומשתמשים אחרים בשירותיה.

ד"ר שמואל כהן, מימון


הלוואות במט"ח

 • גיוס הלוואות במט"ח בריבית לייבור.

 • לייבור- London InterBank Offered Rate

  הריביות נקבעות כל יום בלונדון כממוצע של ריביות מצוטטות על פיקדונות במטבעות שונים על ידי בנקים גדולים (ממוצע של 8 הבנקים בעלי שערי הריביות האמצעיים מתוך 16 הבנקים הגדולים בבריטניה). הריביות בין שבוע לשנה.

 • לייבור ל-3 חודשים- מועד שינוי הריבית כל 3 חודשים.

 • יוריבור EURIBOR- - הריבית הבינבנקאית על מטבע היורו. שער הריבית נקבע כל יום כממוצע ריביות של בנקים אירופיים גדולים. מצוטטים לתקופות שבין שבוע לשנה.

ד"ר שמואל כהן, מימון


הלוואות במט"ח

 • שיקולי הגנה וספקולציה בבחירת הלוואה במט"ח.

  ***

ד"ר שמואל כהן, מימון


ad