476 1453 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ยุคกลาง ค.ศ.476 – ค.ศ.1453 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ยุคกลาง ค.ศ.476 – ค.ศ.1453

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ยุคกลาง ค.ศ.476 – ค.ศ.1453 - PowerPoint PPT Presentation


  • 235 Views
  • Uploaded on

ยุคกลาง ค.ศ.476 – ค.ศ.1453. ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมสมัยกลาง เป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านต่างๆในยุโรปในเวลาต่อมา. สมัยแห่งความศรัทธา Ages of Faith. ทัศนคติและจุดมุ่งหมายของชีวิต คือความพยายามของมนุษย์ที่จะทำให้โลกนี้เป็นวิถีไปสู่โลกหน้า. อาณาจักรโรมันล่มสลาย. บ้านเมืองปั่นป่วน ระส่ำระสาย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ยุคกลาง ค.ศ.476 – ค.ศ.1453' - humphrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
476 1453

ยุคกลางค.ศ.476 – ค.ศ.1453

ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมสมัยกลาง

เป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านต่างๆในยุโรปในเวลาต่อมา

ages of faith
สมัยแห่งความศรัทธาAges of Faith

ทัศนคติและจุดมุ่งหมายของชีวิต

คือความพยายามของมนุษย์ที่จะทำให้โลกนี้เป็นวิถีไปสู่โลกหน้า

slide3
อาณาจักรโรมันล่มสลาย

บ้านเมืองปั่นป่วน ระส่ำระสาย

ไม่แน่นอน ปรากฏโดยทั่วไป

slide4
คริสต์ศาสนา

-อาณาจักรโรมันล่มสลาย แต่คริสต์ศาสนาไม่ได้ถูกทำลาย องค์สันตปาปา ยังคงประทับที่กรุงโรม

-ชนเผ่าเยอรมัน ยอมรับนับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาจึงมีอิทธิพลทั่วยุโรป

slide5
ช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 5 - 10

ปรากฏความเจริญ

-อารยธรรมไบแซนไทน์(กรุงคอนสแตนติโนเปิล)

-อารยธรรมของ Germanic Trives (ยุโรป)

-อารยธรรมอิสลาม (ตะวันออกกลาง)

slide6
อารยธรรมยุโรปในยุคกลางอารยธรรมยุโรปในยุคกลาง

เป็นการผสมผสานระหว่าง

-อารยธรรมคลาสสิค

-วัฒนธรรมชนเผ่าเยอรมัน

-วัฒนธรรมคริสต์ศาสนา

-ระบบฟิวดัล

germanic tribes
Germanic Tribes

อนารยชนเผ่าเยอรมัน มีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณทะเลแคสเปียน เร่ร่อนล่าสัตว์เข้ามาถึงอาณาจักรโรมัน มีหลายเผ่า เช่น Frank

Alemanni Saxan Goth

dark ages
ยุคมืดDark Ages

ศาสนาคริสต์ มีบทบาทต่อวิถีชีวิต ท่ามกลางความระส่ำระสายของสังคม ศาสนาสามารถตอบสนองความปรารถนาทางจิตใจของคน สอนถึงความรักที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์ การส่งพระบุตรลงมารับบาปของมนุษย์ รวททั้งความหวังที่จะอยู่กับพระเจ้าในโลกหน้า

slide9
คริสต์จักร

1.เป็นผู้ชี้ชะตาและอนาคตของมนุษย์ตั้งแต่เกิด-ตาย

2.สร้างความหมายในชีวิตให้มนุษย์

3.สร้างความอบอุ่นและความหวังให้แก่มนุษย์ผู้ปราศจากที่พึ่ง

4.ชีวิตมนุษย์ เป็นการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหน้า

“วันพิพากษา”

holy roman empire
อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์Holy Roman Empire

การสถาปนากษัตริย์ชาร์ลมาญ ของพวก แฟรงค์ เป็นจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แสดงถึงอิทธิพลทางศาสนาอย่างมาก

slide11
การเสื่อมอำนาจของกษัตริย์การเสื่อมอำนาจของกษัตริย์

-ต่อมายุโรปถูก มุสลิม ฮั่น ไวกิ้ง รุกราน บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวาย ทำให้อำนาจกษัตริย์ลดลง

-ขุนนางมีบทบาทขึ้นแทน ได้รับมอบอำนาจจากกษัตริย์ให้ปกครองดูแลที่ดินและประชาชนFeudalism

slide13
ระบบฟิวดัล

เกิดระบบผู้อุปการะ-ผู้รับอุปการะ ประชาชนละเลยอำนาจส่วนกลาง(กษัตริย์)และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้านาย(ขุนนาง)

slide14
ระบบฟิวดัล

การปกครอง มีลักษณะเป็นการกระจายอำนาจขุนนาง

นักรบ มีอำนาจในการปกครองที่ดินได้รับพระราชทาน

มา(รับที่ดินมาในลักษณะเช่า) และปกครองผู้คนที่อพยพ

เข้ามาอาศัย

slide15
ระบบฟิวดัล

ด้านเศรษฐกิจ

  • ศูนย์กลางเศรษฐกิจคือคฤหาสน์หรือ manorial system
  • อาชีพหลักคือการทำการเกษตรปลูกพืช

เลี้ยงสัตว์

slide16
ระบบฟิวดัล

สภาพสังคม

  • พัฒนาคนเป็นไปตามแรงศรัทธา และทิศทางของคริสต์ศาสนา
  • ศูนย์รวมอยู่ที่วัด พระมีอำนาจและร่ำรวยจากการขายใบไถ่บาป
1095 1291
สงครามครูเสด ค.ศ.1095-1291
  • สงครามครูเสด (Crusade War) ถือเป็น สงครามศาสนา อันยาวนานระหว่างกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ กับประเทศกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม
  • เริ่มขึ้นและจบลงในสมัยที่ชาวยุโรปเรียกกันว่ายุคกลาง อันเป็นยุคที่ศาสนาคริสต์มีบทบาทกับชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนชาติในยุโรปเกือบทุก ๆ ชาติ ที่ขณะนั้นมีอยู่ไม่ต่ำกว่า 80 เชื้อชาติ และมีรัฐเล็กรัฐน้อยอยู่ไม่ต่ำกว่า 100 รัฐ สงครามเกิดขึ้น 8 ครั้งด้วยกันในช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึง 13
  • กินเวลา 200 ปี
slide19
ปฏิบัติการณ์สงครามครั้งแรกยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรโรมันตะวันออกจึงไม่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการขาดเอกภาพในการนำทหารชาวยุโรปจากหลายอาณาจักร ทำให้ไม่สามารถโจมตีและยึดกรุงเยรูซาเล็มได้อย่างที่ต้องการ
slide20
ยุโรป ภายหลังสงครามครูเสด

ใน c12 บ้านเมืองสงบ การค้าฟื้นตัว มีเส้นทางถนนค้าขายระหว่างเมืองต่างๆ และเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียน – ทะเลบอลติคสินค้าตะวันออกเป็นที่ต้องการ ทำให้พ่อค้าร่ำรวยมาก และมีบทบาททั้งทางเศรษฐกิจ มีบทบาททางสังคม เกิดชุมชนเมือง(bougeois)และขยายอำนาจเข้าสู่วงการเมือง