Jeoloj k zamanlar
Download
1 / 25

JEOLOJ?K ZAMANLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 585 Views
 • Uploaded on

JEOLOJİK ZAMANLAR. Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan Dünya, günümüze kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Jeolojik zamanlar adı verilen bu evrelerin her birinde , değişik canlı türleri ve iklim koşulları görülmüştür.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JEOLOJ?K ZAMANLAR' - hue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Jeoloj k zamanlar

 • Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan Dünya, günümüze kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Jeolojik zamanlar adı verilen bu evrelerin her birinde , değişik canlı türleri ve iklim koşulları görülmüştür.

 • Dünya’nın yapısını inceleyen jeoloji bilimi, jeolojik zamanlar belirlenirken fosillerden ve tortul tabakaların özelliklerindenyararlanmıştır.


Lkel zaman prekambriyen
İlkel Zaman ( Prekambriyen) kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Jeolojik zamanlar adı verilen bu evrelerin her birinde , değişik canlı türleri ve iklim koşulları görülmüştür.

 • Günümüzden yaklaşık 570 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır.

 • Yeryüzünün oluşumundan Kambriyene kadar geçen dört milyar yıllık zaman dilimidir. Yeryüzü tarihinin 7/8'lik bölümü, Kambriyen öncesinde geçer.


Jeoloj k zamanlar

 • Zamanın önemli olayları : kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Jeolojik zamanlar adı verilen bu evrelerin her birinde , değişik canlı türleri ve iklim koşulları görülmüştür.

 • Sularda tek hücreli canlıların ortaya çıkışı

 • Dünyanın yüzeyinin soğuyup, katılaşması, kıtasal levhaların, atmosferin ve okyanusların oluşması.

 • İlkel zamanı karakterize eden canlılar alg ve radiolariadır.


I zaman paleozoy k 550 205 m lyon
I. ZAMAN-PALEOZOYİK (550-205 MİLYON) kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Jeolojik zamanlar adı verilen bu evrelerin her birinde , değişik canlı türleri ve iklim koşulları görülmüştür.

 • Bölümleri: Kambriyen- Ordovisiyen- Silüriyen Devoniyen – Karbonifer- Permiyen

 • Yaklaşık üç yüz milyon yıl süren Paleozoik, Fanerozoiğin ilk ve en uzun zamanıdır.

 • Bu zaman çok hücreli canlıların ortaya çıktığı, gelişip yaygınlaştığı ve ekosistemin baskın yaşam biçimi haline geldiği zaman dilimidir.

 • Paleozoik boyunca iklim genel olarak nemli ve ılımandı.


Jeoloj k zamanlar

 • İlk karasal omurgalı hayvanların bu devirde yaşadığı söylenir.

 • Balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı bu dönemde.

 • Nerdeyse bilinen tüm hayvan şubeleri Paleozoiğin başında çeşitli türlerce temsil ediliyor.

 • Paleozoiğin hemen başında "Kambriyen Patlaması" olarak bilinen olayla birlikte hayvanlar fosil kayıtlarına girer.


Erken paleozoik ya am
Erken Paleozoik yaşamı söylenir.

 • Paleozoik zamandan görüntü


Jeoloj k zamanlar

Kambriyen döneminden bir manzara

Üç loblu fosili (Trilobit)


Jeoloj k zamanlar

Çeneli balık (Coelacant)


Jeoloj k zamanlar

 • Karasal faunanın en göze çarpan üyeleri, artık uçma yeteneğini geliştirmiş olan böcekler, iki yaşamlılar ve sürüngenlerdi.

 • Paleozoiğin sonlarına doğru Pangea'nın oluşmasıyla iklim kuraklaşıp, karasallaşır.

 • Zamanın sonlarında sürüngenler oldukça çeşitlendi ve memelilerin ve dinozorların ataları olan gruplar ortaya çıktı.


Jeoloj k zamanlar


Ii zaman mezozoik 251 4 65 5
II.ZAMAN-Mezozoik(251.4-65.5) çarpmasıyla, Paleozoik canlılarının büyük çoğunluğu ortadan kalkar. "Dinozorlar çağı" olarak da anılan Mezozoik Zaman başlar.

 • Bölümleri: Trias-Jura-Kratese

 • Dinazorlar cağı

 • Bu zamanda sürüngenlerin Permiyende başlayan karasal ekosistemlerdeki baskınlığı, diğer ekosistemlere de yayılır ve artarak devam eder.

 • Permiyende oluşan dev kıta Pangea, Mezozoiğin ilk döneminin sonuna kadar varlığını sürdürür; fakat, daha sonra parçalanmaya başlar.Ayrılan kıtalar üzerinde farklı biyocoğrafik bölgeler oluşur.


Jeoloj k zamanlar

Mezozoik zamandan bir manzara çarpmasıyla, Paleozoik canlılarının büyük çoğunluğu ortadan kalkar. "Dinozorlar çağı" olarak da anılan Mezozoik Zaman başlar.


Jeoloj k zamanlar

 • Permiyen yok oluşunda neredeyse yok olma tehlikesi atlatan deniz yaşamı, sağ kalmayı başaranların uyumsal açılımıyla çeşitlenir, pek çok yeni grup ortaya çıkar. Modern deniz omurgasız yaşamı Mezozoikte kurulur.

 • Modern mercanlar, kabuklular, fitoplanktonlar,, Radiolaryalar, Belemnitler ve Ceratitesammonitler ortaya çıkar ve yaygınlaşır.

Deniz sürüngenleri


Jeoloj k zamanlar


Jeoloj k zamanlar

Dinozorlar (Plateosaurus)

Memeliler (Oligokhyphus)


Jeoloj k zamanlar

Archaeopetryx


Jeoloj k zamanlar

 • Jurada da buzullaşma olmaz. yaygınlaşan dinozorlar, Kretasenin sonunda çeşitlilikçe ve yaygınlıkça zirveye ulaşmışlarken, pek çok canlı grubuyla birlikte ortadan kalkarlar.

 • Kretase/Tersiyer yok oluşu.


Iii zaman tersiyer
III.ZAMAN-Tersiyer da buzullaşma olmaz.

 • Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır.

 • Üçüncü zamanın yaklaşık 63 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir.

 • Fosil kayıtları bize olan yakınlığı nedeniyle daha boldur. Bu nedenle hakkında en çok bilgiye sahip olduğumuz zamandır.


Jeoloj k zamanlar

 • Zamanın önemli olayları : da buzullaşma olmaz.

 • Kıtaların bugünkü görünümünü kazanmaya başlaması

 • Linyit havzalarının oluşumu

 • Bugünkü iklim bölgelerinin ve bitki topluluklarının belirmeye başlaması

 • Alp kıvrım sisteminin gelişmesi

 • Nümmilitler ve memelilerin ortaya çıkışı

 • Üçüncü zamanı karakterize eden canlılar nummilit, hipparion, elephas ve mastadondur.


Jeoloj k zamanlar

Mastodon da buzullaşma olmaz.

Senozoik zamandan bir manzara

Dev kara tembel hayvanı

Memeliler


Iv zaman kuvaterner
IV.ZAMAN - da buzullaşma olmaz. Kuvaterner

 • Bölümleri: Pleistosen-Holosen

 • Günümüzden 2 milyon yıl önce başladığı ve hala sürdüğü varsayılan jeolojik zamandır.

 • Zamanın önemli olayları :

 • İklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması

 • İnsanın ortaya çıkışı

 • Dördüncü zamanı karakterize eden canlılar mamut ve insandır.


Jeoloj k zamanlar

Mamu da buzullaşma olmaz. t

insan

Kuaterner dünyası (Günümüz dünyası))


Jeoloj k zamanlar

 • Pleistosen yaşamı günümüze aşırı derecede benziyordu. Bugün yaşayan pek çok kozalaklı, çiçekli bitki, böcek, yumuşakça, kuş ve memeli cinsi -hatta türü- Pleistosende de yaşıyordu.

 • Ayrıca bir çok büyük hayvan da Pleistosen faunasının üyesiydi (kılıç dişli kaplanlar, mamutlar, kürklü gergedanlar, uzun boynuzlu bizonlar, Mastodonlar…).

 • Pleistosen sonunda gerçekleşen yok oluşta, bu devlerin hepsi ortadan kalkar.

 • Dönemin sonunda buzul çağı sona erer, iklim yumuşar, denizler yükselir.