gijs oskam vng gemeentefinanci n dag van de wethouder hilversum 24 november 2010
Download
Skip this Video
Download Presentation
Financiële vooruitzichten van gemeenten Waar staan we?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Financiële vooruitzichten van gemeenten Waar staan we? - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Gijs Oskam VNG/Gemeentefinanciën Dag van de wethouder, Hilversum 24 november 2010. Financiële vooruitzichten van gemeenten Waar staan we?. Bespreekpunten. Decentralisatie van taken naar gemeenten Vooruitzichten specifieke uitkeringen Ontwikkeling gemeentefonds Enkele slotopmerkingen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Financiële vooruitzichten van gemeenten Waar staan we?' - howie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bespreekpunten
Bespreekpunten
 • Decentralisatie van taken naar gemeenten
 • Vooruitzichten specifieke uitkeringen
 • Ontwikkeling gemeentefonds
 • Enkele slotopmerkingen
inkomstenbronnen gemeenten 20101
Inkomstenbronnen gemeenten 2010
 • Gemeentefonds totaal € 18,4 mrd
 • Specifieke uitkeringen € 11,9 mrd
 • Eigen inkomsten: € 17,8 mrd
 • Belastingen en heffingen € 7,6 mrd
 • Overige eigen inkomsten € 10,2 mrd
 • Totaal inkomsten 2010 € 48,1 mrd
decentralisatie van taken 1 regeerakkoord oktober 2010
Decentralisatie van taken (1) Regeerakkoord, oktober 2010
 • Twee grote operaties in de pijplijn:
  • Jeugdzorg
  • Dagbesteding en begeleiding AWBZ
 • Grote bedragen naar gemeentefonds
 • Geraamde efficiencykortingen ruim € 400 miljoen
 • Veronderstelling: gemeenten voldoende gecompenseerd
specifieke uitkeringen 1
Specifieke uitkeringen (1)
 • Ingesteld bij wet, in 2010 € 12 miljard
 • Rijk bepaalt omvang én besteding
 • Grootste specifieke uitkeringen :
 • Bijstand (Inkomensdeel) € 4 miljard
 • Sociale werkvoorziening € 2 miljard
 • Participatiebudget € 2 miljard
 • Drie grootste uitkeringen 70% van het totaal
specifieke uitkeringen 2
Specifieke uitkeringen (2)
 • Laatste decennia drastische vermindering aantal specifieke uitkeringen
 • In 1985 nog ruim 400 specifieke uitkeringen, in 2010 aantal afgenomen tot ca. 90
 • Streven: verdere vermindering aantal specifieke uitkeringen tot maximaal 25 plus 12 grote gebundelde uitkeringen
gemeentefonds
Gemeentefonds
 • Bestaat uit algemene uitkering (AU) en decentralisatie/integratieuitkeringen (DU/IU)
 • Geldstroom van het Rijk aan gemeenten
 • Beheerders ministers van Financiën en BZK
 • Besteding niet gekoppeld aan bepaald doel, dus vrij besteedbaar
 • Informatievoorziening via gemeentefonds-circulaires van BZK (mei, september)
omvang algemene uitkering
Omvang algemene uitkering
 • In 2010 omvang algemene uitkering € 15,8 mrd
 • Groei AU direct gekoppeld aan groei rijksuitgaven: ‘samen de trap op en samen de trap af’ (normering)
 • Normeringssystematiek sinds 1995 onderdeel van bestuursafspraken Rijk en gemeenten; elke vier jaar evaluatie
 • In verband met economische crisis is de groei voor 2009-2011 bevroren op stand Miljoenennota 2008
werkgroep kalden april 2 010
Werkgroep KaldenApril 2010
 • Komt met meerdere ideeën voor bezuinigingen op het gemeentefonds
 • Meest opvallend voorstel is korting van 1,7 miljard, volgens de laatste kostenmethode
 • Ook voorstel bestuurlijke herinrichting Nederland, met 30 gemeenten of 100 tot 150 gemeenten
laagste kostenmethode april 2010
Laagste kostenmethodeapril 2010
 • Totale uitgaven van de ‘goedkoopste helft’ van de gemeenten gelden als maat
 • De overige gemeenten gelijkgeschakeld, het te besparen bedrag is dan € 1,7 miljard
 • Wel rekening gehouden met structuurverschillen
 • Verdere verfijning levert hogere bedragen
  • Splitsing in uitgaven
  • Aantal gemeenten als maat
 • Voorbeelden kostenverschillen: monumentenbeleid en strandvonderij
groei gemeentefonds nominaal cumulatief in miljoenen euro s verschillende scenario s
Groei gemeentefonds (nominaal, cumulatief in miljoenen euro’s)Verschillende scenario’s
enkele slotopmerkingen 1
Enkele slotopmerkingen (1)

‘Varia’ uit Regeerakkoord

 • Taakdifferentiatie op gemeentelijke niveau mogelijk
 • Minder bestuurders, ook in raad en college
 • Gemeentelijke herindeling van onderaf
 • Afschaffen van deelgemeenten en –raden
 • Verder met sanering specifieke uitkeringen
 • Overheid betaalt factuur binnen 30 dagen (boete!)
 • Bestuur zo dicht mogelijk bij de burger
 • … en meer
enkele slotopmerkingen oktober 2010
Enkele slotopmerkingen oktober 2010
 • Decentralisatie jeugdzorg en AWBZ-taken, op voorhand geen tekorten inboeken
 • Omvangrijke kortingen op specifieke uitkeringen, in beginsel door te geven aan de sectoren
 • Accres gemeentefonds ‘valt niet tegen’
 • Beeld is gecompliceerd en niet rooskleurig, maar wellicht minder somber dan door veel gemeenten verwacht
 • Nieuw Bestuursakkoord Rijk-gemeenten?
ad