m odzie owa przedsi biorczo n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Młodzieżowa przedsiębiorczość

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Młodzieżowa przedsiębiorczość - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Młodzieżowa przedsiębiorczość. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Młodzieżowa przedsiębiorczość' - howell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m odzie owe miniprzedsi biorstwo
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktycejest innowacyjnym produktem wypracowanym przy współudziale uczestników projektu „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

m odzie owe miniprzedsi biorstwo to
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to:
 • nowy, ciekawy program przetestowany przez 160 nauczycieli i ponad 3500 uczniów w ramach projektu realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • realizacja programu bez konieczności zakupu podręcznika,
 • wszystkie materiały dla ucznia i nauczyciela dostępne bezpłatnie na platformie internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo,
 • możliwość uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „Produkcik”.
m odzie owe miniprzedsi biorstwo program nauczania
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – program nauczania

Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwojest zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Może być wykorzystany do realizacji:

 • przedmiotu ekonomia w praktyce,
 • zajęć pozalekcyjnych, skierowanych do uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
m odzie owe miniprzedsi biorstwo cel programu
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – cel programu

Celem programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwojest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz rozwijanie ich inicjatywności i przedsiębiorczości.

m odzie owe miniprzedsi biorstwo realizacja programu
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – realizacja programu
 • W ramach realizacji programu uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.Istotą gry jest założenie i prowadzenie w szkole realnie działającej firmy – młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa - zorganizowanego na wzór spółki jawnej.
 • Wszyscy uczestnicy programu stają się

współwłaścicielami (wspólnikami) spółki.

 • Liczba wspólników powinna wynosić 6 – 15 osób.
 • W szkole może działać kilka miniprzedsiębiorstw.
m odzie owe miniprzedsi biorstwo realizacja programu1
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – realizacja programu

Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa gromadzą potrzebny kapitał, sporządzają biznesplan, prowadzą badania marketingowe, wybierają produkt (lub usługę), a następnie organizują produkcję oraz sprzedaż. Prowadzą dokumentację finansową na wzór dokumentacji małych przedsiębiorstw (Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja VAT-owska).

Szczegółowe zasady działalności określa

regulamin młodzieżowego

miniprzedsiębiorstwa.

m odzie owe miniprzedsi biorstwo platforma internetowa
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – platforma internetowa

Uczestnicy programu nie muszą kupować podręcznika !

Wszystkie materiały dla zarejestrowanych nauczycieli oraz uczniów są udostępnione nieodpłatnie na platformie internetowej Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe

miniprzedsiębiorstwo.

www.praktycznaekonomia.edu.pl

m odzie owe miniprzedsi biorstwo zasoby platformy internetowej
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – zasoby platformy internetowej

zakładki ogólnodostępne

m odzie owe miniprzedsi biorstwo zasoby platformy internetowej1
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – zasoby platformy internetowej

zakładka Nauczyciel dostępna po zalogowaniu

m odzie owe miniprzedsi biorstwo zasoby platformy internetowej2
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – zasoby platformy internetowej

zakładka Miniprzedsiębiorstwo dostępna po zalogowaniu

m odzie owe miniprzedsi biorstwo materia y dla nauczyciela
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dla nauczyciela:

- program nauczania

- zadania edukacyjne

- filmy

- prezentacje

- - Vademecum dla ucznia

m odzie owe miniprzedsi biorstwo materia y dla ucznia
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dla ucznia:

- Vademecum dla ucznia

- program „Finanse”

- generator biznesplanu

- psychozabawa: Przedsiębiorca czy pracownik?

m odzie owe miniprzedsi biorstwo materia y dydaktyczne
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dydaktyczne

Zadania edukacyjne:

 • Ćwiczenia – gotowe scenariusze, które mają wspólną strukturę – zawierają przewidywany czas realizacji, cele, metody i formy pracy, a także przewidywane osiągnięcia ucznia oraz sposób weryfikacji tych osiągnięć.
 • Studia przypadku, które doskonalą

umiejętność analizowania i wyciągania

wniosków, prognozowania osiągnięć

oraz samodzielnego dochodzenia

do wiedzy.

m odzie owe miniprzedsi biorstwo materia y dydaktyczne2
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dydaktyczne

Vademecum dla ucznia to poradnik, który przedstawia istotę gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, a także szczegółową instrukcję prowadzenia i dokumentowania działalności młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.

Szczególnie przydatne dla nauczycieli

będą gotowe wzory dokumentowania

działalności finansowej

w rozdziale Przykład.

m odzie owe miniprzedsi biorstwo materia y dydaktyczne3
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dydaktyczne

Filmy dydaktyczne:

 • „Marketing mix”
 • „Skuteczna sprzedaż”
 • „Kalkulacja ceny”
 • „Trudna sztuka prezentacji”
 • „Etyka w biznesie”
m odzie owe miniprzedsi biorstwo materia y dydaktyczne4
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dydaktyczne

Prezentacje multimedialne:

 • „Badanie rynku”
 • „Segmentacja rynku”
 • „Budowa biznesplanu”
 • „Analiza metodą SMART”
 • „Analiza SWOT”
 • „Dokumentacja finansowa”
 • „Public Relations”
 • „Skuteczna promocja”
 • „Jak prezentować”
m odzie owe miniprzedsi biorstwo materia y dydaktyczne5
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – materiały dydaktyczne

Nauczyciel sam decyduje o wyborze określonych materiałów dydaktycznych, kierując się realizacją treści nauczania i osiągnięciem planowanych celów edukacyjnych.

Zadania edukacyjne i Vademecum dla ucznia zamieszczone na platformie są do pobrania jako pliki pdf.

m odzie owe miniprzedsi biorstwo dlaczego warto wzi udzia w programie
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – dlaczego warto wziąć udział w programie?

Uczeń:

 • przeżyje atrakcyjną przygodę edukacyjną,
 • rozwinie umiejętności niezbędne

na studiach i w dorosłym życiu, takie jak:

praca w zespole, organizacja pracy,

 • zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu

małej firmy,

 • oceni w praktyce szanse i zagrożenia

wynikające z prowadzenia działalności

gospodarczej.

m odzie owe miniprzedsi biorstwo dlaczego warto wzi udzia w programie1
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – dlaczego warto wziąć udział w programie?

Nauczyciel:

 • otrzyma nowoczesne, innowacyjne narzędzia

do pracy z uczniami w ramach przedmiotu

ekonomia w praktyce,

 • zaproponuje uczniom atrakcyjną formę

pracy - naukę przez działanie,

 • stworzy uczniom okazję do współpracy,

współzawodnictwa i oceny własnych

umiejętności.

m odzie owe miniprzedsi biorstwo dlaczego warto wzi udzia w programie2
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – dlaczego warto wziąć udział w programie?

Szkoła:

 • zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą rozwój kluczowych kompetencji u uczniów,
 • będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży w najbardziej efektywny sposób, zgodny z zaleceniami KE,
 • zweryfikuje skuteczność edukacji

ekonomicznej poprzez współpracę

ze środowiskiem biznesu,

 • wzmocni swój wizerunek dobrej

i nowoczesnej szkoły, zaangażowanej

społecznie i promującej uczniów.

m odzie owe miniprzedsi biorstwo jak przyst pi do programu
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – jak przystąpić do programu?

http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl/nauczyciel

slide25

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.junior.org.pl