wprowadzenie bazy ks bloz z najnowszymi zmianami obowi zuj cymi od 16 listopada 2011 roku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie bazy KS-BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 16 listopada 2011 roku. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie bazy KS-BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 16 listopada 2011 roku.

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Wprowadzenie bazy KS-BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 16 listopada 2011 roku. - PowerPoint PPT Presentation

hova
152 Views
Download Presentation

Wprowadzenie bazy KS-BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 16 listopada 2011 roku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wprowadzenie bazy KS-BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 16 listopada 2011 roku.

 2. Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 3. Aktualizacja bazy KS-BLOZ. Apteka posiadająca połączenie z Internetem: DALEJ WSTECZ Apteka nie posiadająca połączenia z Internetem: Aktualizacja KS-BLOZ

 4. Apteka posiadająca połączenie z Internetem. Uruchamiamy funkcję „Pełny KS-BLOZ” Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że dostępna baza BLOZ zawiera najnowsze zmiany. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 5. Odpowiadamy twierdząco. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 6. Apteka nie posiadająca dostępu do Internetu, baza BLOZ dostarczona na nośniku danych. POMIŃ Plik z bazą BLOZ najlepiej przekopiować do katalogu TRANSFER (domyślnie C:\KS\APW\TRANSFER). Uruchamiamy funkcję „Aktualizacja bazy BLOZ” w menu „Narzędzia”. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 7. Jeśli przekopiowaliśmy plik z bazą BLOZ do folderu TRANSFER, w wyświetlonym oknie wybieramy „TAK”. W przeciwnym wypadku wybieramy „NIE” oraz wskazujemy lokalizację pliku z bazą BLOZ. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 8. Przed rozpoczęciem poprawy listy leków i przeceny towarów należy wyczyścić rezerwacjei kolejki oraz bufor faktur zakupów. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 9. Uruchamiamy moduł APW14-Magazyn Na komputerze administracyjnym. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 10. Uruchamiamy funkcję „Poprawa leków i zakupów” (tzw. „pajączek”). DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 11. Jeżeli uruchomimy funkcję „Poprawa leków i zakupów” na dzień przed planowanym terminem wejścia zmian w życie, program wyświetli komunikat z informacją na temat bazy BLOZ buforowej. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 12. Upewniamy się, że pobrana baza BLOZ zawiera najnowsze zmiany. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 13. Uruchamiamy funkcję [F5]„Tworzenie bufora z aktualizacją”. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 14. Sposób aktualizacji cen urzędowych podczas przeceny należy wcześniej określić za pomocą ustawienia w module APW41-Admin  Opcje modułów  AP14-Magazyn  opcja nr 14. Do wyboru mamy następujące sposoby aktualizacji: Program zaktualizuje wszystkie ceny. Program zaktualizuje tylko te ceny detaliczne, które byłyby wyższe od nowych cen urzędowych. Program zaktualizuje ceny tak jak w sposobie 2 oraz zaktualizuje ceny tych towarów, których nowa cena urzędowa jest inna niż stara na karcie leku (do bufora trafią tylko te karty zakupu, dla których zmieniła się cena urzędowa). Program zaktualizuje ceny tak jak w sposobie 2 oraz zaktualizuje ceny tych towarów, dla których zmieniła się cena urzędowa, a ceny detaliczne na kartach zakupów są równe starej cenie urzędowej (do bufora trafią tylko te karty zakupu, których cena nie była obniżana przez użytkownika). Zaznaczamy punkty jak na rysunku i zatwierdzamy przyciskiem [F2] „Zatwierdź”. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 15. Czekamy na utworzenie buforów (może to potrwać nawet kilkanaście minut). DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 16. Po utworzeniu bufora leków i bufora przeceny należy odpowiednio przyciskami [F4] oraz [F3] dokładnie sprawdzić poprawność dokonanych zmian. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 17. Po zakończeniu sprzedaży 15 listopada 2011 roku i przed rozpoczęciem sprzedaży 16 listopada 2011 roku zatwierdzamy zmiany przyciskiem [F9] „Korekta łączna”. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 18. Jeżeli użytkownik spróbuje zatwierdzić zmiany wcześniej niż planowa data wejście w życie zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Jeżeli nie będzie już prowadzona sprzedaż do daty obowiązywania zmian, wybieramy „Tak”. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 19. Po zatwierdzeniu zmian nastąpi usunięcie Bloza buforowego. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 20. Aby wydrukować protokół zmian cen detalicznych wybieramy „Tak”. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ

 21. Jeżeli aktualizacja przebiegnie poprawnie w polach „BAZA LEKÓW” oraz „BAZA ZAKUPÓW” będzie wyświetlona aktualna data, natomiast pola „BUFOR LEKÓW” oraz „BUFOR PRZECENY” zostaną „opróżnione”. DALEJ WSTECZ Aktualizacja KS-BLOZ