musiksociologi og kulturstudier
Download
Skip this Video
Download Presentation
Musiksociologi- og kulturstudier

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Musiksociologi- og kulturstudier - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Musiksociologi- og kulturstudier. 05.03.14 Opsummering af centrale emner i populærmusikstudier Vejledning. Diskussion. Middleton: “Locating the People. Music and the Popular”, Clayton, Herbert & Middleton (ed.):  The Cultural Study of Music, ( Routledge , New York, 2012), s . 275-87.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Musiksociologi- og kulturstudier' - hova


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
musiksociologi og kulturstudier

Musiksociologi- og kulturstudier

05.03.14

Opsummering af centrale emner i populærmusikstudier

Vejledning

diskussion
Diskussion

Middleton: “Locating the People. Music and the Popular”, Clayton, Herbert & Middleton (ed.): The Cultural Study of Music, (Routledge, New York, 2012), s. 275-87

moore 2002
Moore (2002)

Autenticitet:

 • Et spørgsmål om fortolkning, der skabes og forhandles inden for en kulturel og historisk position.
 • En konstruktion, der skabes, når man lytter til musik.

Et spørgsmål om hvem, ikke hvad.

Teori om former for autenticitet:

Førstepersonsautenticitet.

Andenpersonsautenticitet.

Tredjepersonsautenticitet.

Sådan bruger du Moores begreber:

Spørg ikke hvad, men hvem der tilskrives autenticitet? Er det kunstneren, en ”anden”, eller publikum?

Autenticitet ligger ikke immanent i musikken, men i de værdier publikum tillægger den.

rock og autenticitet keightley 2001
Rock og autenticitet, (Keightley 2001)

”Authenticitycanbethought of as the compassthat orients rock culture in its navigation of the mainstream.” (s. 131)

AutentiskUautentisk

Ægte følelser Uoprigtig

Ukorrumperet Kommerciel

Originalitet Kopi

Kunst Pop/mainstream

Seriøs (episk, tragisk) Useriøs (komisk, overfladisk)

God=”sand” God=høje salgstal

Individ/subkultur Massekultur

Stærk autor Masseproduktion

”Unplugged” Afhængig af teknologi

Etc. Etc.

autenticitet og performativitet
Autenticitet og performativitet

Auslander: Liveness.

 • Implosion i en medialiseret verden.
 • ”Anxiety of liveness”

Kroppen.

tekstgennemgang ved n nne
Tekstgennemgang ved Nønne

Middleton: “Pop, rock and interpretation”, Frith et al. (red.): The Cambridge Companion to Pop and Rock, (Cambridge University, Cambridge, 2001), s. 213-25

subkulturer
Subkulturer

Sammenhæng mellem klasse, kultur og subkultur:

Hebdige (1979): Subkulturer er et resultat af sociale omstændigheder/oplevelser. Subkulturer er ofte i opposition til dominerende kultur.

Men subkulturen optages ofte i den dominerende kultur (undergrund -> mainstream) vha. masseproduktion af subkulturel stil (mode, musik etc.) og ideologisk inkorporering (modkulturens værdier optages/omformuleres af dominerende kultur.

NB. Denne udviklingsmodel er ikke altid lige rigtig, men det er værd at bemærke, at den findes ikke desto mindre ofte findes hos de unge i subkulturen selv. (Longhurst 2007, s. 215)

subkultur som begreb
Subkultur som begreb

Clarke et al. (1976), s. 35ff:

Subkulturer:

 • Erobrerplads
  • Kulturelt rum
  • Tid(srum)
  • Fysisk rum
 • “Rhythms of interchange” (relationermellemmedlemmer).
 • Omdrejningspunkter
  • Socialeregler
  • Skabergruppeidentitet
 • Stil
  • Antagerogomformerprodukter/objekter.
 • Fremstidssyn/ideal
 • Forsøgpå en løsningpå den oplevedekonflikt (NB. Kan forhandles, men ikkeløsesgennemsubkultureren. Løsningerneerforestillede.)
 • Forskellighed (til en vis grad). Isærift. alder.
kritik af birmingham skolens syn p ungdomssubkulturer
Kritik af Birmingham-skolens syn på ungdomssubkulturer

Bennett: Hvis subkultur-teori er blevet kritiseret så meget, hvorfor fortsætter vi så med at bruge begrebet ”subkultur”, når vi skal beskrive sammenhængen mellem ungdom, musik og stil?

Læs mere hos Bennett (1999)

Clarke (1990) som opsummeret i Longhurst (2007), s. 222; og Bennett (1999), s. 601-03:

 • Upræcis ift. strukturel placering af subkulturer og problemløsningers natur i subkulturer.
 • Subkulturer viser affinitet med oprindelseskulturer (”parentculture”) gennem forbrug, kunne det omvendte (at de konstruerer en modkulturel identitet) ikke være tilfældet?
 • Næsten ingen forklaring på subkulturelle stilarters oprindelse.
 • ”Rigid analyse”/essentialisme, ingen hensyn til variationer i hver enkelt subkultur.
 • Kun lidt opmærksomhed på hvordan individer bevæger sig ind og ud af subkulturer; og individets handlinger anses for determinerede af klasse og (sub)kultur.
 • Der er en tendens til at bevæge sig ”baglæns”, fra subkultur til klasse. Det fører til at den enkelte subkulturer ”fastfryses”.
 • Der er en dikotomi mellem subkulturer og andre unge mennesker.
 • Manglende fokus på piger og kvinders roller i subkulturer og evt. egne subkulturer.
 • Mange mainstreamkulturer kan anses for at være subkulturer (f.eks. heavy).
 • Medierne er aktivt medskabende ift. subkulturer. (Jf. Thorton).
 • ”Subkultur” er blevet et alt for bredt og dermed udefinerbart begreb.

Derfor: Mere hensyn til a) subkulturers dynamik, b) sammenligning med ungdomskultur som helhed, og c) et mere nuanceret syn på hvordan stiltræk konstitueres/konstrueres.

subkulturel kapital
Subkulturel kapital

Thornton (1995):

 • Inspireret af Bourdieu
 • Autenticitet og hipness
 • Mediernes rolle i skabelsen af subkulturel identitet.
tekstgennemgang ved stefan
Tekstgennemgang ved Stefan

Weinstein: “Art versus Commerce: Deconstructing a (Useful) Romantic Illusion”, Kelly & McDonnell (red.): Stars Don’t Stand Still in the Sky: Music and Myth, (Routledge, London, 1999), s. 56-69