Download
de koude oorlog n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Koude Oorlog PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Koude Oorlog

De Koude Oorlog

180 Views Download Presentation
Download Presentation

De Koude Oorlog

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De Koude Oorlog Koreaoorlog Cubacrisis Berlijnse Muur

 2. Programma van vandaag • Uitleg onderwerpen Koreaoorlog, Berlijnse Muur, Cubacrisis • Uitleg opdracht tijdbalk • Maken groepjes (max. 5 pers) • Aan de slag met tijdbalk

 3. De Koreaoorlog • Einde van WO II:- Noord-Korea wordt bevrijd door de Russen - Zuid-Korea wordt bevrijd door de Amerikanen Noord: communistischZuid: democratisch 1949: legers VS en SU trekken weg

 4. De Koreaoorlog ●1950: Noord-Korea valt Zuid aan. ● De VN stuurt leger om Zuid te helpen. ● Het leger van Noord-Korea wordt naar de grens met China verdreven. ● China helpt Noord en weet Zuid terug te drijven tot de oorspronkelijke grens. ● 1953: wapenstilstand

 5. De Berlijnse Muur • Na de dood van Stalin (1953) →Chroesjtsjovaan de macht. • 1960: wordt Kennedy president vanAmerika • 1961: bouw van de muur→ Chroesjtsjovwil dat de geallieerden uit Berlijn vertrekken maar dat gebeurt niet. • Vanaf 1945 zijn er 3 miljoen Duitsers naar het westen gevlucht. De muur moest een einde maken aan het “leegbloeden van de DDR”.

 6. De Berlijnse Muur • Op 9 nov. 1989 viel de muur, door een foute interpretatie van het nieuwe reisbeleid voor DDR-burgers. GünterSchabowski, een van de hoogste partijleiders in de DDR, hield aan het begin van de avond een bijzondere persconferentie. Het was een unieke gebeurtenis, omdat hij bereid was zonder voorwaarden vooraf vragen van journalisten te beantwoorden. In enigszins gebroken Duits stelde een Italiaanse journalist een vraag over een nieuwe reisregeling voor DDR-burgers, waar veel kritiek op was gekomen. Schabowski gaf een ingewikkeld antwoord waarin hij het beleid van de partij verdedigde. Maar toen zei hij plotseling: "Maar vandaag is, voor zover ik weet een beslissing genomen... We hebben besloten dat iedere DDR-burger de grens over mag." Onmiddellijk volgde de vraag wanneer deze regel in werking zou treden. Schabowski bladerde in zijn papieren, keek op, en zei toen: "Dat geldt - voor zover ik weet - ... vanaf nu.". Het was 18:57 uur. (Het beleid gold echter alleen voor DDR-burgers die het oosten voorgoed wilden verlaten, niet voor alle burgers)

 7. De Cubacrisis • 1959: Fidel Castro aan de macht Door hervorming ruzie met de VS • Hoogopgeleiden vluchten uitCuba naar de VS→ parallel met Berlijn

 8. De Cubacrisis • Amerika voelt zich bedreigd: communistisch land in de achtertuin↓ • Boycot Cuba (suiker)1961 invasie VS: mislukt Cuba zoekt steun bij de Sovjet Unie→ Chroesjtsjov: Amerika kernwapensin Turkije, wij kernwapens op Cuba.

 9. De Cubacrisis • Pr. Kennedy hoort van lanceringsbanen (spionagefoto’s) • Wat kon hij doen? • Cuba invallen → al eerder misluktaanval op SU → zelf aangevallen wordenniets doen → zwak • Wat doet hij? → blokkerenschepen van SU met de kernraketten → 1962: CRISIS Op het laatste moment wordteen akkoord bereikt:SU: geen raketten op CubaVS: geen raketten in Turkije

 10. Opdracht Tijdbalk • Maak groepjes van max. 5 personen • Maar een duidelijke taakverdeling - verdeel de periodes onder elkaar (wie zoekt wat op)- wie zoekt beeldmateriaal, wie tekent de tijdbalk etc. Noteer de taakverdeling! Wanneer je nog geen informatie over onderwerpen mee hebt genomen, richt je je op het tekstboek en probeer je alvast jaartallen, gebeurtenissen, begrippen en personen op te zoeken en te noteren.

 11. Voorbeeld tijdbalk