Scholenproject 2012-2016 - PowerPoint PPT Presentation

honora
scholenproject 2012 2016 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Scholenproject 2012-2016 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Scholenproject 2012-2016

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Scholenproject 2012-2016
94 Views
Download Presentation

Scholenproject 2012-2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Scholenproject 2012-2016 ISM

 2. Doel is: om het aantal rugbyspelers in Vlaanderen te verhogen via de lagere scholen om zo de leerlingen + leerkrachten de waarden en principes van het rugbyspel op een leuke en speelse manier aan te leren. Via het “Get to rugby programma” = een initiatief van de IRB dat gesteund wordt door de FBRB-VRB-LBFR

 3. Neven doelstellingen • Band tussen de scholen in de buurt van de clubs verbeteren– Schoolcoördinator • Clubs bijstaan in hun scholenwerking (provinciale DO) • Start + verbetering scholencompetitie • Uniform scholenproject voeren • Bekendheid van de sport in België/plaatselijke regio vergroten

 4. VERSCHILLENDE STADIA

 5. Strategie

 6. Plannen • De clubs per provincie gaan targetten die (zie volgende dia) al een rugbyschool hebben! • Kijken hoeveel jeugdspelers < 13j de club al heeft (status 10/05/2012) • Kijken hoeveel trainers de club al heeft • Kijken of er al “rugby minded” personeel in de school aanwezig is.

 7. Hoe instappen? Een club kan instappen indien ze voldoet aan bepaalde criteria: • Hebben van een schoolcoördinator • Hebben van voldoende trainers (of trainers willen opleiden) • Financiële inbreng doen voor de provinciale DO (deels via jeugdsportproject BLOSO)

 8. KPI’s • Elke deelnemende club moet minimum 40 jeugdspelers hebben onder 13 jaar (eind 2016) • 4 provinciale DO’s (19u – half-tijds) hebben in elke provincie(s) of meer per provincie • Minimum 4 scholen per club bereiken • Minimum 4 clubs per provinciale DO bereiken

 9. Investering • Inspringen op het IRB programma “Getinto rugby” • Middelen genereren via de facultatieve jeugdsport BLOSO • Samenwerken met VLABUS voor de provinciale DO’s in elke provincie(s) • Samenwerken met SVS voor de schoolcontacten en hun kalender • Eigen middelen generen vanuit de clubs - VRB

 10. Cijfers – begroting opmaken

 11. HRM – Personeel • Provinciale DO’s per provincie(s) aanstellen via: • Samenwerking met clubs - VRB • Samenwerking met VLABUS • Link tussen contactpersonen: • Leerkrachten LO opleiden : • Via nascholingen met SVS • Via nascholingen met BVLO

 12. TRY - PLAY - STAY TOOLKIT De toolkit zalbestaanuitmateriaaldat door Gilbert zalgeleverdworden. • Materiaalvoor de leerkracht (CD + rugby info) • 6 ballen:- 3x maat 3, 3x maat 4 • 2 fluitjes, 1 ball pomp • 40 kegels • 12 partijvestjes • 12 tags • 12 tag gordels • Poster en mat

 13. Online • Spelers en leerkrachten ondersteunen via: • www.irbgetintorugby.com • Rugby Ready • Beginners gids • Eigen website/cursussen VRB • T-shirt leerkrachten?

 14. www.irbgetintorugby.com

 15. Promotie • Via SVS en hun contacten met de scholen • Via de clubs • Via contacten met leerkrachten LO en studenten LO • Via BVLO • Via website – facebook – twitter • Via onze goede contacten met de media (nieuwsblad.be)

 16. Opvolging – evaluatie • Aantal nieuwe leden kunnen meten door het inschrijvingsformulier van de VRB + dit kunnen aanduiden in de database! • RDO’s peilen naar hun ervaringen, tussentijdse evaluaties • Clubs bevragen