Download
modely uhlovod k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modely uhlovodíků PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modely uhlovodíků

Modely uhlovodíků

311 Views Download Presentation
Download Presentation

Modely uhlovodíků

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Modely uhlovodíků Využití izomerie v modelování VY_32_INOVACE_8C10 Mgr. P. Šimek

 2. ChemSketch • Úkol: prohlédněte si vzorce izomerů uhlovodíků a naučte se je zařazovat. Modely vzorců vytvořte ze stavebnice „Molekulové modely“ a také je zkuste vytvořit pomocí freeware ChemSketch.

 3. Odkaz na stažení ChemSketch

 4. Methan – vazby v úhlu 110°ukázka čtyřvaznosti uhlíku

 5. Ethan (C2H6)- délka vazby mezi atomy uhlíku 0,154 nm

 6. Ethan – zákrytová verze

 7. Ethan – nezákrytová verze

 8. Ethen – ethylen - dvojná vazba, délka dvojné vazby 0,134 nm, dvojná vazba je na vazby vodíku kolmá.

 9. Ethyn– acetylén – 3 vazby jsou na sebe vzájemně kolmé. 1 vazba sigma a 2 vazby pí. Úhel v molekule je 180°.

 10. Cyklohexan (C6H12) – nasycený cyklický uhlovodík

 11. Cyklohexan (C6H12) – židličkovákonformace

 12. Cyklohexan (C6H12) – vaničková konformace

 13. Cyklopentan (C5H10)

 14. Cikcak řetězec hexanu

 15. Izohexan(C6H14)-větvený izomer hexanu

 16. Butan (C4H10)

 17. Izobutan(C4H10)-methylpropan,větvený izomer butanu

 18. PROPEN - Prop -1-en (C4H8)

 19. But-2-en (C4H8) - izomer cis (syn)

 20. But-2en (C4H8) – izomer trans (anti)

 21. Izopren ( 2 – methylbuta – 1,3 – dien )

 22. Benzen (C6H6) – modelovaný jako cyklohexa-1,3,5-trien

 23. Cyklohexen

 24. Propyn (C3H4)

 25. Butyn (C4H6)

 26. Přeji mnoho zdaru !