EUROFIT - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EUROFIT PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 46
EUROFIT
375 Views
Download Presentation
homer
Download Presentation

EUROFIT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 2. EUROFIT Europejski Test Sprawności Fizycznej dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 3. EUROFIT (lista prób) postawa równoważna stukanie w krążki skłon tułowia w siadzie skok w dal z miejsca zaciśnięcie ręki siady z leżenia zwis na drążku bieg 10 x 5 m bieg wytrzymałościowy dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 4. 1. Postawa równoważna • Sprzęt i pomoce • Metalowa lub drewniana, stabilna belka o szerokości 3 cm i długości >40 cm • Stoper • Ćwiczący w obuwiu o niskiej cholewce dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 5. 1. Postawa równoważna • Sposób wykonywania Ćwiczący staje jedną stopą na belce. Przeciw-ległą ręką chwyta kostkę lub podbicie wolnej stopy. W zajęciu pozycji pomaga mu nauczy-ciel. W chwili uzyskania stabilnej postawy ćwiczący rozpoczyna samodzielne stanie. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 6. 1. Postawa równoważna • Sposób wykonywania Z chwilą rozpoczęcia samodzielnego stania uru-chamiany jest stoper. Gdy ćwiczący spadnie z belki lub puści trzymaną stopę lub kostkę, pomiar czasu jest zatrzymywany. Ćwiczący ponownie, zajmuje miejsce na belce… dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 7. 1. Postawa równoważna • Sposób wykonywania …korzystając z pomocy nauczyciela. W chwili gdy znów zaczyna samodzielnie stać, urucha-mianyjest stoper. Pomiar czasu jest konty-nuowanyod momentu zatrzymania go w chwili przerwania ćwiczenia. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 8. 1. Postawa równoważna • Sposób wykonywania Powtarzanie ćwiczenia a w konsekwencji zatrzymywanie i uruchamianie stopera trwa dopóki ćwiczącemu nie uda się utrzymać na belce przez w sumie jedną minutę. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 9. Powrót do listy prób 1. Postawa równoważna • Wynik Notujemy liczbę prób potrzebnych do utrzymania równowagi w staniu na belce przez pełną minutę. Jeżeli ćwiczący spadnie z belki 15 razy w ciągu pierwszych 30 sekund, próba kończy się wynikiem zerowym. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 10. Powrót do listy prób 1. Postawa równoważna • Wynik Notujemy liczbę prób potrzebnych do utrzymania równowagi w staniu na belce przez pełną minutę. Jeżeli ćwiczący spadnie z belki 15 razy w ciągu pierwszych 30 sekund, próba kończy się wynikiem zerowym. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 11. 2. Stukanie w krążki • Sprzęt i pomoce • Poziomy blat umieszczony na wysokości pasa ćwiczącego. Dwa krążki o średnicy 20 cm przymocowane do blatu tak, by ich środki były oddalone o 80 cm. Pośrodku prostokąt o wy-miarach 10 x 20 cm. • Stoper dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 12. 2. Stukanie w krążki • Sposób wykonywania Próba polega na jak najszybszym przestawianiu ręki sprawniejszej z jednego krążka na drugi, ponad ręką unieruchomioną na prostokątnej płytce pośrodku… dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 13. 2. Stukanie w krążki jeden! dwa! • Sposób wykonywania Na sygnał startu ćwiczący dokonuje 25 dotknięć każdego krążka (w sumie 50 ruchów) naj-szybciej jak potrafi. Nauczyciel głośno liczy dotknięcia krążka, od którego uczeń rozpoczął próbę. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 14. Powrót do listy prób 2. Stukanie w krążki • Wynik Mierzy się czas potrzebny do wykonania próby. Jeżeli badany nie dotknie krążka, doliczany jest dodatkowy cykl do wymaganych 25. Próbę należy wykonać dwa razy. Notuje się lepszy wynik. . dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 15. „zero” 3. Skłon tułowia w siadzie • Sprzęt i pomoce • Skrzynka o wymiarach ok. 35 cm na ok. 45 cm i wysokości ok. 32 cm. Blat skrzynki wystaje na ok. 20 cm przed ściankę, na której opiera się stopy. Na blacie wyrysowana jest skala centymetrowa tak, by 0 (zero) znajdowało się na wysokości opartych stóp ćwiczącego… dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 16. „zero” 3. Skłon tułowia w siadzie • Sprzęt i pomoce Skala od zera w kierunku badanego opatrzo-na jest znakiem „ - ”. Na blacie, prostopadle do centymetrowej skali, leży listewka o długości ok. 30 cm i grubości ok. 1 cm. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 17. 3. Skłon tułowia w siadzie • Sposób wykonywania Badany w siadzie prostym opiera bose stopy o boczną ściankę skrzyni. W tej pozycji, pochyla tułów w przód i sięga wyprostowa-nymi palcami dłoni najdalej jak może, przesuwając listewkę po powierzchni blatu... dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 18. 3. Skłon tułowia w siadzie • Sposób wykonywania Na końcu próby pozostaje nieruchomo przez ok. 2 sekundy w najdalszej pozycji, jaką mógł osiągnąć. Stopy cały czas muszą być razem, nogi przy ziemi, kolana wyprostowane - przytrzymywane przez nauczyciela. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 19. 3. Skłon tułowia w siadzie • Wynik Mierzymy odległość na skali centymetrowej na jaką ćwiczącemu udało się przesunąć listewkę. Odległości są dodatnie, jeżeli dłonie sięgnęły poniżej płaszczyzny oparcia stóp, ujemne gdy to się nie udało… . dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 20. Powrót do listy prób 3. Skłon tułowia w siadzie • Wynik Jeżeli końce palców obydwu rąk nie osiągną tej samej odległości, należy uznać za wynik średnią odległość dla obydwu rąk (środkowy punkt linijki, pomiędzy dłońmi). Próbę wykonuje się dwukrotnie i notuje lepszy wynik w centymetrach. . dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 21. 4. Skok w dal z miejsca • Sprzęt i pomoce • Drewniana lub syntetyczna nawierzchnia sali lub boiska sportowego • Linia wyznaczająca miejsce odbicia • Taśma miernicza dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 22. 4. Skok w dal z miejsca • Sposób wykonywania Ćwiczący staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kola-nach (półprzysiad) z równoczesnym zama-chem obu rąk dołem w tył, … dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 23. 4. Skok w dal z miejsca • Sposób wykonywania … po czym wykonuje wymach rąk w przód i energicznie odbijając się obunóż skacze jak najdalej. Należy zwracać uwagę na to by ćwiczący, nie przekraczał linii w momencie odbijania się. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 24. 4. Skok w dal z miejsca • Wynik Długość skoku mierzymy od linii odbicia do naj-bliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu - skok powtarza. Notujemy lepszy wynik z dwóch skoków. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 25. 5. Zaciśnięcie ręki • Sprzęt i pomoce • Dynamometr dłoniowy dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 26. 5. Zaciśnięcie ręki • Sposób wykonywania Ćwiczący obejmuje dynamometr (palce i cała dłoń powinny doń ściśle przylegać) i opuszcza ramię wzdłuż tułowia tak, aby ręka nie doty-kała uda a łokieć – tułowia. Następnie ściska dynamometr z maksymalną siłą. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 27. Powrót do listy prób 5. Zaciśnięcie ręki • Wynik Wykonuje się dwie próby ręką silniejszą. Zalicza się wynik lepszy z dokładnością do 1 kG. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 28. 6. Siady z leżenia • Sprzęt i pomoce • Twardy materac lub karimata • Stoper dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 29. 6. Siady z leżenia • Sposób wykonywania Ćwiczący kładzie się na plecach na materacu, uginając nogi w kolanach pod kątem ok. 90º. Stopy rozsunięte na około 30 cm. Ręce splecione na karku. Partner przed leżącym przyciska jego stopy tak, aby całą podeszwą dotykały podłoża… dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 30. 6. Siady z leżenia • Sposób wykonywania Na sygnał „start” ćwiczący przechodzi z leżenia do siadu, dotyka łokciami kolan, a następnie powraca do leżenia na plecach dotykając grzbietami splecionych dłoni do podłoża i znowu wykonuje siad… dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 31. 6. Siady z leżenia • Sposób wykonywania Czynności te powtarza jak najszybciej w czasie 30 sekund. Za każdym razem podczas siadu łokcie muszą uderzyć o kolana, a plecy i sple-cione dłonie w leżeniu muszą dotykać podłoża. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 32. Powrót do listy prób 6. Siady z leżenia • Wynik Notowana jest liczba wykonanych skłonów w czasie 30 sekund. Próbę wykonuje się jeden raz. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 33. 7. Zwis na drążku • Sprzęt i pomoce • Poziomy drążek lub niezbyt gruba, lecz mocna żerdź zawieszona na wysokości dosiężnej. • Materac pod drążkiem • Stoper • Magnezja lub talk do rąk. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 34. 7. Zwis na drążku • Sposób wykonywania Ćwiczący staje pod drążkiem, chwyta go na-chwytem zamkniętym (palcami od góry i kciu-kiem od dołu) na szerokość barków. Nauczy-ciel pomaga unieść w górę ciało badanego tak, aby jego broda znalazła się powyżej drążka. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 35. 7. Zwis na drążku • Sposób wykonywania W chwili rozpoczęcia samodzielnego zwisu uruchamiany jest stoper. Pomiar czasu jest kontynuowany dopóki linia oczu znajduje się powyżej górnej krawędzi drążka. Badany powinien być lekko ubrany, najlepiej boso. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 36. Powrót do listy prób 7. Zwis na drążku • Wynik Notuje się czas zwisu z dokładnością do jednej sekundy. Wykonuje się jedną próbę. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 37. 8. Bieg 10 x 5 m • Sprzęt i pomoce • Dwie równoległe linie odległe od siebie o 5 m, wyznaczone na twardym, równym podłożu. • Stoper dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 38. 8. Bieg 10 x 5 m • Sposób wykonywania Badany staje w pozycji startowej wysokiej, obie jego stopy znajdują się przed linią. Po komen-dzie „start” biegnie najszybciej jak potrafi do drugiej linii, przekracza ją obiema stopamii wraca z powrotem. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 39. 8. Bieg 10 x 5 m • Sposób wykonywania Taki podwójny kurs wykonuje się pięć razy. Podczas biegu, szczególnie zwrotów, nie wolno podpierać się rękami o podłogę. Należy zapobiec wszelkim poślizgom. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 40. Powrót do listy prób 8. Bieg 10 x 5 m • Wynik Wykonuje się jedną próbę. Notowany jest czas wykonania próby. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 41. 9. Bieg wytrzymałościowy • Sprzęt i pomoce • Płaskie równe podłoże o długości minimum 23 m z wyrysowanymi dwiema równoległymi liniami oddalonymi od siebie o 20 m. • Odtwarzacz CD z płytą, na której jest nagrany przebieg próby. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 42. 9. Bieg wytrzymałościowy • Sposób wykonywania Ćwiczący wraz z partnerami biegu staje przed linią w pozycji startowej wysokiej. Test polega na przebiegnięciu w tempie dyktowanym przez odtwarzacz jak największej liczby 20-metrowych odcinków. Za każdym zwrotem ćwiczący przekracza linię obiema stopami. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 43. 9. Bieg wytrzymałościowy • Sposób wykonywania Biegnie się takim tempem, aby w momencie usłyszenia sygnału z taśmy znajdować się na końcu 20-metrowego odcinka (wystarczająca jest dokładność do dwóch kroków). Zadaniem ćwiczącego jest utrzymanie podawanego rytmu biegu tak długo, jak potrafi. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 44. 9. Bieg wytrzymałościowy • Sposób wykonywania Badany przerywa próbę, jeżeli nie może już dostosować się do dyktowanego rytmu biegu lub czuje się zbyt zmęczony, aby dokończyć kolejny odcinek. Kończąc próbę powinien zapamiętać liczbę przebiegniętych 20-metro-wych odcinków, przy każdym nawrocie poda-waną przez odtwarzacz. dwanaście trzynaście dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 45. Powrót do listy prób 9. Bieg wytrzymałościowy • Wynik Wykonuje się jedną próbę. Notuje się liczbę przebiegniętych odcinków. dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa

 46. Powrót do listy prób dr Janusz Dobosz, dr Sylwia Nowacka-Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego AWF Warszawa