Download
u no vzgojna uspe nost ob koncu 1 ocenjevalnega obdobja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UČNO-VZGOJNA USPEŠNOST OB KONCU 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
UČNO-VZGOJNA USPEŠNOST OB KONCU 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

UČNO-VZGOJNA USPEŠNOST OB KONCU 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

149 Views Download Presentation
Download Presentation

UČNO-VZGOJNA USPEŠNOST OB KONCU 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UČNO-VZGOJNA USPEŠNOST OB KONCU 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Pripravili: Zdenka Hosta, pom.ravnateljice Mateja Rožman, pom.ravnateljice ANA VEHAR, ravnateljica

 2. Število učencev (31.1.2011)

 3. UČNA USPEŠNOST UČENCEV

 4. PRIMERJAVA USPEŠNOSTI po razredih

 5. PRIMERJAVA UČNE USPEŠNOSTI ŠOLEmed leti 2006/07 in 2010/11 5

 6. IDENTIFICIRANI NADARJENI UČENCI

 7. UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 8. Negativno ocenjeni predmeti (oz. nedoseganje standardov) * Ne dosega minimalnih standardov

 9. VEDENJSKO IZSTOPAJOČI UČENCI * Vsi učenci, ki izstopajo s svojim vedenjem.

 10. Obisk staršev na GU in RS Obisk staršev: Podatki o obisku staršev pri razredniku.

 11. UČENCI VKLJUČENI V OPB

 12. Ugotovitve • Na šoli je bilo 4,7 % neuspešnih učencev, podobno kot prejšnja leta (izjema lani) • 41 neuspešnih učencev ob koncu 1.ocenj.obdobja • 66 negativnih ocen: • Matematika - 22 • Angleščina - 10 • Slovenščina, biologija – 7 • …

 13. Učna ne-uspešnost • izstopa 8.razred – 13% neuspešnih učencev • imajo skupaj 20 negativnih ocen (največ pri MAT) • Imajo 11 učencev, ki izstopajo z motečim vedenjem • Imajo 4 vzgojne opomine • slabši obisk staršev pri razredniku (37,5%) PREDLOG: obvestilo o dopolnilnem pouku, pogovori s starši

 14. 6.razred • 8 neuspešnih učencev (10,4%), • Imajo 16 negativnih ocen (največ pri MAT), • 10 učencev, ki izstopajo z motečim vedenjem • 2 vzgojna opomina • Slabši obisk staršev pri razredniku (32,9%)

 15. UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI* • Na šoli 31 učencev (3,8%) • 94% UPP je učno uspešnih • Največ UPP je v 7.r (8 učencev) in 9.r (6 učencev) * Z odločbo o usmeritvi.

 16. PREDLOGI • Zmanjšati število učencev z motečim vedenjem. • Povečati sodelovanje učencev pri pouku. • Povečati obisk učencev pri dopolnilnem pouku (pisno obvestilo o urniku). • Pogostejše sodelovanje s starši na GU pri razredniku (predvsem z učno manj uspešnimi in vedenjsko izstopajočimi) ter v „Šoli za starše“. • Izboljšati učne navade in strategije učenja. • Organizirati druge oblike učne pomoči (npr. pomoč prostovoljcev).