slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISMERTETŐ témakörei PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISMERTETŐ témakörei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37
hollis

ISMERTETŐ témakörei - PowerPoint PPT Presentation

92 Views
Download Presentation
ISMERTETŐ témakörei
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÉMI Kht. kijelölt/bejelentett szervezeti tevékenységének bemutatásaPintér LászlóTanúsítási és Ellenőrzési Iroda vezetője ÉMI Kht. / 2008-12-08

 2. ISMERTETŐ témakörei • Szervezeti funkciók • Műszaki specifikációk • Gyártó meghatározása, feladata, felelőssége • Gyártó meghatalmazott képviselője • Megfelelőség igazolási eljárások / módozatok • Tanúsítási eljárás menete / Első típusvizsgálati eljárás menete • ÉMI Kht. által lefolytatott tanúsítási eljárások • Hagyományos sorozatgyártás / Egyedi (nem pedig sorozat-) gyártás • Kiadott EK-Megfelelőségi tanúsítvány • Kiadott EK-Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány • ÉMI Kht. által működtetett minőségirányítási rendszerek • ÉMI Kht. által közzétett Megfelelőség igazolási egységcsomag • Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda elérhetősége • ÉMI Kht. honlapján elérhető információk • Útmutató az új megközelítésű és a globális megközelítésű irányelvek alkalmazására • ÉMI Kht. által kidolgozott dokumentumok ÉMI Kht. / 2008-12-08

 3. Szervezeti funkciók (Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda) Terméktanúsító Szervezet Product Certification Body Üzemi gyártásellenőrzés Tanúsító Szervezet FPC Certification Body Ellenőrző Szervezet Inspection Body (Központi laboratórium Szakági / Területi laboratóriumai) Vizsgáló Szervezet Test Laboratory ÉMI Kht. / 2008-12-08

 4. A megfelelőség igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk képezik: a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány; b) az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően az európai műszaki engedély; c) az építőipari műszaki engedély. Jóváhagyott műszaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék megfelelőségigazolásának módozatait is. Építési termék Bizottsági határozatok95/467/EK …. 2005/484/EK (56 db) ÉMI Kht. / 2008-12-08

 5. Az építési termék gyártó meghatározása, feladata, felelőssége A gyártó (szállító) feladata a termékre előírt megfelelőség igazolási eljárás lefolytatása, valamint az eljárás eredményeként kiállított megfelelőség igazolásnak (szállítói megfelelőségi nyilatkozat) a termékhez való csatolása. szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója A gyártó az a természetes vagy jogi személy, aki felelős a termék megtervezéséért és gyártásáért abból a célból, hogy azt saját neve alatt forgalomba hozza a Közösség piacán” és „a gyártó viseli a kizárólagos és végső felelősséget azért, hogy a termék megfeleljen az alkalmazandó irányelveknek, függetlenül attól, hogy a terméket maga tervezte és gyártotta-e, vagy azért tekintendő gyártónak, mert a terméket az ő neve alatt hozzák forgalomba”. Felelős: a terméknek az Építési Termék Irányelvben lefektetett alapvető követelményeknek (egyúttal a vonatkozó műszaki specifikáció szerinti) megfelelő tervezéséért és gyártásáért, valamint,a megfelelőség-értékelésnek az elvégzéséért, az Irányelvben meghatározott eljárásnak és a vonatkozó bizottsági határozatban meghatározott módozatnak megfelelően. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 6. A gyártó lehet az EU-n belül vagy kívül: • A gyártó meghatalmazott képviselője (írásos meghatalmazás!) • Importőr (forgalomba hozatalért felelős) A gyártó megnevezhet egy meghatalmazottat (természetes vagy jogi személyt, aki az EU-ban székhellyel rendelkezik), aki a nevében a gyártói kötelezettségek azon részét teljesíti, amelyek nem kötődnek kizárólag a gyártóhelyhez. A meghatalmazottat kizárólag a gyártó nevezi ki, és az EU illetékes hatóságai a gyártó helyett fordulhatnak a meghatalmazotthoz is. (Egyértelművé kell tenni a meghatalmazott jogosultságának határait.) Az importőr (természetes vagy jogi személy az EU-ban), aki egy terméket egy harmadik országból az EU területén forgalomba hoz. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 7. FELELŐSSÉG: (Útmutató az új megközelítésű és a globális megközelítés irányelvek alkalmazására alapján)A gyártó meghatalmazott képviselője Írásbeli meghatalmazás szerint(adminisztratív jellegű feladatokra) A termék megfelelőség-értékelése megtörténjen, a követelményeknek megfeleljen, megfelelőségi nyilatkozat elkészüljön, CE-jelölés el legyen helyezve, nyilatkozatot megalapozó dokumentumok (tanúsítvány, típusvizsgálati jkv., gyártásellenőrzési kézikönyv) piacfelügyelet részére rendelkezésre legyen bocsátva. Importőr A termék megfelelőség-értékelése megtörténjen, a követelményeknek megfeleljen, megfelelőségi nyilatkozat elkészüljön, nyilatkozatot megalapozó dokumentumok (tanúsítvány, típusvizsgálati jkv., gyártásellenőrzési kézikönyv) piacfelügyelet részére rendelkezésre legyen bocsátva. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 8. Megfelelőség igazolási eljárások: TERMÉKTANÚSÍTÁSMódozat: (1) és (1+) esetén Megfelelőség igazolása: Megfelelőségi tanúsítvány kiadása (kijelölt/bejelentett tanúsító szervezet részéről) ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS-TANÚSÍTÁSMódozat: (2) és (2+) esetén Megfelelőség igazolása: Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány kiadása (kijelölt/bejelentett tanúsító szervezet részéről) ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLAT Módozat: (3) esetén Megfelelőség igazolása: Első típusvizsgálati jegyzőkönyv kiadása (kijelölt/bejelentett vizsgáló szervezet részéről) Megfelelőség igazolása: Szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiadása Módozat: (1), (1+), (2), (2+), (3) és (4) esetén (gyártó szervezet részéről) ÉMI Kht. / 2008-12-08

 9. A gyártó szervezet feladatai (1) és (1+) módozat esetén: gyártásellenőrzés, az üzemben vett minták vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint (2) és (2+) módozat esetén: a termék első típusvizsgálata, gyártásellenőrzés, az üzemben vett minták vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint (3) módozat esetén: gyártásellenőrzés (4) módozat esetén: a termék első típusvizsgálata, gyártásellenőrzés Megfelelőség igazolása: Szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiadása Módozat: (1), (1+), (2), (2+), (3) és (4) esetén (gyártó szervezet részéről) ÉMI Kht. / 2008-12-08

 10. Tanúsítási eljárás menete A megfelelőség igazolási eljárás folyamata(Terméktanúsítás kijelölt / bejelentett szervezet részéről) (1) / (1+) Kérelmezés, ajánlatadás és szerződéskötés (Megfelelőség igazolási egységcsomag) Kérelem elfogadása, visszaigazolás (Ellentétek feloldása) Ajánlat elfogadás / Szerződéskötés (Részletes Munkaterv) Gyártásellenőrzési dokumentáció előzetes felülvizsgálata (Elfogadás / Kiegészítés) Helyszíni ellenőrzés (Mintavétel első típusvizsgálathoz: vizsgálat elvégzése laboratóriumban) Ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítése (Összefoglaló értékeléssel) Értékelő jegyzőkönyv elkészítése (első típusvizsgálati jegyzőkönyv alapján) (Tanúsítási záradékkal) Döntés a tanúsításról Megfelelőségi Tanúsítvány kiadása, nyilvántartása, közzététele (Első típusvizsgálati jkv., Értékelő jegyzőkönyv, Ellenőrzési jegyzőkönyv megküldése a tanúsítvánnyal) ÉMI Kht. / 2008-12-08

 11. Tanúsítási eljárás menete A megfelelőség igazolási eljárás folyamata(Üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás kijelölt / bejelentett szervezet részéről) (2) / (2+)Kérelmezés, ajánlatadás és szerződéskötés (Megfelelőség igazolási egységcsomag) Kérelem elfogadása, visszaigazolás (Ellentétek feloldása) Ajánlat elfogadás / Szerződéskötés (Részletes Munkaterv) Gyártásellenőrzési dokumentáció előzetes felülvizsgálata (Elfogadás / Kiegészítés) Helyszíni ellenőrzés Első típusvizsgálat elfogadása (Gyártó részéről bemutatott első típusvizsgálati dokumentáció alapján) Ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítése (Összefoglaló értékeléssel) Döntés a tanúsításról Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány kiadása, nyilvántartása, közzététele (Ellenőrzési jegyzőkönyv megküldése a tanúsítvánnyal) ÉMI Kht. / 2008-12-08

 12. Első típusvizsgálati eljárás menete A megfelelőség igazolási eljárás folyamata(Első típusvizsgálat kijelölt / bejelentett szervezet részéről (3) Megbízás, ajánlatadás és szerződéskötés (Megfelelőség igazolási egységcsomag) Megbízás elfogadása, visszaigazolás Ajánlat elfogadás / Szerződéskötés (Részletes Vizsgálati terv) Minta átvétele Vizsgálatok elvégzése laboratóriumban Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv kiadása ÉMI Kht. / 2008-12-08

 13. ÉMI Kht. által lefolytatott tanúsítási eljárások • Terméktanúsítás • alábbi, termék(csoport)onkénti / műszaki specifikációk szerint: • cement • betonacél • padlóburkolat • hőszigetelő anyag • csaptelep • Üzemi gyártásellenőrzés-tanúsításalábbi, termék(csoport)onkénti / műszaki specifikációk szerint: • tervezett beton • falazóelem • adalékanyag • előregyártott betontermék • építési mész • gyári tervezett falazóhabarcs • vízszigetelő lemez • vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszer ÉMI Kht. / 2008-12-08

 14. A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVMegyüttesrendelet értelmezése egyedi termékek esetében 9. § (4) Építési termék egyedi (nem sorozat) gyártása esetén elegendő a 4. számú melléklet 2. ii) pontjának harmadik lehetősége szerinti szállítói megfelelőségi nyilatkozatban a termék egyedi műszaki specifikációjának való megfelelőséget igazolni. M. IRÁNYADÓ IRAT(a 89/106/EGK Építési Termék Irányelvre (CPD) vonatkozólag) MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK IRÁNYELV ALAPJÁN: Első típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés (2005. áprilisi végleges szöveg) Hagyományos sorozatgyártás Számos forgalomba hozott terméket úgy gyártanak, hogy ugyanazon termék nagy mennyiségeit állítják elő bizonyos idő alatt. Amíg a termék változatlanul marad, nem kell megismételni az első típusvizsgálatot. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 15. Változó tulajdonságú termékek sorozatgyártása Sorozatgyártásról van szó, a készterméknek esetleg eltérő teljesítőképessége van (például az eltérő méretek miatt). A műszaki specifikációnak konkretizálnia kell, hogy mindegyik különböző méretű, alakú, erősségű stb. terméket/építési készletet az összes jellemzőt megkövetelő különböző terméknek kell-e tekinteni, amely nem egyazon termékcsaládba tartozik, és amelynek az első típusvizsgálatát el kell végezni. Egyedi (nem pedig sorozat-) gyártás Ahhoz, hogy ebbe a kategóriába tartozzék, a terméknek mindkét kritériumot teljesítenie kell: egyedi és nem sorozatgyártás. Ezek olyan egyedi tervezésű termékek, amelyeket egy és ugyanazon ismert építmény számára rendelnek meg, és abba építik be. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 16. Az egyedi (és nem sorozat-)gyártás esetén – az alább említendő kivétellel – elegendő a gyártó megfelelőségi nyilatkozata (a) az általa végzett első típusvizsgálat alapján, amely a teljesítőképességek vizsgálatának/megállapításának hagyományosan elfogadott módszereit alkalmazza, és (b) az üzemi gyártásellenőrzés alapján, ahhoz, hogy tanúsítsák a kérdéses műszaki specifikációnak való megfelelést, és lehetővé tegyék a termék CE jelölését. Ez nem eredményezhet csökkentett teljesítményt a műszaki specifikációkban rögzített követelmények vonatkozásában. Az ellenőrzés és felügyelet céljából e megfelelőségi nyilatkozatnak fel kell tüntetnie a tervezett felhasználást és azt az építményt, amelybe a terméket be akarják építeni. Amennyiben a műszaki specifikációkat olyan termékekre készítik el, amelyeknek különösen jelentős egészségügyi és biztonsági vonzatai vannak, a specifikációk szerzőinek kifejezetten szerepeltetniük kell egy ehhez kapcsolódó rendelkezést, ha az egyedi (és nem sorozat-)gyártásra vonatkozólag a gyártó általi megfelelőségi nyilatkozatot (azaz a megfelelőség igazolás 4. rendszerét) nem tartják elégségesnek e vonzatokra tekintettel. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 17. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 18. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 19. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 20. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 21. ÉMI Kht. által működtetett minőségirányítási rendszerek: ÉMI Kht. Minőségirányítási Kézikönyv MSZ EN ISO 9001 szerinti tanúsítás Vizsgáló szervezetMinőségirányítási Kézikönyv MSZ EN ISO/IEC 17025 szerinti akkreditálás Ellenőrző SzervezetMinőségügyi Kézikönyv MSZ EN 45004 - MSZ EN ISO/IEC 17020 szerinti minősítés Terméktanúsító szervezetMinőségügyi Kézikönyv MSZ EN 45011 szerinti akkreditálás ÜGYE tanúsító szervezetMinőségügyi Kézikönyv MSZ EN 45012 – MSZ EN ISO/IEC 17021 szerinti minősítés ÉMI Kht. által közzétett Megfelelőség igazolási egységcsomag:  Amit az ÉMIKht. megfelelőség igazolási eljárásáról tudni kell  Tájékoztató az ÉMIKht. építési termékek megfelelőség igazolási eljárásáról  Általános szerződési feltételek(Terméktanúsítás)  Általános szerződési feltételek(Üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás)  Megfelelőség igazolási díjszabás  Az általános felhasználású cement jogszerű forgalmazása az Európai Unió területén belül. A forgalomba hozásban érdekeltek felelősségi köre.  Megfelelőség igazolást kérelmező formanyomtatványok ÉMI Kht. / 2008-12-08

 22. Terméktanúsító Szervezet Üzemi gyártásellenőrző-tanúsító Szervezet Ellenőrző Szervezet tevékenységét a Tanúsítási és Ellenőrzési Iroda látja el. Elérhetőség: Cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 69. Telefon: 372-6124, 372-6155 Telefax: 372-6154 vagy 386-8794 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: www.emi.hu Tanúsítási Iroda vezető: Pintér László Ellenőrzési Iroda vezető: Pataki Erika ÉMI Kht. / 2008-12-08

 23. ÉMI Kht. honlapján www.emi.hu elérhető információk Közérdekű információk ETAG-ok (magyar nyelven) Guidance Paper-ek (magyar nyelven) Építési termékekre vonatkozó jogi szabályozás3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Építési termékek megfelelőség igazolásaAmit a megfelelőség igazolásról tudni kellMegfelelőség igazolási egységcsomag Bejelentés és kijelölés műszaki területe (Melléklet a 090/2005. Kijelölési Okirathoz) Formanyomtatványok Megfelelőség igazolási kérelmek ÉMINFO ÉMINFO 2.0 adatbázisokÉrvényes ……… tanúsítványokÉrvénytelen ………tanúsítványok ÉMI Kht. / 2008-12-08

 24. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 25. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 26. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 27. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 28. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 29. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 30. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 31. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 32. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 33. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 34. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 35. ÉMI Kht. / 2008-12-08

 36. Útmutató az új megközelítésű és a globális megközelítésű irányelvek alkalmazására(Luxemburg: Az Európai Közösség Hivatalos Közleményeinek Hivatala, 2000) Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach(Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000) „…Az útmutató az új megközelítésen és a globális megközelítésen nyugvó irányelvek jobb megértéséhez, valamint ezen irányelvek egységes és konzekvens alkalmazásához készült, különböző területek és a teljes belső piac részére. Az útmutató a tagállamok részére lett összeállítva, ennélfogva minden olyan illetékeshez szól, akinek a CE-vel jelölt termékek szabad árúforgalmának biztosításával kapcsolatos előírásokat és a Közösségen belül magas védettségi szintet ismerni kell (pl. kereskedelmi- és fogyasztói szövetségek, szabványokkal foglalkozó szervezetek, gyártók, importőrök, kereskedők, megfelelőség-értékelő szervezetek, szakmai szervezetek).…” Elérhetőség:http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/index.htm ÉMI Kht. / 2008-12-08

 37. ÉMI Kht. által kidolgozott dokumentumok Tájékoztató az építési termékek jogszerű forgalmazásáról az Európai Unió területén belül. A forgalomba hozásban érdekeltek felelősségi köre.(ÉMI Kht.) Feladat / Felelősség / Kötelezettség Gyártó Gyártó EU-n kívüli / Gyártó meghatalmazott képviselője Importőr Kereskedő Piacfelügyelet részére adott információk SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez (ÉMI Kht.) ÉMI Kht. / 2008-12-08