Lokalny system powiadamiania o przemocy
Download
1 / 10

Kolejne edycje: - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych w Koszalinie „RAZEM SKUTECZNI, RAZEM BEZPIECZNI”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kolejne edycje:' - hollie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kolejne edycje

Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych w Koszalinie„RAZEM SKUTECZNI, RAZEM BEZPIECZNI”

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”


Kolejne edycje
Kolejne edycje:

 • 2009 rok – I edycja projektu:

  Ogólny koszt projektu: 114.236,00 zł

  Kwota dotacji: 51.136,00 zł

  Wkład własny: 63.100,00 zł

 • 2010 rok – II edycja projektu:

  Ogólny koszt projekt: 145.583,28 zł

  Kwota dotacji: 93.160,00 zł

  Wkład własny: 52.423,28 zł

 • 2011 rok – III edycja projektu:

  Ogólny koszt projektu: 125.103,20 zł

  Kwota dotacji: 87.445,20 zł

  Wkład własny: 37.658,00 zł


G wny cel realizacji projektu
Główny cel realizacji projektu

Aktywizowanie i dynamizowanie skutecznych działań na rzecz współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną w zakresie zbudowania (a w kolejnych edycjach – rozwijania i dopracowania) lokalnego systemu powiadamiania o przemocy i zjawiskach patologicznych na terenie miasta Koszalina.


Rok 2009
ROK 2009

1. Uruchomienie i prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (PIK) dla ofiar i sprawców przemocy (Punkt czynny w dni robocze od 7.00-19.00; prowadzony przez specjalistów Działu Poradnictwa Specjalistycznego MOPS oraz specjalistów zatrudnionych w ramach umowy zlecenie).

2. Cykl spotkań w grupach instytucjonalnych (tj. pedagogów, pracowników socjalnych, przedstawicieli Rad Osiedli, dzielnicowych, policjantów i strażników miejskich) – nawiązanie współpracy i rozpoczęcie prac nad systemem powiadamiania i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą i patologiami społecznymi.

3. Cykl szkoleń dla przedstawicieli grup instytucjonalnych:

 • Diagnoza przemocy i zjawisk patologicznych (16 godzin szkoleniowych);

 • Temat związany z problematyką przemocy i patologii – zasugerowany przez poszczególne grupy instytucjonalne i dopasowany bezpośrednio do ich potrzeb i oczekiwań (16 godzin szkoleniowych).


Rok 2010
ROK 2010

 • Uruchomienie i prowadzenie 4 Punktów Informacyjnych Konsultacyjnych na terenie miasta dla ofiar i sprawców przemocy (PIK) :

 • PIK w MOPS Koszalin – czynny w dni robocze od godz. 7.00-19.00; prowadzony przez specjalistów Działu Poradnictwa Specjalistycznego MOPS (7.00-15.00) oraz specjalistów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia (15.30.-19.00);

 • PIKi w Radach Osiedlowych – czynne przez 3 dni robocze w tygodniu (15.30-19.00); prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia;

 • PIK w Komisariacie Policji – Policyjnej Izbie Dziecka – czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu; w godz. 15.30-19.00 prowadzony przez specjalistów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia a poza tymi godz. przez dyżurującego funkcjonariusza Policji.


Rok 20101
ROK 2010

2. Cykl spotkań w grupach instytucjonalnych (tj. dla przedstawicieli Rad Osiedli, dzielnicowych, policjantów i strażników miejskich, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, Caritas, Domu Samotnej Matki, oraz Centrum Kryzysowego dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi – rozwijanie współpracy, wymiana doświadczeń i kontynuacja prac nad systemem powiadamiania i wsparcia dla osób dotkniętych przemoc i patologiami społecznymi.

3. Spotkania w grupie nadzorującej i monitorującej projekt – w skład tej grupy wchodzą przedstawiciele każdej grupy instytucjonalnej, koordynator projektu i pracownicy socjalni obsługujący PIK w MOPS; zadanie grupy to: nadzór nad prawidłową realizacją projektu, tworzenie „mapy problemów przemocy i zjawisk patologicznych” na podstawie danych z PIKów.


Rok 2011
ROK 2011

 • Kontynuacja pracy 4 Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych na terenie miasta Koszalina dla ofiar i sprawców przemocy:

 • PIK w MOPS czynny w dni robocze od 7.00-15.00, prowadzony przez specjalistów Działu Poradnictwa Specjalistycznego MOPS oraz przez 2 dni w tygodniu przez koordynatora projektu – osobę merytorycznie przygotowaną do tej pracy (wykształconej w kierunku pracy socjalniej);

 • PIK na Policji czynny przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, w godz. 15.30-18.30 obsługiwany przez specjalistów w ramach umowy zlecenie a poza tymi godz. przez dyżurującego funkcjonariusza Policji;

 • 2 PIKi w 2 Radach Osiedlowych – z racji najmniejszego zainteresowania wśród lokalnej społeczności w 2010 roku aktywność osiedlowych PIKów będzie stymulowana działalnością Osiedlowego Strażnika Aktywności (OSA). Zadania OSY: pełnienie dyżuru w ramach Osiedlowego PIKu 1 raz w tygodniu w godz. 15.30-18.30, diagnoza Osiedla pod kątem zjawiska przemocy i patologii społecznych; utworzenie i przeprowadzenie Programu aktywizującego osiedlową społeczność do reagowania na niepożądane zjawiska (dostosowanego do potrzeb i możliwości osiedlowej społeczności).


Rok 20111
ROK 2011

2. Utworzenie i obsługa strony internetowej Koszalińskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania przemocy „REAGUJESZ – RATUJESZ”:

W ramach spotkań w grupach instytucjonalnych zostanie zawiązana Koszalińska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „REAGUJESZ – RATUJESZ”. Strona ta stanowić będzie narzędzie pracy dla pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, pomoc dla ofiar przemocy oraz źródło wiedzy.

3. Cykl spotkań w grupach instytucjonalnych – wymiana informacji, doświadczeń, przystąpienie do Koalicji oraz współpraca w zakresie opracowania informatora o instytucjach niosących pomoc ofiarom i sprawcom przemocy na terenie miasta Koszalina.


Instytucje wsp pracuj ce i wspieraj ce projekt
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE I WSPIERAJĄCE PROJEKT

 • 2009 rok:

  Komenda Miejska Policji w Koszalinie, Straż Miejska w Koszalinie, CARITAS Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, szkoły - pedagodzy szkolni, Rady Osiedli, pracownicy socjalni.

 • 2010 rok:

  Komenda Miejska Policji w Koszalinie, Straż Miejska w Koszalinie, CARTIAS Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Dom Samotnej Matki, Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi, szkoły - pedagodzy szkolni, Rady Osiedli, pracownicy socjalni.

 • 2011 rok:

  Komenda Miejska Policji w Koszalinie, Straż Miejska w Koszalinie, CARITAS Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Dom Samotnej Matki, Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi, Rady Osiedli, żłobki, przedszkola (miejskie i prywatne), szkoły – pedagodzy szkolni, Sąd Rejonowy, Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Koszalinie.


Kolejne edycje

Dziękuję za uwagę

Przygotowała:

Sylwia Langner