b12 marketing og e business lektion 4 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B12: Marketing og E-business Lektion 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
B12: Marketing og E-business Lektion 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

B12: Marketing og E-business Lektion 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

B12: Marketing og E-business Lektion 4. Mads Vangkilde. Opsamling Case og teori. Emner der berøres….. Case gennemgang Teorien Uklarheder Uddybninger Viderebygning. Forbrugeradfærd. Casen. Hvorfor/hvorfor ikke, finder forbrugere hjemmeleverede og Internet bestilte dagligvare attraktive?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'B12: Marketing og E-business Lektion 4' - holland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opsamling case og teori
Opsamling Case og teori
 • Emner der berøres…..
   • Case gennemgang
   • Teorien
    • Uklarheder
    • Uddybninger
    • Viderebygning
casen
Casen
 • Hvorfor/hvorfor ikke, finder forbrugere hjemmeleverede og Internet bestilte dagligvare attraktive?
 • Sestoft / Beckman – hvordan relateres deres tanker?
 • Forskelle og ligheder mellem Beckmans 4 modeller, og hvordan bidrager modellerne med forståelse til af forbrugernes forhold til hjemmeleverede Internet dagligvare?
faktorer der p virker forbrugerens adoption af e handel
Faktorer der påvirker forbrugerens adoption af e-handel

Opfattede relative fordele og ulemper

Opfattet kompatibilitet

Opfattet kompleksitet

Indstilling til on-line indkøb

On-line købsintention

Opfattede substituerbarhed, komplementaritet og binding

Opfattede kommunikative aspekter

Kilde: Hansen 2002

mapping sentence
Mapping sentence

Kilde: Beckman 2002

cognitive emotive structures
Cognitive-emotive structures

Kilde: Beckman 2002

referenceramme
Referenceramme

Kilde: Beckman 2002

pause

Pause

10 min.

pause15

Pause

10 min.

opsamling segmentering
Opsamling Segmentering
 • Emner der berøres…..
   • Spørgsmål omkring Peters oplæg?
   • Segmentering – grundlæggende forståelse
   • Teorien
    • Uklarheder
    • Uddybninger
    • Viderebygning
advarsel
Advarsel
 • Alle markeder kan IKKE segmenteres!
 • Selv om markedet kan segmenteres er det IKKE sikkert, at det er tilrådeligt/optimalt at foretage segmentering og markedsføring overfor et enkelt eller enkelte af markedets segmenter!
segmenteringsm nstre
Segmenteringsmønstre

Faktor Y

Faktor Y

Faktor Y

Faktor X

Faktor X

Faktor X

Homogene præferencer

Forskellige præferencer

Klynge præferencer

segmenteringskriterier

Konsumentvaremarkedet

Geografi Region

Land/By

Tæthed

Klima

Demografi Alder / Køn

Familiestørrelse

Familie-livsløb

Indkomst/formue

Erhverv/uddannelse

Religion/Nationalitet/Race

Psykografi Socialklasse

Livsstil

Personlighed

Adfærd Brugssituation

Søgte nytteelement

Brugerstatus/Brugsrate

Loyalitetsgrad

Købsintention

Holdning til produktet

Producentvaremarkedet

Demografi Branche

Virksomhedsstørrelse

Beliggenhed

Driftsvariable Anvendte teknologier

Bruger/ikke-bruger

Krav til service

Købsvariable Indkøbets centraliseringsgrad

Magtstruktur

Relationsstyrke

Købspolitikker

Købskriterier

Situationsvariable Krav til leverings- hastighed

Applikationen

Ordrestørrelsen

Personvariable Køber-sælger relation

Risikovillighed/-aversion

Loyalitet

Segmenteringskriterier
segmenterne
Krav til segmenterne

Målbare

Tilstrækkelig størrelse

Handlingsparameter-følsomheden tilstrækkelig

Tilgængelig (kan nås med paramatermix’et)

Segmenternes attraktivitet

Størrelse og vækst

Konkurrencepres

Barrierer

Virksomhedens mål, strategi og ressourcer

Segmenterne??
valgm nstre ift omkostning og synergi

M1

M1

M2

M2

M3

M3

P1

P1

P2

P2

P3

P3

Valgmønstre ift omkostning og synergi

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M1

M2

M3

Koncentreret markedsføring

Selektiv specialisering

Produkt-specialisering

Markeds-specialisering

Fuld markedsdækning

implikationer af valgm nstre p markedsf ringen

Marketing mix A

Segment 1

Marketing mix

Marketing mix

Segment 1

Segment 1

Marketing mix B

Segment 2

Marketing mix C

Segment 3

Implikationer af valgmønstre på markedsføringen

Koncentreret markedsføring

Differentieret markedsføring

Udifferentieret markedsføring

slide23

Segmentering – et-trins

Processen konceptuelt og reelt:

Mål-markedsføring er en proces hvor man på basis af et segmenteret

marked og udvalgte segmenter foretager målrettet positionering

og handlingsprogramfastlæggelse m.h.p. tilfredsstillelse af mål-

gruppens behov og ønsker.

Markedssegmentering

Identificer segmenteringsvariable

og segmenter markedet

Segmentering er en opdeling af et heterogent marked i homogene

delmarkeder - homogene m.h.t. købsadfærd og valgkriterier d.v.s.

forskelligartet (handlings)parameterfølsomhed !

Udarbejd segmentprofiler

Positionering er placering af udbyderens produkt i målgruppens

bevidsthed.

Målgruppeudvælgelse

Vurder segmenternes attraktivitet

Hvorfor segmentere ?

1. Forskelligartede ønsker for tilfredsstillelse af behov.

2. Behovet/ønsker kan ikke tilfredsstilles på en og samme måde.

3. Knappe ressourcer.

4. (Videre)udvikle konkurrencemæssige styrker.

5. Konkurrenter.

Vælg segment(er)

Positionering

Fordele ved segmentering:

1. Fokus på segmentets muligheder.

2. Bedre kendskab til segmentets behov og ønsker.

3. Optimere ressourceanvendelsen og parameter-mixet

Identificer mulige positionerings-

koncepter for segmenterne

Vælge, udvikle og kommunikere

det valgte kommunikationskoncept

slide24

Segmentering – to-trins

 • Organisationskarakteristik:
  • Størrelse
  • Lokalisering
  • Brugsrate
  • Indkøbsstruktur
 • Produktområde:
  • SIC
  • Slutbrugermarked
 • Købssituationen:
  • Købstype
  • Købsfase

Alle

potentielle

kunder

Basis SIC, Str.,

lokalisering,…

Udgangspunkt i organisationen

Makrosegment 1

(Segmenteringen kan stoppe med makro-

segmenteringen såfremt makrosegmentet

udviser den ønskede respons på vores

handlingsparametere !)

 • Valgkriterier
 • Købscentrets struktur
 • Købets betydning
 • Motivet bag købet
 • Personkarakteristika
 • Holdninger til sælger

Basis adfærds-

karakteristik

Mikrosegment 1

anbefalet l sning
Anbefalet læsning
 • Tynan & Drayton 1987
 • Hutt & Speh, KAP7, 2004
 • Internet sider om Minerva, Kompas og livsstilssegmentering
case og miniprojekt
Case og miniprojekt
 • Emner der berøres…..
   • Inddeling i grupper til mini-projekt
   • Næste lektion
n ste lektion lektion 5 2 marts
Næste lektionLektion 5, 2 marts
 • Ingen Case besvarelse
 • Virksomhedspræsentation – Årstiderne.com