evankelis luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op. LUENTO 9.10. Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA. Uskontokasvatus ja teologia. Orientaatiot: Eksegetiikka Kirkkohistoria Systemaattinen teologia Uskontotiede Käytännöllinen teologia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op' - hinto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evankelis luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op

Evankelis-luterilaisen uskonnon didaktiikan perusosa 61553 3 op

LUENTO 9.10

Martin Ubani, FT, TM

Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori

SOKLA

uskontokasvatus ja teologia
Uskontokasvatus ja teologia
 • Orientaatiot:
  • Eksegetiikka
  • Kirkkohistoria
  • Systemaattinen teologia
  • Uskontotiede
 • Käytännöllinen teologia
  • Integroi edelliset aihealueet käytäntöön
  • Uskonnolliset perinteet
  • Liturgiikka
  • Juhlat
  • Musiikki

martin.ubani@helsinki.fi

eksegetiikka uskonnonopetuksessa
Eksegetiikka uskonnonopetuksessa
 • Eksegetiikka = Uskonnollisten tekstien merkityksen tutkimus
  • historiallinen konteksti: kulttuuri
   • Historiallis-kriittinen menetelmä
  • Hermeneutiikka ja eksegetiikka: merkitys nykyaikana
  • Kielitieteellinen tutkimus
 • Erilaiset tulkintatavat:
  • Allegorinen (vertauskuvallinen)
  • Fundamentaalinen (sana-inspiraatio –oppi)
  • Eksistentialistinen (Ihmisen ja Raamatun sanan kohtaaminen)
  • Pelastushistoriallinen (Raamatun pelastussanoma)

martin.ubani@helsinki.fi

eksegetiikka uskonnonopetuksessa4
Eksegetiikka uskonnonopetuksessa
 • Pedagogiset lähtökohdat: Raamattutyöskentely
  • Raamattu uskonnollisen yhteisön pyhä kirja
   • Totuus? Mihin tarkoitettu?
  • Haasteena: Raamatun kielen ymmärtämisen vaikeudet
   • Rinnakkaiset (suom+engl.) käännökset tulkinnan tukena
   • Kertomuksen sävyjen esiintuominen
   • Kertomuksen konkretisointi
    • Kerrontamenetelmät (myös kuvin), draamat, taidetyötavat
    • Kontekstualisointi (esim. projektien avulla)
  • Kertomukset ja lapsen kehityspsykologia
   • Tarve kertomuksille ja vaikeiden teemojen käsittelylle turvallisessa ja hallitussa ympäristössä
  • Kertomukset yleiseurooppalaisena kertomus- ja arvoperinteenä
vanha testamentti 1400 400 ekr
Vanha Testamentti 1400-400 EKr

martin.ubani@helsinki.fi

eksegetiikka uskonnonopetuksessa6
Eksegetiikka uskonnonopetuksessa
 • Vanha Testamentti l. heprealainen Raamattu (tanakh)
  • Toora (laki: Mooses), Neviim (profeetat), Ketuvim (kirjoitukset: kaunokirjallisuus, viisaus, historia)
  • 39 kirjaa: Apostolien Raamattu, heprea

martin.ubani@helsinki.fi

eksegetiikka uskonnonopetuksessa7
Eksegetiikka uskonnonopetuksessa
 • Eri VT:n kertomustyypit uskonnonopetuksessa
  • 1. Alkukertomukset (luominen, syntiinlankeemus, vedenpaisumus, Baabelin torni…)
   • Ihmisyyden perusolemus/ongelma
  • 2. Patriarkkakertomukset (Mooses, Aabraham…)
   • Juutalais-kristilllisen perinteen ”alkuisät”
   • Ihmissuhteiden ongelmat, Jumalan johdatus
  • 3. Viisauskirjallisuus (Psalmit, sananlaskut…)
   • Messiaaninen symboliikka, viittaukset UT
   • Tunne-elämä, pelot, merkityksen/tarkoituksen etsintä
  • 4. Profeettakirjallisuus (Daniel, Nehemia…)
   • Israelin kansan vaiheet, messiaaninen symboliikka
   • Jumalan historia

martin.ubani@helsinki.fi

uusi testamentti 50 125 jkr
Uusi Testamentti 50-125 jKr
 • 1642 Ensimmäinen Raamattu suomeksi (UT+VT)
 • Agricola 1548 UT
 • 1933/38 Vanha Kirkkoraamattu
 • 1992 Uusi Kirkkoraamattu
 • Raamattu käännetty yli 2000 kielelle
 • Jumalan ilmoitusta ”Sanaa” l. ”logos”
  • Vrt. Jeesus, ”elävä sana”, ilmentää Jumalan lakia/järjestystä/merkitystä

martin.ubani@helsinki.fi

eksegetiikka uskonnonopetuksessa9
Eksegetiikka uskonnonopetuksessa
 • Uusi Testamentti
  • ”Uusi liitto” eli Jumalan ja ihmisen uusi suhde
  • Karthagon kirkolliskokous 397 kanonisoi
   • kirjoittajat (apostolit): (1) Jeesuksen tunteminen elinaikanaan tai (2) opetuslasten työtovereita tai seuraajia ja (3) vakiintuneet käyttöön
   • Aramea ja kreikka
   • Evankeliumit, kirkkohistoria, kirjeet, profetia
  • 27 kirjaa
 • 4 evankeliumia (synoptiset: Matt, Mark & Luuk)
  • Matteus: ”Daavidin poika”: Jeesus juutalaisten messias, Vuorisaarna
  • Markus: Jeesus pelastaja, sovittaja, julkinen toiminta
  • Luukas: Pakanoille: Historiallisen Jeesuksen ihmeteot, Jouluevankeliumi
  • Johannes: Jeesuksen jumaluuden olemus, rakkaus, Isän ja Pojan suhde
eksegetiikka uskonnonopetuksessa10
Eksegetiikka uskonnonopetuksessa
 • Eri UT:n kertomustyypit uskonnonopetuksessa
  • 1. Jeesus evankeliumeissa
   • Filantropia
   • Sanoman radikaalius ja ainutlaatuisuus
   • Vuorisaarnan etiikka
   • Ihme- ja parannusteot
  • 2. Kirjeet (Paavali, Johannes…)
   • Elämä kristittynä
   • Eettinen ohjeistus
  • 3. Apostolien teot
   • Alkuseurakunta
   • Paavali
   • Historiallisuus: Lähetystyön alkaminen
  • 4. Ilmestyskirja (Johannes)
   • Eskatologia (historian loppu)
   • Jeesuksen kirjeet seurakunnille

martin.ubani@helsinki.fi

eksegetiikka uskonnonopetuksessa11
Eksegetiikka uskonnonopetuksessa
 • Eri UT:n kertomustyypit
  • 1. Jeesus evankeliumeissa
   • Filantropia
   • Sanoman radikaalius ja ainutlaatuisuus
   • Vuorisaarnan etiikka
   • Ihme- ja parannusteot
  • 2. Kirjeet (Paavali, Johannes…)
   • Elämä kristittynä
   • Eettinen ohjeistus
  • 3. Apostolien teot
   • Alkuseurakunta
   • Paavali
   • Historiallisuus
  • 4. Ilmestyskirja (Johannes)
   • Eskatologia (lopun ajat)
   • Jeesuksen kirjeet seurakunnille

martin.ubani@helsinki.fi

kirkkohistoria uskonnonopetuksessa
Kirkkohistoria uskonnonopetuksessa
 • Kristillisen kirkon historia
  • Alkaa ensimmäisestä helluntaista (50 d pääsiäisestä)
  • Jeesus 7-4 EKr – 29(-33) JKr
  • 311 Konstantinus Suuri
  • 325 Nikean kirkolliskokous
  • 1054 Kirkko jakautuu
  • 1100-l. Ristiretket
  • 1517 Lutherin 95 teesiä Wittenbergissä
  • 1700-1800 l. Pietismi Suomessa: Herätysliikkeet
  • 1800-l. Maailmanlaajuinen Lähetystyö
  • 1900-l. Ekumenia, uususkonnollisuus

Ks. esim. http://www.suol.fi/raamattunet/kkohjana.html

Timo Muola http://www.suol.fi/raamattunet/kkohist.html

martin.ubani@helsinki.fi

kirkkohistoria uskonnonopetuksessa13
Kirkkohistoria uskonnonopetuksessa
 • Länsimainen kulttuuri rakentunut (kreikkalais-)kristillisen tradition perustalle
  • ”Euroopan historia 1500-l asti kirkon historiaa”
  • Kulttuurin ymmärtämisen väline
  • Kirkkohistoria historiallinen tiede
   • huomio kristillisessä kirkossa
   • Yhteiset menetelmät mutta eron taustalla yhteiskunnalliset syyt
 • Kouluopetuksessa historian menetelmät:
  • Historialliset dokumentit
  • Aikahistorialliset kartat ja kaaviot
  • Projektityöt
  • Retket kulttuuriperintökohteisiin
  • Roolipelit tms.
kirkkohistoria uskonnonopetuksessa14
Kirkkohistoria uskonnonopetuksessa
 • Kirkkohistoria alakoulussa
  • Temaattisuus vai kronologisuus?
  • Haasteena sisältöjen vieraus lapselle
  • 1. Kirkon synty
   • Kulttuurihistoriallinen konteksti
   • Rooman valtakunta
  • 2. Kirkon jakautuminen ja uskonpuhdistus
   • Keskiajan elämä
   • Mikael Agricola
  • 3. Henkilökuvat
   • Paavali, Luther, Paavi
   • Inhimillisyys, psykologinen ymmärtäminen
  • 4. Kirkkovuosi ja -pyhät
kirkkovuosi uskonnonopetuksessa
Kirkkovuosi uskonnonopetuksessa
 • TEHTÄVÄ: Valitse parisi kanssa kirkkovuosikalenterista 5 tärkeintä pyhää ja merkitse niiden v. 2008 päivämäärät kirkkovuosikalenteriin. Merkitkää lisäksi kirkkovuoden alkamis- ja loppumispäivämäärä
 • Perustelkaa valintanne
 • Merkitkää kirkkovuoden alku ja loppu ympyrään
 • Väritä pyhät/kaudet liturgisilla väreillä (valk., musta, pun., viol., vihr.)
 • Miettikää kalenterin avulla, mitä eri värit symboloivat

Suuri Kertomus: WSOY

martin.ubani@helsinki.fi

kirkkovuosi ja liturgiset v rit
Kirkkovuosi ja liturgiset värit

ILO, KIITOS, PUHTAUS

-Kristus, Jumala, enkelit

-Suuret Kristus-juhlat: Joulu, pääsiäisyö

 • Liturgiset värit
  • Määräytyvät pyhän mukaan
  • Vaihdetaan pyhän aattona klo 18
   • Vrt. juutalainen sapatti
  • Ilmenevät kirkkotekstiileissä
   • Alttaritekstiilit
   • Stola eli pappisvirantunnus harteilla ”Ottakaa minun ikeeni harteillenne”
  • Violetti/sininen
   • Anglikaanisen kirkon perinne
   • Porvoon hiippakunta

PYHÄ HENKI, MARTTYYRIUS

-Pyhä Henki, veri, tuli, todistus

-Helluntai, tapaninpäivä

KASVU, ELÄMÄ, TOIVO

-Toivo, iankaikkinen elämä, kasvu

-Yleisväri

KÄRSIMYS, PAASTO, ODOTUS

-Katumus, odottaminen

-2-4 adventit, hiljainen viikko

KUOLEMA, SURU

-Kuolemansuru, katoavaisuus

-Pitkäperjantai, hiljainen lauantai

Kuvat: tampereenseurakunnat.fi

martin.ubani@helsinki.fi

kirkkovuosi
Kirkkovuosi
 • 1. adventista (Jeesuksen syntymän odotus) – tuomiosunnuntaihin (Jeesuksen kuninkuus, paluu tuomarina)
 • Kehittynyt pääsiäisen ympärille
  • Pääsiäinen tärkein kristillinen juhla
   • Juutalainen pesah (Lähtö Egyptistä, happamaton leipä)
   • Kr. 22 maaliskuuta – 25 huhtikuuta
  • Joulu 25.12. Roomalainen Saturnalia (keisarien syntymäpäivä)
   • 350-l. kristillinen joulu
 • Nimipäiväperinne: Pyhimyskalenterit (katolinen/ortodoksinen)
  • Agricolan Karjalan jumalat:
   • Egres hernet Pawudh Naurit loi Caalit Linat ja Hamput edestoi.
   • M. Haavio (1952): Pyhä Kräs: 14.9. ”Pyhän ristin ylentäminen”: Ristin löytymisen muistopäivä (Pyhä Helena)
kirkkovuosi ja juhlat
Kirkkovuosi ja juhlat
 • JUHLAPUOLISKO (valmistus, juhla, jälkivietto): Vapahtajan elämä
 • Adventista helluntaihin
  • Joulu
  • Pääsiäinen
  • Helluntai
 • JUHLATON PUOLISKO: Uskon vaikutus arkielämässä
  • Helluntain jälkiviettoa
  • Kolminaisuuden päivästä tuomiosunnuntaihin

martin.ubani@helsinki.fi

juhlapuoliskon pyh t
Juhlapuoliskon pyhät
 • Joulupiiri (valmistautuminen, juhla, jälkivietto)
  • Adventti: (adventus Domini) Herran tuleminen ja odotus (messiasennustukset)
  • Jouluaatto: Aatami ja Eeva, VT: messias-ennustukset
  • Joulu: Jeesuksen syntymäjuhla 25.12.
  • Loppiainen: ”Joulupyhien loppuminen”: Itämaan tietäjien juhla (500-l.: Melchior, Balthasaar, Kaspar)
 • Pääsiäispiiri
  • Laskianen: ”Laskeutuminen paastoon”: 40d laskiaistiistaita seuraavasta päivästä
  • Palmusunnuntai: Jeesus ratsastaa Jerusalemiin (Palmunoksat)
  • Kiirastorstai: Ehtoollisen asettaminen, Getsemanen taistelu
  • Pitkäperjantai: Kristuksen kuoleman ja hautaamisen muistopäivä (ei urkuja, kukkia, ehtoollista)
  • Pääsiäinen: Ylösnousemuksen päivä (perint. sunnuntait)
  • Helatorstai: Kristuksen taivaaseenastumisen päivä (40d pääsiäisestä)
 • Helluntai: Pyhän Hengen vuodattaminen, seurakunnan synty
  • 50d pääsiäisestä
  • Juhlaton puolisko jälkiviettoa

martin.ubani@helsinki.fi

juhlattoman puoliskon pyhi
Juhlattoman puoliskon pyhiä
 • Juhannus: Johannes Kastajan juhla
 • Mikkelinpäivä: Enkelit ja lapset
 • Pyhäinpäivä: Vainajien muistopäivä (marttyyrit), hautojen koristelu
 • Tuomiosunnuntai: Toivo, tuleva tapahtuma (Kristuksen paluu)

martin.ubani@helsinki.fi

kirkolliset toimitukset
Kirkolliset toimitukset
 • Kirkolliset toimitukset
  • Käsittely koulussa
   • Luontevaa kirkkopyhien yhteydessä
   • Esim. juhlan viettäminen (elämyksellinen työskentely, musiikki, asetussanat, jne.), retket, lehti-ilmoitukset
   • Tutustutaan kirkon elämään
   • Mahdollistaa lapsen elämänkysymysten käsittelyn niihin liittyvissä kulttuurisissa yhteyksissä ja käytänteissä
 • Sakramentit (2):
  • Raamatullinen peruste: Jeesuksen asettamat
  • Kaste
   • Kastekäsky (Kristuksen taivaaseenastumisen päivä)
  • Ehtoollinen
   • Kiirastorstai
 • Muut kirkolliset toimitukset:
  • Avioliittoon vihkiminen, hautajaiset, konfirmaatio (vahvistaminen)

martin.ubani@helsinki.fi

virret uskonnonopetuksessa
Virret uskonnonopetuksessa
 • Virsi osa kristillistä kulttuuriperintöä
  • Opetuksessa
   • Aiheeseen ohjaavana
   • Pedagogisen siirtymän välineenä
   • Syventävänä
   • Teemankäsittelyn runkona
 • Virsivuosilista kouluun:
  • http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/kouluvirret.html

martin.ubani@helsinki.fi

systemaattinen teologia uskonnonopetuksessa
Systemaattinen teologia uskonnonopetuksessa
 • ”Filosofiaa, joka perustuu teistiseen jumalakäsitykseen tai jäsentää teististä maailmankuvaa”
 • Perinteisesti tutkimusalueina:
  • Uskonnollinen oppi (dogmatiikka) ja ilmaisut
  • Uskonnonfilosofia: esim. Onko Jumalaa olemassa? Mitä Jumalasta voidaan tietää? Millainen Jumala on?
  • Teologinen etiikka
  • Ekumenia

Katekismuksen kansilehti 1831

martin.ubani@helsinki.fi

systemaattinen teologia uskonnonopetuksessa24
Systemaattinen teologia uskonnonopetuksessa
 • Systemaattinen teologia koulussa
  • Position ottamisen tukeminen
  • Mahdollisuus jäsentää omaa katsomusta suhteessa tradition totuusväittämiin
   • Edellyttää tutustumista totuusväittämiin
 • Pääoppien pelkistetty käsittely:
  • Kertomukset (esim. Touhis)
  • Katekismus ja lasten katekismus
  • Rukoukset ja uskontunnustus
  • POPS: Luottamus ja turvallisuus sisältöalue
   • Jumala Isänä ja Luojana, Herran siunaus, Isä meidän, Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta
  • Luterilaisen kirkon sisältöalue
   • Luterilainen käsitys Jumalasta, Jeesuksesta, armosta, pelastuksesta, Raamatusta
systemaattinen teologia uskonnonopetuksessa25
Systemaattinen teologia uskonnonopetuksessa
 • Jumala: Itsensä ilmoittava ja salaava
  • Jumala yksi, joka ilmoittanut itsensä kolmena persoonana (Isä, Poika ja Pyhä Henki)
  • Haasteena tasapaino Jumalan rakkauden ja totuuden (tuomari) välillä
   • Teodikea eli kärsimyksen ongelma (ks. ryhmätehtävä)
   • Synti ja armo
 • Isä: Luoja
   • Turvallisuus, positiivinen jumalakuva
   • Legalismin ongelma: vaativa, pelottava, rankaiseva
   • Antropomorfisuus
   • Kolminaisuusoppi: vrt. likiarvo Jumalasta
 • Jeesus
  • Haasteena historiallisuus vs. satuhenkilö
   • Elämänkerta, tapahtumien merkitys kristinuskon historiassa
   • ”Jumalan Poika”, Messias (Kristus)
 • Pyhä Henki
   • Vaikea käsite (kreikkalainen dualismi)
   • ”Rinnallakulkija” (parakleetos), Puolustaja
   • Jeesuksen jälkeen srk:lle
   • Lahjaksi kristitylle: Rohkaisee, lohduttaa, suojelee
   • Persoona, ei voima: esim. Apostolien teot
uskontotiede uskonnonopetuksessa
Uskontotiede uskonnonopetuksessa
 • Uskontotiede lähestyy uskontoa inhimillisenä ilmiönä
  • Vertaileva uskontotiede ja uskonnon olemus
  • Maailmanuskonnot
  • Homo religiosus yksilönä ja yhteisössä
  • Uskonnollinen kokemus
   • ”Pyhyyden kokemus” (Otto)
   • Transsitilat ja mystinen kokemus (Smart)
  • Riitit, myytit, pyhän olemus

Lähde: suol.fi

martin.ubani@helsinki.fi

uskontotiede uskonnonopetuksessa27
Uskontotiede uskonnonopetuksessa
 • Uskontotieteen merkitys uskonnonopetuksessa kasvanut
  • Monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus, yleissivistys
 • Perusopetuksen lähtökohdat
  • ”Tutusta vieraaseen” eli oman uskonnon jäsentäminen tukee muihin tutustumista
  • Käsiteltävä aines liittyy oppilaan välittömään elämänkokemukseen
   • Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
   • Oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa ja maailmalla
   • Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset ja eriävät piirteet
  • Maailmanuskonnot: kristinusko, islam, buddhalaisuus, kiinan ja japanin uskonnot ja juutalaisuus
  • Huom. Myös Raamatun uskonnollisten kokemusten tarkastelu
   • Patriarkat, Paavali Damaskon tiellä…
   • Kristinuskon muutos juutalaisesta lahkosta maailman uskonnoksi
    • Suhde kulttuuriin ja erityispiirteet eri alueilla

martin.ubani@helsinki.fi

kirkkotaide ja uskonnonopetus
Kirkkotaide ja uskonnonopetus
 • Uskonnonpedagoginen instituutti (UPI)
  • Pääsiäinen ja taide
   • http://www.srk-opisto.fi/sivu.php?artikkeli_id=254
   • Tulkintamalli
   • Kuvaluettelo
   • Koodiavain
 • Muut verkkopohjaiset opetusmateriaalit ja vinkit
  • SUOL.fi
  • EVL.fi
  • Edu.fi (opetushallitus)
symboliikka ja taide uskonnonopetuksessa
Symboliikka ja taideuskonnonopetuksessa
 • Tunnistustehtävä: Kristilliset symbolit
  • Pareittain/ryhmissä
  • Mitä eri symbolit merkitsevät? Liittyvätkö ne johonkin tapahtumaan?