Introduction to six sigma
Download
1 / 42

(Introduction to Six Sigma) - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Updated On :

(Introduction to Six Sigma). ซิกซ์ซิกมาเบื้องต้น. วัตถุประสงค์. เข้าใจหลักการที่สำคัญของ Six Sigma ประโยชน์ของ Six Sigma ความหมายของระดับคุณภาพ Six Sigma แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของระดับซิกม่า ที่ระดับ 6. ผลประโยชน์ที่เกิดจาก Six Sigma-- ต่อองค์กร. ลดจำนวนของเสีย ต้นทุนต่ำลง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '(Introduction to Six Sigma)' - hilde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Introduction to six sigma
(Introduction to Six Sigma)

ซิกซ์ซิกมาเบื้องต้น


Introduction to six sigma
วัตถุประสงค์

 • เข้าใจหลักการที่สำคัญของ Six Sigma

 • ประโยชน์ของ Six Sigma

 • ความหมายของระดับคุณภาพ Six Sigma

 • แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของระดับซิกม่า ที่ระดับ 6


Six sigma
ผลประโยชน์ที่เกิดจาก Six Sigma--ต่อองค์กร

 • ลดจำนวนของเสีย

  • ต้นทุนต่ำลง

  • ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงขึ้น

  • รอบเวลาการผลิต จัดส่ง และการทำงานต่างๆ สั้นลง

  • มีกระบวนการทำงานที่มีเสถียรภาพและสามารถคาดการณ์ได้

 • การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

  • การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า คุณภาพ และการทำงานให้ถูกต้อง

  • มีความภูมิใจในความเป็นเลิศ

  • กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีรูปแบบ และมาตรฐาน


Six sigma1
ผลประโยชน์ที่เกิดจาก Six Sigma--ต่อบุคคล

 • การอบรม Six Sigma

  • การทำงานง่ายขึ้น

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  • ทำให้เป็นคนมีเครดิตชื่อเสียง

 • เป็นการทำงานโครงการ ที่สามารถวัดผลสำเร็จได้

 • มีการทำงานที่มุ่งหวังผล และได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร

 • ลดหรือขจัดการทำงานแบบ “ไล่ดับไฟ”


Introduction to six sigma

เป้าหมายของ Six Sigma

การลดข้อบกพร่องและของเสีย

การเพิ่มผลผลิต

ความพึงพอใจของลูกค้า

$$$


Six sigma2
เป้าหมายของ Six Sigma

$

ความพึงพอใจของลูกค้า

การเพิ่มผลผลิต

การลดข้อบกพร่องและของเสีย


Introduction to six sigma

Section 1

Six Sigma : An OverviewSigma s
นิยามของ Sigma (s)

 • Sigma (s) คือ:

  • อักษรกรีกตัวที่ 18

  • เป็นสัญญลักษณ์ของการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

  • เป็นการวัดความผันแปรของข้อมูล


Introduction to six sigma

3 s

This is a +/-3 Sigma Process

ซิกม่า คือ การวัดความผันแปร และ คุณภาพ

m

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) คือการวัดการกระจายออกจากค่าเฉลี่ย (m)

USL

LSL

s

s

s

พิกัดข้อจำกัดด้านล่าง (LSL)

พิกัดข้อจำกัดด้านบน (USL)

เป้าหมายของกระบวนการ (T)

ค่ามัฌฉิม (m)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)

T


Where does industry stand

PPM

1,000,000

100,000

10,000

1,000

100

10

1

1

2

3

4

5

6

Where Does Industry Stand?

IRS - Tax Advice

(phone-in)

(140,000 PPM)

Restaurant Bills

Doctor Prescription Writing

Payroll Processing

Order Write-up

Journal Vouchers

Wire Transfers

Airline Baggage Handling

Purchased Material

Lot Reject Rate

Best-in-Class

Average

Domestic Airline Flight

Company

Fatality Rate

(0.43 PPM)

7

Sigma Scale of Measure


Six sigma 6 s
นิยามของ Six Sigma (6s)

 • Six Sigma (6s) เป็น:

  • วิสัยทัศน์: World Class Company

  • ปรัชญา : การปรับปรุงพัฒนาแบบพลิกโฉม (Breakthrough)

  • ระบบการบริหาร

  • เป้าหมายที่ท้าทาย

  • ชุดเครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

  • กลไกในการนำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า


Introduction to six sigma
ซิกซ์ ซิกม่า – ดีกว่า และเร็วกว่า

 • การพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

  • คู่แข่งของเราก็ทำการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

 • การพัฒนาการอย่างพลิกโฉม = ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ

  • หัวใจสำคัญ คือ การพัฒนาให้ดีขึ้นและเร็วขึ้น

ข้อได้เปรียบ


Six sigma3

PPM

Process

Capability

Defects per

Million Opp.

Six Sigma เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย

Sigma is a statistical unit of measure that reflects process capability. The sigma scale of measure is perfectly correlated to such characteristics as defects-per-unit, parts-per-million defective, and the probability of a failure/error.


Six sigma4
Six Sigma เป็นชุดเครื่องมือ


Introduction to six sigma

ประวัติของ Six Sigma

 • Started on 1960s’, a number of big companies were toying with the idea of Zero Defect (ZD). But the ideas didn’t go very far and limited to motivational slogans and pep talks.

 • On 1980s’, giant companies spearheaded again the comeback of ZD philosophy. They are now more serious on producing defect free products.

 • For instant, Xerox with “Leadership Through Quality”, Intel with “PDQ2”, HP with “TQC”, IBM with “Excellent in Execution” etc..

 • Motorola didn’t want to miss the pack by establishing “6-Sigma” program on 1987. The idea was first discovered by Mikel Harry, one of Motorola's finest employees from Government Electronics Group.

 • By giving itself 5 years time limit to achieved from 3 to 6-Sigma, Motorola has spent merely 20 million dollar in its first year alone. Motorola's investment paid off and proved that ZD was achievable.

 • On the following years, Mikel Hurley left Motorola and set up his own company known as “Six Sigma Academy”, USA.


Six sigma5
มีใครบ้างที่ใช้ Six Sigma

 • Motorola

 • Texas Instruments

 • ABB

 • Allied Signal

 • General Electric

 • Seagate Technology

 • DuPont

 • Sony

 • Kodak

 • Toshiba

 • Lockheed Martin

 • Other


Introduction to six sigma

Section 2

Six Sigma Process


Introduction to six sigma

Process Variation

Process

Inputs

Output

 • All businesses consist of interconnected processes

 • Variation exist in all processes

 • Understanding and reducing process variability in the key to improve customer satisfaction and reducing losses


Focus of six sigma

KPIV

f (X)

Y=

KPOV

 • Y

 • Dependent

 • Output

 • Effect

 • Symptom

 • Monitor

Focus of Six Sigma

To get results, should we focus our behavior on the Y or X?

 • X1 . . . XN

 • Independent

 • Input-Process

 • Cause

 • Problem

 • Control

If we are so good at X, why do we constantly test and inspect Y?

*

Focus on X rather than Y, as done historically


Introduction to six sigma

m

1

2

3

5

6

7

Process Output Variation

s

m : measurement of location

s: measurement of variability


Introduction to six sigma

LSL

Nominal

USL

Fit for use

s

s

s

Defectives

m

Process Sigma Level

Definition :

The number of standard deviation that can be fitted into the space between the process center and the nearest specification limits


Introduction to six sigma

LSL

USL

0.002 ppm (2 tails)

Process center on target

s

s

s

s

s

s

m

LSL

USL

3.4 ppm after 1.5s drift from process center

s

s

s

s

s

s

s

m

6 Sigma Process


What does a 6 sigma process look like

3 s

This is a 6 Sigma Process

What does a 6 sigma process look like ?

m

Average Deviation from Mean

1s

p(d)

1 2 3 4 5 6

s

T

USL


Six sigma practical meaning
Six Sigma - Practical Meaning

99% Good (3.8 Sigma)

99.99966% Good (6 Sigma)

20,000 lost articles of mail per hour

Unsafe drinking water for almost 15 minutes each day

5,000 incorrect surgical operations per week

Two short or long landings at most major airports each day

200,000 wrong drug prescriptions each year

No electricity for almost seven hours each month

Seven articles lost per hour

One unsafe minute every seven months

1.7 incorrect operations per week

One short or long landing every five years

68 wrong prescriptions per year

One hour without electricity every 34 years


Introduction to six sigma

PPM

Process

Capability

Defects per

Million Opp.

6 Sigma - Aggressive Goal

Sigma is a statistical unit of measure that reflects process capability. The sigma scale of measure is perfectly correlated to such characteristics as defects-per-unit, parts-per-million defective, and the probability of a failure/error.


Introduction to six sigma

เป้าหมายของ Six Sigma

การลดข้อบกพร่องและของเสีย

การเพิ่มผลผลิต

ความพึงพอใจของลูกค้า

$$$


Critical to
Critical to...

- Price

- Quality

- Delivery


Introduction to six sigma
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 • Product

  • CTQ – Critical to Quality

  • CTD – Critical to Delivery

  • CTP – Critical to Price

ความพึงพอใจของลูกค้า

Quality

คุณภาพ

Delivery

การส่งมอบ

Price/Value

ราคา/คุณค่า

Defects

ข้อบกพร่อง

Cost

ต้นทุน

Cycle Time

รอบเวลาทำงาน

 • Processes

  • CTP1 – Critical to Process 1

  • CTP2 – Critical to Process 2

  • CTP3 – Critical to Process 3

เป้าหมายขององค์กร


Introduction to six sigma

กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของSix Sigma


Introduction to six sigma

Whatการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า’s the Strategy

Know what’s important to the

Customer

Reduce defects

Center around target

Reduce Variation


Introduction to six sigma

Section 3การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

The DMAIC Approach


Introduction to six sigma
บทบาทของคนในองค์กรการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 • ผู้บริหาร (Management)

 • แชมเปี้ยน (Champion)

 • แบล็คเบลต์ (Black Belt)

 • กรีนเบลต์ (Green Belt)

 • สมาชิกกลุ่ม (Member)

 • เจ้าของพื้นที่ (Process Owner)

 • มาสเตอร์ แบล็คเบลต์ (Master Black Belt)


Introduction to six sigma
บทบาทของคนในองค์กรการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 • บทบาทของผู้บริหาร (Management)

  • เป็นผู้นำและเป็นเจ้าของวิสันทัศน์ กำหนดแนวทางการติดตามผลของบริษัท และรับผิดชอบผลของโครงการ

  • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม องค์กร


Introduction to six sigma
บทบาทของคนในองค์กรการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 • บทบาทของแชมเปี้ยน (Champion)

  • ตั้งเป้าหมายและคัดเลือกโครงการ

  • เริ่มต้นงานให้แบล็คเบลต์ และทำให้เขาทำงานได้


Introduction to six sigma
บทบาทของคนในองค์กรการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 • บทบาทของกรีนเบลต์ (Green Belt)

  • ช่วยเหลือแบล็คเบลต์

  • ทำโครงการของตนเอง

  • เป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ของตนเอง

  • เป็นตัวเร่งการทำซิกซ์ ซิกม่าในองค์กร


Introduction to six sigma
บทบาทของคนในองค์กรการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 • บทบาทของสมาชิกกลุ่ม (Member)

  • ช่วยเหลือแบล็คเบลต์

  • สนับสนุนด้านความรู้ของกระบวนการ

  • งานเฉพาะด้านในโครงการ


Introduction to six sigma
บทบาทของคนในองค์กรการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 • บทบาทของเจ้าของพื้นที่ (Process Owner)

  • กำหนดโครงการที่น่าสนใจ

  • ลงมือปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขที่ค้นพบจากโปรเจค


Introduction to six sigma
บทบาทของคนในองค์กรการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 • บทบาทของมาสเตอร์ แบล็คเบลต์ (Master Black Belt)

  • ปรับปรุงแก้ไข ทำโครงการให้มีความชัดเจน

  • เป็นโค้ชและให้การอบรมกับแบล็คเบลต์


Introduction to six sigma
บทบาทของคนในองค์กรการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

 • บทบาทของแบล็คเบลต์ (Black Belt)

  • ผู้ส่งสาส์น

   • เป็นผู้สื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กร

   • เป็นผู้นำหรือต้นแบบของวัฒนธรรมองค์กรใหม่

  • ผู้สอน

   • ให้การอบรมสมาชิกของกลุ่มที่ทำโครงการ

   • เป็นแหล่งความรู้ทางด้าเทคนิคให้แก่องคืกร

  • ผู้นำ

   • การเคลื่อนตัวของกระบวนการพลิกโฉม (Breakthrough)

   • ให้แนวทางการทำงานแก่กลุ่ม


Critical mass
บรรลุความสำเร็จระดับ “Critical Mass”

 • สมาชิกกลุ่ม (Member)

 • กรีนเบลต์ (Green Belt)

 • แบล็คเบลต์ (Black Belt)

 • มาสเตอร์ แบล็คเบลต์ (Master Black Belt)


Phases of breakthrough dmaic
ขั้นตอนสู่การพลิกโฉม Phases of Breakthrough DMAIC

D

วางแนวทางโปรเจค

M

สร้าง Baseline

A

ค้นหา y = f(x)

I

หาจุดที่ดีที่สุดของ y = f(x)

C

สร้างผลระยะยาว

Breakthrough !