m te med molde n ringsforum n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Møte med Molde Næringsforum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Møte med Molde Næringsforum - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Møte med Molde Næringsforum. Molde 2006-04-03. Ormen Lange. Norges største industriprosjekt Havbunnsutbygging 1100m dyp Gassbehandlingsterminal på Nyhamna Langeled til Easington – verdens lengste rørledning Prosjektet følger planlagt budsjett og tidsplan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Møte med Molde Næringsforum' - hieu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ormen lange
Ormen Lange
 • Norges største industriprosjekt
  • Havbunnsutbygging 1100m dyp
  • Gassbehandlingsterminal på Nyhamna
  • Langeled til Easington – verdens lengste rørledning
 • Prosjektet følger planlagt budsjett og tidsplan
  • Oppstart av kommersielle leveranser 1. Oktober 2007
 • En utbygging med store positive lokale ringvirkninger
  • Tett samarbeid med kommunen om løsninger
  • Nye veier
  • Nye fergeleier
  • Styrket lokalt el-nett og vannforsyning
hydro aluminium sunndal
Hydro Aluminium Sunndal
 • Nye Sunndal Verk ferdigstilt i 2004
 • Europas største aluminiumsverk
 • Kapasiteten økt fra 160 000 til 360 000 tonn pr. år
 • Største investering i norsk fastlandsindustri på flere år
kraftsituasjonen i regionen
Kraftsituasjonen i regionen
 • Statnett beskriver situasjonen som svært vanskelig
  • Stort kraftunderskudd
  • Liten lokal produksjon
  • Midt-Norge kan oppleve spenningskollaps
 • NVE påpeker stort behov for ny produksjon (gasskraft) og/eller linjeforsterkninger fra Sogn eller Nordland
 • Kraftbehov fra ny industriell aktivitet har vært kjent i lang tid
  • Kraftbehov klart definert, uendret og innmeldt til systemansvarlig
  • Alle krav til planprosesser oppfylt
hvorfor er kraftsituasjonen viktig
Hvorfor er kraftsituasjonen viktig?
 • Norges rolle som energileverandør til Europa
  • Forutsigbar leveranse av naturgass avgjørende viktig
 • Ormen Lange dekker 20% av Storbritannias gassbehov
 • Viktig industri i regionen
  • Su4 største landbaserte industrinvestering i Norge
  • Midt-Norge er en av de mest dynamiske industriregioner i Norge
 • Sikker leveranse av el til befolkningen og vanlig næringsliv i regionen
 • Lokal, regional, nasjonal og internasjonal utfordring som må adresseres
sunndals kraftbehov
Sunndals kraftbehov
 • Statnett orientert våren 2000 om kraftbehov ved modernisering
 • Hydro har ikke endret kraftbehov
  • 600 MW fra 2005 meldt inn allerede i 2000
 • Avtale med Statnett i august 2000 om nettforsterkning som skulle være på plass til 01.01.2007
  • Statnett klarte det til 13.12.2004!
 • Utfall med varighet over 2 – 4 timer kan være ødeleggende
ormen langes kraftbehov
Ormen Langes kraftbehov
 • August 2001: Meldte behov om ca. 200 MW
 • Juni 2003: Statnett søker konsesjon for nettforsterkninger
  • Forsterkningene skal ivareta regionens behov for sikker kraftforsyning
 • Vår 2004: PUD for Ormen Lange godkjent i Stortinget
  • Ormen Lange betaler radialen Fræna – Nyhamna
 • Utfall lenger enn 1 sekund vil medføre full stans og kreve 8 – 10 timer for å gjenopprette full drift
hydros kte kraftforbruk 2 6 twh balanseres nesten av ny kraftproduksjon 2 2 twh
Hydros økte kraftforbruk (2,6 TWh) balanseres nesten av ny kraftproduksjon (2,2 TWh)

Hydros andel av prosjektene 2001 – 2008

mulige l sninger
Mulige løsninger
 • Økt kraftproduksjon
 • Gasskraftverk (CCGT)
  • Beste langsiktige løsning
  • Politisk krevende
 • Vind
  • Styrker kraftbalansen
  • Løser ikke problemet
 • Markedsmekanismer
 • Sikre roterende reserve
  • Mulige modifikasjonsbehov
  • Sikre tilgjengelig vann
 • Kjøpe energiopsjoner
  • Lengre nedstengning av kraftintensiv industri
 • Separat prisområde
  • Usikre, mulig negative virkninger
 • Nye kraftlinjer
 • Sogn - Ørskog
  • God løsning som kan gjennomføres raskt
 • Viklandet - Rana (over Fosen)
  • Vil også bedre situasjonen
  • Knytter vindkraft og vannkraft til underskuddsområdet
 • Kraftelektronikk
 • Konvensjonell kompensering
  • Fullt utnyttet
 • FACTS/HVDC
  • Kan bidra til løsning
  • Krever videre utredning
  • Kan være kostbart
statnetts verkt y som systemoperat r
I dag

Midlertidige prisområder

Øke importkapasiteten til underskuddsområder

Utsette planlagte nett- revisjoner

Reservetransformatorer

Midlertidige vern

Redusert sikkerhet mot utfall

Utsette planlagte revisjoner av kraftverk

Spesialregulering av kraftverk

I anstrengte forsynings- situasjoner (SAKS) – under evaluering

Forbruksopsjoner

Effektopsjoner

Reserve kraftgenerering

Faste gasskraftverk

Mobile gasskraftverk

Kjøpe kapasitet i gasskraftverk

Annen nødgenerering

Informasjon

Til offentligheten

Til markedet

Statnetts verktøy som systemoperatør
hva m gj res
Hva må gjøres?
 • Rask utbygging av ny kraft i regionen
  • Vi deler Statnett og NVEs anbefaling om at det bør bygges gasskraftverk i regionen.
  • To aktører har fått konsesjon. Det bør legges til rette for at disse kan realiseres.
  • Alvorlig situasjon krever effektiv og pragmatisk tilnærming
 • Full kraft i arbeidet med linjeforsterking
  • Ledningen mellom Sunnmøre og Sogn må bygges raskere enn Statnetts planer. Bør og kan være driftsklar senest 2010.
andre supplerende tiltak
Andre supplerende tiltak
 • Hydro er beredt til å diskutere avbøtende tiltak som lastfrakobling
 • Støtter Statnett og NVE sitt arbeid med SAKS (Svært Anstrengt KraftSituasjon)
 • Etablering av lokalt prisområde vil neppe være effektivt og kan ha store skadevirkninger
  • Utkjøp av forbruk vil være et vesentlig mer treffsikkert tiltak
ad