1 / 13

Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne „Ostoja”

Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne „Ostoja”. Wola Batorska 906. Budowę i adaptację budynku zakończono w 2010 roku, dzięki wsparciu sponsorów oraz dotacjom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

hide
Download Presentation

Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne „Ostoja”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne „Ostoja” Wola Batorska 906

 2. Budowę i adaptację budynku zakończono w 2010 roku, dzięki wsparciu sponsorów oraz dotacjom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Centrum „Ostoja” mieści się w Woli Batorskiej, około 30 km od Krakowa, w budynku dawnej szkoły przekazanym przez gminę Niepołomice Ostoja

 3. Warunki bytowe Pokoje 2, 3-osobowe z łazienką i telewizorem Pokój socjalny (lodówka, czajnik) Szerokie korytarze z barierkami Winda

 4. W pokojach Każda osoba ma do dyspozycji: • zamykaną szafę • szafkę z zamykaną szufladą • wygodne łóżko dostosowane do możliwości motorycznych pacjenta

 5. Łazienki • Dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 6. Rehabilitacja • Każdy chory na SM potrzebuje rehabilitacji, dlatego zapewniamy wszechstronną pomoc • Rehabilitacja ruchowa (indywidualna praca z pacjentem) • Fizykoterapia(magnetoterapia, prądy, laseroterapia, masaż) • Zajęcia z psychologiem • Terapia zajęciowa • Sala komputerowa

 7. ćwiczenia czynno-bierne; czynne w odciążeniu; ćwiczenia czynne; ćwiczenia z wykorzystaniem różnych przyborów, m.in taśmy thera-band; piłki; poduszki sensomotoryczne; ćwiczenia według metod specjalistycznych, np. PNF; pionizacja; reedukacja chodu; funkcjonalna praca z pacjentem - nauka i doskonalenie wykonywania czynności życia codziennego. Rehabilitacja ruchowa ćwiczenia dostosowane do potrzeb i możliwości chorego:

 8. Fizykoterapia W przypadku występowania u chorych zespołów bólowych, zaburzeń napięcia i siły mięśniowej, zmian zwyrodnieniowych stawów oraz innych dolegliwości dostępne są zabiegi z zakresu: • elektroterapii (np.: prądy TENS, KOTZ, TRABERT, interferencyjne, jonoforeza, tonoliza) • magnetoterapii • laseroterapii 

 9. Zajęcia z psychologiem • zajęcia indywidualne, • grupowe, • integracyjne, • relaksacyjne, • ćwiczenia logopedyczne i oddechowe

 10. Sala terapii zajęciowej i sala komputerowa

 11. W wolnym czasie chorzy mają do dyspozycji Świetlicę Małą bibliotekę (także audiobooki) oraz gry słowne Taras Ogród z altaną Grill

 12. W ośrodku pracują zawsze uśmiechnięci ludzieoto część z nich • Monika • mgr fizjoterapii • (10 lat pracy z chorymi na SM) • Basia (od lewej) • mgr fizjoterapii, • ukończony PNF • podstawowy • Karolina • mgr fizjoterapii, • ukończony PNF • podstawowy i rozwijający, • instruktor NORDIC WALKING • Marta • mgr fizjoterapii (12 lat pracy z chorymi na SM) Piotr - recepcjonista Paweł - recepcjonista Małgorzata - masażystka Magda - psycholog

 13. Mapa dojazdu do ośrodka jest dostępna na naszej stronie internetowejhttp://www.fundacja-sm.org/pl/dojazd.html

More Related