slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ADI?E ALFABE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 137

ADI?E ALFABE - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

ADIǴE ALFABE. www.danef.net. SID FEŞĆE LATİN ALFABE ? Adıǵexem % 80 Tırḱuyem şepsewu , latin harfxer zereha . Telefonım , şıenğepsxem latin harfxemće tarétxe . Dunayem (Facebook, Twitter , MSN, SKYPE) latin harfxer zaraha .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ADI?E ALFABE' - hidalgo-orrego


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ADIǴE ALFABE

www.danef.net

slide2

SID FEŞĆE LATİN ALFABE ?

Adıǵexem % 80 Tırḱuyemşepsewu, latinharfxerzereha.

Telefonım, şıenğepsxemlatinharfxemćetarétxe.

Dunayem (Facebook, Twitter, MSN, SKYPE) latinharfxerzaraha.

Bzezeğeş`eğusabiyxemre, yane-yatexemremafemzerahare harf.

Zı harf - Zımake, wuzéreceremfedewwotxı, Pıtxıremfedewwöce.

Mı fonetik sistemırzebğeş`enćiy, wuritxenćiy program pş`ınćiyneḣgupsef.

Adıǵeharfxer harf ĺapsemwügukéğećıjı. Maferénımzetehasıkıtşeğupşerep!

( C / Ć , H / Ḣ , G / Ǵ , K / Ḱ, L / Ĺ , S / Ś, P / Ṕ , T / Ṫ , Z / Ź )

www.danef.net

slide5

FONETİK ADIǴE LATİN ALFABE

Tırḱumyiharf makexer tibze zerexetımpapće axer zereşıtew zéthağex

Fonetik alfaber dğepsışün papće make zimıe harf 12 , make zie 1 harf zakore xetğeḣoağ

Diyakritik tamğew dunayem yaneh zerahere ( ' ) apostrof zéthağ

Tibze yehıl`ağewwuçüṕekeoaćexemće accent grave (`) zéthağ

Adıǵe Latin alfaber make zimıe harf 33 re, make zie txekp 9 re, zećemćiy harf 42 meḣu

www.danef.net

slide6

KEQOŞT ĹEḢANIM LATİN

Google' um, Microsofṫ um ti Adıǵabze xetep.

Google'umcıreće zefeşhaf bze 66 ır txığew zeréźećı. Adıǵabze xetep.

Bzer bzemmakećezeriźećewtéléfonxerkıdećıştıx. Tibze yaxetın fay.

Mı dijital dunayem te tibziyyaxetxeğen fay.

Tişıćağe guşıem database 108.000 em yeḣow danef.net ım yit.

Tibze huşıe 66.000 xet. Zı ḣuşıer 155 pçağew yişöaşe zetéćı . Ar keztıre programır tiı`.

Tibze yi gramatikşııćekeztıre PC programırtıwuxığ. Standardewzeréğezafe.

www.danef.net

makem yepxi ew alfabe s stem
MAKEM YEPXIĞEW ALFABE SİSTEM
 • Uxığe pıçığom yiş`ıće

Zı harfım zı makeće wöce. harfır guşıem tede xetxağemiy yimake zeḣoćırep

www.danef.net

slide9

Ḣuşıexem yaşöáşe şapḣexer 14 ew zetéćı. Zı ḣuşıemiy yişöáşe zetéć 155 meḣu. 65.000 ım ḣuşıem yaşöáşe zetéć keztıre programır Danefım yit. Miy feşhafew nebǵıre pçığor pḣow kızgoharem yićıṕe yepxığew ḣuşıem yifeoáğiy zébĺeḣu. Guşıem paye ćeğım yit tablom fedew KIĹEXENEN

www.danef.net

slide10

Ḣuşıexem yaşöáşe şapḣexer 14 ew zetéćı. Zı ḣuşıemiy yişöáşe zetéć 155 meḣu. 65.000 ım ḣuşıem yaşöáşe zetéć keztıre programır Danefım yit. Miy feşhafew nebǵıre pçığor pḣow kızgoharem yićıṕe yepxığew ḣuşıem yifeoáğiy zébĺeḣu. Guşıem paye ćeğım yit tablom fedew (Kıĺexenen)

www.danef.net

slide11

Huşıe: Kıpıtḣın

 • SID PAPĆE ZI HARF ?
 • Şıenğeps program riptxınırneḣgupsefmeḣu
 • Guşıem paye KIPITḢIN ımyişöáşezetećtızxapĺeće
 • Yipĺ`ınıreharfır ( i ı a)fedew zeḣoćı
 • Şıenğeps programım harfxerkiĺıtegorezébleḣu
 • Ay papćezıharfewğepsığe alfabem be feoáğeyiı`

www.danef.net

slide12

DİFTONGOW ZI HARF

ué = öui = ü

Ç, J, Ş, WHarfxemö, üharfxerkazgohaće, Adıǵefonetikimyimakećetıkécenfay.

AdremakeziaharfxemćeyakécaćeTırḱu Alfabem fed

www.danef.net

slide13

Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

ÇHarfım yibağe

www.danef.net

slide14

Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

JHarfım yibağe

www.danef.net

slide15

Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

ŞHarfım yibağe

www.danef.net

slide16

Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

WHarfım yibağe

www.danef.net

slide20

KIZEGOHA MAKE ZİA HARFXER

(Makekiṫu : Makezia harf zırız zırızew wukzacerer arı )

AdıǵeBzempḣoreĺapserekızegohaw Vektör ḣuşıexer xet.

Pḣom yiwujıpke harfırmakeziaćezıwuxıće, ḣuşıeĺapsemkızgoharem, make ziaharfṫur

Kızegohan faye meḣu. Arısı makeziaharfxem zırız zırızew wukacen fay.

Guşeı`em paye zağorıye pıḣoxer ( će, de, xe, pı)

Yiperiyeharfırmakeziaćekéjere zağore ḣuşıeĺapsexer ( an, aben, atın, onṫen)

Mıxer zegohaćecamekiṫuzıfat`oreḣuşıexer arı ( goan, koaben,xeatın, pıoṫen)

DİFTONG

Diftong: Kızegoharemakeziaharfiṫum zexetew wukzedécenır arı

Zağorıye difttongguşıexer ( goáşe, koápe,qoáğe, jöáğo)

Murat ÇepayyitxığeŞüzabexerziše romanım xet makiṫuzia harf kızegoharezıxetguşıexer: 1216, diftong guşıexer:152 meḣu.Makiṫuziaxer diftong zıxetguşıexemyaneḣiyfediyće (8) neḣıb.

Diftong zıxetguşıeryaṫ`onereharfım tét tamğemćekıxeteğenefı

www.danef.net

slide24

HARFXER – HARFLER - LETTERS

Kaberdey EK harf

www.danef.net

slide26

Guş`aĺem harfxer apostrofow yit.

Adıǵe Klavyem yilink: http://www.danef.net/web/tr/ppt/danef.rar

Adıǵe Harfxer kızićıre çıuxer ćeğ tablom yit

www.danef.net

slide27

Yibağe: % 7.03

www.danef.net

slide28

Yibağe: % 0.96

www.danef.net

slide29

Yibağe: % 0.27

www.danef.net

slide30

Yibağe: % 0,41

www.danef.net

slide31

Yibağe: % 0,41

www.danef.net

slide32

Yibağe: % 1,90

www.danef.net

slide33

Yibağe: % 1.64

www.danef.net

slide34

Yibağe: % 14.82

www.danef.net

slide35

Yibağe: % 1.27

www.danef.net

slide36

Yibağe: % 1,67

www.danef.net

slide37

Kaberdey EK harf

www.danef.net

slide38

Yibağe: % 1,26

www.danef.net

slide39

Yibağe: % 0,13

www.danef.net

slide40

Yibağe: % 4.41

www.danef.net

slide41

Yibağe: % 0,78

www.danef.net

slide42

Yibağe: % 0,89

www.danef.net

slide43

Yibağe: % 10,71

www.danef.net

slide44

Yibağe: % 2,68

www.danef.net

slide45

Yibağe: % 1,26

www.danef.net

slide46

Kaberdey EK harf

www.danef.net

slide47

Yibağe: % 2,03

www.danef.net

slide48

Yibağe: % 0,77

www.danef.net

slide49

Kaberdey EK harf

www.danef.net

slide50

Yibağe: % 0,64

www.danef.net

slide51

Yibağe: % 1,31

www.danef.net

slide52

Yibağe: % 3,26

www.danef.net

slide53

Yibağe: % 2,19

www.danef.net

slide54

Yibağe: % 2,90

www.danef.net

slide55

Yibağe: % 0,28

www.danef.net

slide56

Yibağe: % 2,32

www.danef.net

slide57

Yibağe: % 0,18

www.danef.net

slide58

Yibağe: % 0,51

www.danef.net

slide59

Yibağe: % 4,14

www.danef.net

slide60

Yibağe: % 2,37

www.danef.net

slide61

Yibağe: % 0,07

www.danef.net

slide62

Yibağe: % 0,26

www.danef.net

slide63

Yibağe: % 2,37

www.danef.net

slide64

Kaberdey EK harf

www.danef.net

slide65

Yibağe: % 2,90

www.danef.net

slide66

Yibağe: % 0,27

www.danef.net

slide67

Yibağe: % 3,37

www.danef.net

slide68

Yibağe: % 0,58

www.danef.net

slide69

Yibağe: % 4,10

www.danef.net

slide70

Kaberdey EK harf

www.danef.net

slide71

Yibağe: % 2,09

www.danef.net

slide72

Yibağe: % 4,14

www.danef.net

slide73

Yibağe: % 2,46

www.danef.net

slide74

Yibağe: % 0,10

www.danef.net

slide75

WUÇÜṔE ( ` )

Dilimizde bazı kelimeler aynı harfleri içerdiği halde heceler yarım oktav kadar duraksanarak okunmaktadır . Kesme işareti ile kelimeyi bölmeden, bütünlük korunur kesmenin geldiği hecede yarım oktav kadar durulur, varsa sağındaki heceye devam edilir. Kesme işareti olarak accent grave ( ` ) kullanılmıştır. Kelime örnekleri aşağıda verilmiştir.

www.danef.net

slide76

TİBZE ZETEĞAŞ`E

Yaperıye yeğejaṕ - Başlangıç seviviyesi - Beginner level

www.danef.net

slide77

HEDEFLENEN SEVİYE

 • Adıǵece bilmeyenler için başlangıç seviyesi esas alınmıştır.Öncelikle Latin harflerle okuma ve yazmayı Günlük konuşmalarda geçen kelime ve cümleleri Günleri, sayıları, renkleri, konumları öğretmektirİstenilen seviye sitedeki diğer slaytlar ile geliştirebilir.
 • Kursta ünitelerin anlatım süresi 50 saattir

www.danef.net

slide78

NEDEN LATİN ALFABE ?

Adıǵelerin % 80 Türkiye’de yaşamakta, latin harfleri kullanmaktadır.

Telefon ve bilgisayarlarımızdaki harfler, latin harflerdir..

Dünya iletişiminde (Facebook, Twitter, MSN, SKYPE) kullandığımız harflerdir

Dil öğrenim yaşındaki çocuklarımızın ve ebeveylerinin güncel kullandığı harflerdir

Tek harf – Tek ses, okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan Fonetik alfabedir

Tek harf sistemi öğrenimde, bilgisayar programlarında kolaylık sağlamaktadır.

İlave harfler 13 olup, bunlarda taban harfleri ile rahat hatırlanabilmektedir

( C / Ć , H / Ḣ , G / Ǵ , K / Ḱ, L / Ĺ , S / Ś, P / Ṕ , T / Ṫ , Z / Ź )

www.danef.net

slide79

NEBǴIRE ŠERIĞŞahıs Zamirleri

SE

seqo

BEN

gidiyorum

woqo

WO

SEN

gidiyorsun

AR

maqo

gidiyor

O

TE

gidiyoruz

teqo

BİZ

ŞÖ

gidiyorsnuz

şöqo

SİZ

maqox

AXER

ONLAR

gidiyorlar

www.danef.net

slide80

ZİYE ŠERIĞİyelik Zamirleri

Wune

Benim

Evim

Wune

Senin

Evin

Wune

Evi

Onun

Evimiz

Wune

Bizim

ŞÜ

Eviniz

Wune

Sizin

YA

Wune

Onların

Evi

www.danef.net

slide81

PĹIŞÖÁŠEXERsıfatlar

Sıfatlar, isimleri niteler ve belirgin özelliklerini tanımlar.

Bir isime ait bütün özellikler o ismin sıfatıdır.

Dilimizde sıfat tamlamaları Türkçe ve İngilizcenin tersine,

nitelediği isimden sonra gelmektedir

www.danef.net

slide83

ḢUŞIEFEŞI`

Zarflar

Zarflar eylemleri niteler.

Bir eyleme ait bütün özellikler o eylemin zarflarıdır.

www.danef.net

slide84

ZAĞORE ḢUŞIEFEŞ`IXER

 • Bazı Zarflar

www.danef.net

slide85

ĹEPSAPE

Edatlar

Edatlar, ismi nitelemezler. Tek başına kullanılmayan, bir isim ile

kullanılıp ismin anlamını tamamlayan kelime gruplarıdır.

www.danef.net

slide86

ZAĞORE ĹEPSAPEXER

Bazı Edatlar

www.danef.net

slide87

TÉT

TÉĹ

k o n u m l a r

www.danef.net

GOT

GOĹ

slide88

YİT

YİĹ

k o n u m l a r

www.danef.net

DEĹ

DET

slide89

ĆET (ÉT)

ĆEĹ (ÉĹ)

k o n u m l a r

www.danef.net

UT

slide90

KOT

KOĹ

k o n u m l a r

www.danef.net

XET

XEĹ

slide91

DES

KOS

k o n u m l a r

US

ĆES (ÉS)

www.danef.net

slide92

GOS

k o n u m l a r

YİS

TÉS

www.danef.net

slide93

PIS

PIĹ

k o n u m l a r

XES

www.danef.net

slide94

FİİL ÇEKİMLERİ

Dilimizde 65.000 üzerinde fiil mevcuttur.

Tesbit edebildiğimiz 155 zaman çekim formunun bilgisayar programı bitmiştir.

Fiiller; eylemin yönüne, nesne alıp almamasına göre çekim formuna girerler

Başlangıç seviyesinde dil öğrenimi için güncel 200 civarındaki fiil kafi gelebilir

Geçmiş zaman, şimdiki zaman gelecek zaman çekimlerini öğrenmek ile başlanabilinir.

Tüm fiil çekimlerini www.danef.net de yüklü olan fiilmatik ile yapabilirsiniz.

www.danef.net

slide95

VEKTÖREL FİLLER

( téxın, kıćexın, uźın, yeźıxın, kéźıxın, xetḣın, koźen...)

Dilimizde ön ekler, tekil veya kombine olarak fiil kökü ile kaynaşırlar.

Konum ekleri ile eylemin yönünü belirler.

Fiil çekimlerinde şahıs zamiri, ön ek ile fiil kökü arasına girer

Eylemin yönünü belirler (tésexı: üstünden alıyorum)

Fiilerimizin çoğunluğu bu fiil gurubundadır.

www.danef.net

slide96

ḢUŞIE VEKTÖRXER

ze

će

fın

źın

ko

de

şı

şın

ze

xın

şüı

ze

şen

xe

pe

şı

aben

www.danef.net

slide100

ZIPÇAĞE – BEPÇAĞE

tekil - çoğul

Tekil kelimenin sonuna ( XE) eki alarak çoğul hale gelirler.

İsmin -i halinde ( r ), ismin -de halinde ( me ) ses uyumu ekini alır

śe

xer

śe

xeme

xer

tığoáqo

tığoáqo

xeme

śığo

xer

śığo

xeme

xer

şejye

şejye

xeme

xer

xeme

xer

mo

mo

xeme

www.danef.net

slide101

İSMİN HALLERİ

 • Dilimizde e, de, den hali aynı formdadır

www.danef.net

slide105

MAZEXER

www.danef.net

slide106

Sehatır bğu

Sehatır bğum pş`ı blećı

Sehatırthapş ?

Saat kaç?

Sehatır bğure nıkore

Sehatır bğumpĺ`ane yiı`

Sehatır bğumpĺ`aneblećı

www.danef.net

Sehatırbğumṫuć yiı`

slide108

GUPE

ĆIB

www.danef.net

slide109

ŞÖXER

renkler

Renk tonları

www.danef.net

slide111

SAYILAR

Danefde sayılar YİRMİLİ sayısisteminegöreverilmiştir

Sayımatikise ONLU sayısisteminegöredüzenlenmiştir !

www.danef.net

sitesinden yükleyeceğiniz SAYIMATİK

ile istediğiniz rakamın on tabanlı sayı sistemine göre

Adıǵece söylenişini bulabilirsiniz.

www.danef.net

slide116

AKRABALIK

www.danef.net

slide132

ĞEWUNEFIPKIXER

www.danef.com

slide134

KirilAdıǵealfabemzı harfewyaĺıtağe harf zexeğewuçüáğexer

къирил адыгэ тхэпкъылъэм зы тхэпкъэу ялъытагъэ тхэпкъ зэхэгъэучъуагъэхэр

www.danef.net

slide135

( I) harfır Kiril alfabem 4 wunaye of zeréfe. Dijital klavyem, alfabe ğepsıćemḱéqurep!

(I) тхэпкъыр къирил тхэпкъылъэм 4 унаyэ Iоф зэрефэ дижитал кълаIyэм, тхэпкъылъэ гъэпсыкIэм къекIурэп !

www.danef.net

slide136

У

ПIу

Kiril alfabem ( Y ) harfırzıxet 14 harfıxer

къирил тхэпкъылъэм

( Y ) тхэпкъыр зыхэт 14 тхэпкъыхэр

КIу

Цу

Къу

Ку

Жъу

ШIу

Гъу

ШIу

ТIу

Шъу

Хъу