WPŁYW HAŁASU NA CZŁOWIEKA - PowerPoint PPT Presentation

hetal
wp yw ha asu na cz owieka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WPŁYW HAŁASU NA CZŁOWIEKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
WPŁYW HAŁASU NA CZŁOWIEKA

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
WPŁYW HAŁASU NA CZŁOWIEKA
135 Views
Download Presentation

WPŁYW HAŁASU NA CZŁOWIEKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WPŁYW HAŁASU NA CZŁOWIEKA Padzik Karolina

 2. Co to jest dźwięk? Sygnały dochodzące z otoczenia, rejestrowane narządem słuchu, nazywa się dźwiękami. Dźwiękiem nazywamy drgania akustyczne rozchodzące się w ośrodku sprężystym zdolne wytworzyć wrażenie słuchowe, które dla człowieka zawarte są w paśmie między częstotliwościami granicznymi od ok. 20 Hz do 20000 Hz. Zależy to w znacznym stopniu od wieku słuchacza. Wraz z wiekiem zakres ten się kurczy, szczególnie od strony wysokich dźwięków.

 3. Pojęciehałasu Występujące w środowisku dźwięki niepożądane lub szkodliwe dla zdrowia człowieka określamy mianem hałasów. Najczęściej stosowaną miarą hałasu jest poziom dźwięku wyrażany w decybelach dB.

 4. Hałas jest wynikiem nakładania się różnych dźwięków, które ulegają zmieszaniu w sposób pozbawiony ładu. Hałasem nazywamy w mowie potocznej każdy przeszkadzający dźwięk. Hałas może wywoływać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, świat zwierzęcy i roślinny.

 5. Wpływ hałasu na człowieka

 6. Hałasy o poziomie poniżej 35 decybeli, nie wpływają szkodliwie na zdrowie lecz mogą być bardzo denerwujące. Zalicza się tutaj: szumy wody, brzęk przekładanych narzędzi czy naczyń. Tego typu hałasy mogą przeszkadzać podczas pracy, która wymaga skupienia np. pisanie, projektowanie. Hałasy o poziomie 35 - 70 decybeli (np. cicho nastawione radio, rozmowa), negatywnie działają na układ nerwowy. Prowadzą do zmęczenia, spadku wydajności pracy, obniżenia zrozumiałości mowy, utrudnionego zasypiania i wypoczynku.

 7. Hałasy o poziomie 70 - 85 decybeli (np. kosiarka), trwają stale, mogą spowodować obniżenie wydajności pracy, bóle głowy, trwałe osłabienie słuchu. Hałasy o poziomie 85 - 130 decybeli (np. ruchliwa ulica), są przyczyną licznych uszkodzeń słuchu, zaburzeń układu krążenia, układu nerwowego, zmysłu równowagi, a także uniemożliwiają zrozumienie mowy z odległości 0,5 metra.

 8. Hałasy o poziomie 130 - 150 decybeli (startujący samolot, dyskoteka, wywołują drgania niektórych organów wewnętrznych ciała, przez to mogą spowodować trwałe schorzenia, a nawet ich całkowite zniszczenie. Ludzie, którzy pracują w tak wielkim hałasie najczęściej mają poważnie osłabiony lub uszkodzony słuch.

 9. Hałasy o poziomie powyżej 150 decybeli (np. samolot odrzutowy, rakieta kosmiczna), zaledwie po upływie 5 minut paraliżują funkcjonowanie organizmu, wywołują mdłości, zaburzenie równowagi, hamują wykonywanie skoordynowanych ruchów kończyn, prowadzą do zmiany proporcji składników we krwi, powodują powstawanie stanów lękowych i depresyjnych oraz inne przejawy chorób psychicznych. Z pośród ludzi, którzy pracują w takim hałasie np. przy silnikach odrzutowych, większość, bo aż 80% ma nieuleczalne choroby.

 10. Ludzie narażeni na hałas Ludzie narażeni na hałas mają częstsze zaburzenia ze strony: - układu krążenia (bicie i kołatanie serca, szybkie męczenie się, duszności), - układu pokarmowego, - układu ruchu (bóle mięsni i stawów), - układu dokrewnego (choroby przemiany materii), - układu nerwowego (zakłócenia równowagi emocjonalnej, stan napięcia i niepokoju).

 11. Dziękuję Za Uwagę!!!